Úkoly 2. třída

Bruslení v ŠD

Čtvrtek 22. 2., dále pak 1. 3., 15. 3. a 22. 3.

Cena za 4 bruslení je 200 Kč.

Bruslíme od 13:45 hod. Odjezd v 13:15, návrat asi v 15:15.

S sebou brusle do pevné tašky nebo do batůžku a vhodné oblečení na bruslení (oteplovačky), povinné jsou rukavice a přilba!

Od zítřka (13. 2.) nastává druhákům změna v rozvrhu. Vzhledem k tomu, že plavání je součástí TV a je pro všechny žáky povinné, úterní TV odpadá.

Rozvrh po dobu plavání bude následující:

PONDĚLÍ ČJ Plavání
ÚTERÝ ČJ M ČJ NS  

 

Odkaz TV magazín Kahan 42. minuta

Odkaz: video z vánočního zpívání   

Odkaz: video z vánočního tvoření

Webové odkazy
na procvičování učiva ČJ a M:

---------------------------------------------------------------------------------------- 

ČJ: 

https://www.gramar.in/cs/#1 Lze trénovat vše.

- K zopakování na této stránce (2. ročník) : abeceda, délka samohlásek (včetně ú/ ů/ u), druhy vět, slova nadřazená + podřazená, slabiky, hlásky, malá/ velká písmena, tvrdé a měkké slabiky

http://rysava.websnadno.cz/Cesky-jazyk-2rocnik.html

 M: 

http://rysava.websnadno.cz/Matematika-2rocnik.html (vše z 1. pololetí 2. ročníku)

https://www.matika.in/cs/ (TRÉNUJTE Krokování, Sčítání, Odčítání, Pyramidy, Trojúhelníky, Parkety a Slovní úlohy - tyto typy úkolů děti znají. S ostatními typy úkolů (Hadi, Výstaviště, Sousedi, Pavučiny  a Autobus) se budeme setkávat až v 2. ročníku. Pokud byste ovšem chtěli vyzkoušet - hurá do nich :-)).

AJ: ZDE ODKAZY NA PROCVIČOVÁNÍ

HAPPY HOUSE 1

HAPPY HOUSE 2

COLOURS _BARVY

Domácí úkoly:

-------------------------------------------------------------------------------------------------

22. 3. Domácí úkol: M - PS 23/ 4

* Dobrovolné: NS - PS 48

21. 3. Domácí úkol: ČJ - PS Čítanka s. 20/ 11, 12

* Dobrovolné: M - PS Čtyřlístek 23/ 2

AJ - dnes jsme procvičovali psaní některých slovíček ( slovo se jinak napíše, než čte) a slovíčka My house " Můj dům"     ROOMS 

20. 3. Domácí úkol: M - PS Čtyřlístek 22/ 17

* Dobrovolné: ČJ 

19. 3. Domácí úkol: ČJ - PS Čítanka s. 31

16. 3. Domácí úkol: ČJ - list do knihy

* Dobrovolné: PS Čítanka s. 30

15. 3. Domácí úkol: M - PS Čtyřlístek 20/ 9

* Dobrovolné: ČJ - lístek

14. 3. Domácí úkol: ČJ - PS Tvrdé a měkké slabiky s. 23/ 6

* Dobrovolné: M - PS Čtyřlístek 20/ 7

13. 3. Domácí úkol: ČJ - PS Tvrdé a měkké slabiky s. 22/ e, f

* Dobrovolné: M - list

12. 3. Domácí úkol: M - Trénink tabulky (+/ - 100 bez přechodu)

 

9. 3. Domácí úkol: ČJ - list do knihy

* Dobrovolné: M - učebnice Čtyřlístek 48/ 3 do sešitu Kocour v botách

7. 3. Domácí úkol: ČJ - PL o mamince (+ obrázek)

* Dobrovolné: M - klubíčka

AJ - dnes jsme dokončili UNIT 4 "My face". Pro nemocné: PS str. 26, 27 a a vyrobili jsme " Tina´s book" PS str. 49 ( nápověda v učebnici str. 28)

Zde odkaz na procvičování budoucích slovíček (a sitting room, a kitchen, a bathroom, a bedroom, a  garden)    ROOMS 

6. 3. Domácí úkol: ČJ - PS Tvrdé a měkké slabiky s. 21 (dokonči)

* Dobrovolné: M - učebnice Čtyřlístek 49/ 1 (přes průsvitku) 

5. 3. Domácí úkol: M - PS Čtyřlístek 15/ 8

* Dobrovolné: ČJ - lístek v sešitě Dlouhý, Široký a Bystrozraký (skládej slova z písmen)

2. 3. Domácí úkol: ČJ - list do knihy + pouze ti, kteří nestihli ve škole:  PS Čtyřlístek 12/ 17

* Dobrovolné: M - PS Čtyřlístek 12/ 18

1. 3. Domácí úkol: M - PS Čtyřlístek 10/ 9, trénuj tabulku

* Dobrovolné: ČJ - lístek

28. 2. Domácí úkol: ČJ - list

* Dobrovolné: M - PS Čtyřlístek 11/ 13

AJ - dnes jsme zopakovali slovíčka ( MY FACE) + I´ve got .... já mám

Pro nemocné:

V PS máme hotovou str. 26 (domaluj chybějící část a pak spoj jméno s částí těla), str. 27 horní cvičení ( myšák Rodney schovává tři obrázky- učebnice str. 24 (eyes), uč. 27(mouth), uč. 29 (nose).

Namaluj do rámečků a napiš 3 slova pod obrázky.

27. 2. Domácí úkol: M - PS Čtyřlístek 10/ 8

* Dobrovolné: ