Domácí úkoly - 4. třída

Prosíme o vyplnění a odevzdání návratek ŠD- kroužky příští školní rok

24.5.

ČJ - list - podtrhej základní skladební dvojice

V pondělí bude matematika.

Zítra si vezmi angličtinu, potom odjíždíme do Ivančic na muzikál ZUŠ Sněhová královna. Vrátíme se na poslední hodinu. Svačinu a pití s sebou.

23. 5.

ČJ - do sešitu str. 102 cv. 4, podtrhni podmět a přísudek (nezapomeň, že podmětem nemusí být jen podstatné jméno)


22.5.

ČJ - 101 cv. 2 na průsvitku podtrhni podmět a vhodný přísudek

21.5.

AJ - DÚ - volný list ( přítomný čas)

VL - vlep do sešitu přílohu z PS č. 7 a 8 (nalep pohoří na správná místa podle mapy)

18.5.

AJ - DÚ - volný list ( přítomný prostý čas) - vyber vhodnou odpověď a spoj věty

M - 23 / 8 na průsvitku

VL - uč se na pondělí ČR kromě krajů

Pokud má doma ještě někdo nasušenou kůru, přineste ji prosím v pondělí.

V pátek pojedeme na muzikál ZUŠ Ivančice, vybíráme 50 Kč.

17.5.

AJ - napiš do ENGLISH  8 anglických vět na přítomný prostý čas ( zelený lístek v sešitě). Buď oznamovací, tázací nebo záporné ( nejlépe mix). Např. I go to school. Do you have breakfast? She doesn´t play football. I don´t get up at six o´clock. Does she have a bath? Tom watches TV every day.

16. 5.

ČJ - PS str. 31 dodělat na pátek, pokud jsi nestihl ve škole

Focení tříd je objednané na 18. 6., pokud plánujete návštěvy lékaře, pokuste se prosím objednat na jiný termín, ať jsme na fotce všichni. :-)

15.5.

ČJ - kdo nestihl ve škole, dodělá do sešitu str. 96 cv. 4 (urči slovesa a podstatná jména z poslední věty)

11. 5.

AJ - PS str. 49

10.5.

AJ - dnes přítomný čas ( I go - he goes) + čas. Zítra pokračuji ve zkoušení sloves - sešit English.

M - list str. 29 cv. 3, 4 na úterý, cv. 5 je dobrovolné


9. 5.

ČJ - PS str. 29 cv. 2

Přihlášky do kroužků na příští školní rok prosím vyplnit a donést do školy co nejdříve. Paní vychovatelka potřebuje naplánovat časy jednotlivých kroužků podle zájmu.


4.5.

AJ - DÚ - sešit ENGLISH - slovesa "My day". + hodiny.

2. 5.

Kdo dnes neměl opravy do češtiny nebo list, donese zítra i s úkolem za odměnu. :-)

ČJ - PS str. 28 dodělat

27.4.

AJ - dnes "the present simple tense" (přít. prostý čas), oznamovací věta - 3. osoba (I play - he plays, I do - she does).Není písemný domácí úkol, podívej se na tuto gramatiku do učebnice.

Nepřítomní:

M-G - do sešitu: 11 / 7, 8; 14 / 1

26. 4.

ČJ - list cv. 1 a 12, ostatní cvičení jsou na tvém uvážení :-)

Opravy češtinových doplňovaček udělej do sešitu, list s pětiminutovkami neztrať, budeme pokračovat příští týden

Nepřítomní:

M - str. 29 nerovnice cv. 1, 2, 3, 4 si projdi ústně

ČJ - PS  str. 26 cv. 2, 27 cv. 2 a 3

24. 4.

ČJ - list cv. 10

Kdo měl dnes moc chyb v PS 26 / 4, přepíše bez chyb do sešitu!!!

Vl - PS do 2. května dodělat po str. 9

Nemocní:

ČJ- přítomný čas sloves - PS str. 26 cv. 1 včetně a), cv. 4

M - str. 21 cv. 5 (na průsvitku), 6

Vl - PS str. 8-9

23.4.

AJ - DÚ PS str. 46/1,2 , str. 47/5,6 (někteří už  mají hotovo) Ve čtvrtek budu zkoušet čísla 1-100.

ČJ - list str. 55 cv. 3 včetně b) - doplň (pozor u druhé věty) a zeleně zakroužkuj zvratná slovesa

Akce: Mighty shake (26.4., budeme mít ČJ, M, AJ) - vybíráme 80,-

       Abrakamuzika (3.5.) - vybíráme 60,-

Někteří mají ještě donést za autobus na dopravku 16 Kč. Děkuji.

Nepřítomní:

ČJ - str. 88 cv. 3, 4 + a); PS str. 25 cv. 1 + a)

M - str. 20 cv. 1, 2, 3, 4 (první 2 příklady jsme počítali na známky)

VL - státní symboly

20. 4.

AJ- dnes znovu čísla 0-100. Zde odkaz na písničku THE BIG NUMBERS SONG

Nepřítomní:

M -do sešitu jsme si narýsovali čtyřúhelník (10/1) a rovnoběžník (10/3), cv. 2 a 4 ústně, zkus přijít na to, jak narýsovat šestiúhelník ze cv. 6 :)

19.4.

AJ - dnes čísla 0-100 - naučit

M - str. 18 cv. 20 na průsvitku nebo do sešitu

18.4.

Dnešní úkol - dodělej, co jsi nestihl:

ČJ - do sešitu s. 86 cv.2  urči osobu, číslo, čas

      PS str. 25 cv. 1 nahoře

M2- s. 15 cv. 7 poslední dva příklady

     s. 16 cv. 11 druhý sloupec

     s. 17 c. 14 první dva příklady


17. 4.

ČJ - PS str. 24 cv. 1 podtrhni slovesa (dělali jsme už ve škole) + b, d

a cv. 2

Marodi:

Čj - začali jsme slovesa str. 86 - pročti si žluté rámečky

M - dělali jsme na průsvitku str. 15 cv. 4, str. 16 cv. 9, str. 17 cv. 12; ústně str. 15 cv. 5, 6, str. 16 cv. 10

11. 4.

V pondělí jedeme na dopravní hřiště do Oslavan. Sraz v 7. 10 na zastávce u obecního úřadu. Odjíždíme v 7.19 autobusem 423. Návrat na oběd. Peníze za autobus vyberu po návratu. S sebou: sportovní oblečení a obuv, pouzdro, přezůvky, svačina a pití.

https://www.bezpecnecesty.cz/cz/dopravni-vychova?

13.4.

Ve čtvrtek 19.4. si napíšeme testík na " SHOPPING" ( a bag of, a packet of, a mug of, a cup of, ....) - sešit English

9. 4.

ČJ - sešit - dodělat (urči rod, číslo, pád, vzor - u pádů vycházej z textu v učebnici)

M - dodělej slovní úlohy

AJ - s. 43 cv. 7

Zítra končíme ve 12.35 (informatika je spojená, potom se jde na oběd).

Vybíjenkáři mají sraz v 7.15 u obecního úřadu, s sebou oblečení a obuv do haly, svačinu, pití.

6. 4.

Udělej opravy do ČJ (včetně správného vzoru) a M.

Uč se kraje ČR, včetně orientace na mapě.

AJ - dnes jsme zopakovali slovíčka UNIT 20 a procvičovali vazbu - a mug of ..., a pan of ...., a plate of ....  ( PODÍVEJ SE DO ENGLISH).

Marodi:

M - str. 6 cv. 2 do sešitu

4. 4.

ČJ - PS s.20 cv. 1 dodělat, s. 21 cv. 3 zatrhnout

M - s 5 cv. 19 dodělat 4 příklady (dva se ZK)

3. 4.

M - s. 4 cv. 12 dodělat

VL - znovu přečíst a něco si zapamatovat!

Marodi:

ČJ - PS str. 19 cv. 1 podtrhni tužkou podstatná jména, potom modře jen vzor stroj

VL - str. 13? (Česká republika- demokratický stát)

28. 3.

ČJ - list cv. 25

cv. 26 a 27 jsou dobrovolná

27.3.

ČJ - list str. 51 cv. 23 přepiš v množném čísle

VL - dokonči PS po cv. 5

Zítra do tělocviku oblečení na ven.

Marodi:

ČJ - vzory muž, stroj - str. 78 cv. 2 ústně, PS str. 18 cv.1 - podtrhali jsme nejprve tužkou všechna podstatná jména, potom modrou pastelkou jen vzor muž

M (3. díl) - str. 3 cv. 2, 3, 4

VL - modrá učebnice str. 4-5

26.3.

ČJ - s. 75 cv. 6 na průsvitku včetně pádů

AJ - dokončit popis v ENGLISH

Prosím zkontrolovat hlavy - vši!

Marodi:

ČJ - 77 / 5, 6, 8 - ústně, cv. 7 jsme dělali písemně do sešitu

23. 3.

M - opakuj na testík

Marodi:

M - geometrie- str. 54 cv. 17, 18

AJ - máme hotovo - učebnice str. 40, 41 (čtení+ překlad) + PS str. 40, 41

22. 3.

ČJ - list cv. 22, 24

Nemocní:

ČJ - psali jsme diktát, dělali jsme v prac. sešitě vzor hrad (sešit máš ve škole)

M - do sešitu geometrie - 53 / 10, 54/13, 14

Př- ekosystém park - str. 51-52

21. 3.

Dnes není písemný domácí úkol. Uč se do Aj na testík.

Zítra budeme mít geometrii.

Příští týden si napíšeme opakování z matematiky a geometrie a vybereme druhý díl učebnice (slepit, vygumovat).

V pátek do výtvarky si přineste vyfouknutá vajíčka.

Marodi:

ČJ - PS str. 17 cv. 1a)

M - počítali jsme příklady na pís.sčítání

VL - po str. 44

 

Matematický klokan: http://www.glouny.cz/klokan/

 

 

Procvičuj koncovky podstatných jmen rodu středního, v pondělí začínáme rod ženský.

http://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho/

Lucemburkové:

http://slideplayer.cz/slide/12154330/

http://slideplayer.cz/slide/3118185/

AJ - zde odkaz na procvičování:

TO BE - být

PŘÍDAVNÁ JMÉNA

House and flats" https://quizlet.com/_277f9q

https://quizlet.com/_43zbme

Zde můžeš procvičovat češtinu:

http://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/stavba-slova/

 

Procvičování vyjmenovaných slov po b:

http://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-b/chytaky/cviceni1.htm

http://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-b/pravopisna-cviceni/diktaty-B1.htm

https://www.pravopisne.cz/category/pravopisna-cviceni/vyjmenovana-slova/po-b/

 Doplňování ě -je:

http://www.pripravy.estranky.cz/clanky/jazyk-cesky/doplnujeme-e-nebo-je.html

 

http://www.mojecestina.cz/urcovani-padu

 

http://www.ucirna.cz/cestina/podstatna_jmena_pad.php

 

Pády: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/urcujeme-pady/cviceni1.htm

 

Slovní druhy: http://trida-u-mufa.webnode.cz/news/slovni-druhy/

 

http://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho/

 


Procvičování matematiky:

http://skolakov.eu/matematika-4-trida/

 

INFORMATIKA- úkol na e-lerningu platí i pro nemocné.
Dnešní procvičování křižovatek můžeš zkoušet zde:

www.zakruta.cz/autoskola-testy/

 

 

 

Uložit

Uložit

Uložit

 
 

Kalendář

květen 2018
Po Út St Čt So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

images

On-line

Právě připojeni - hostů: 125 

PřihlášeníNajdi si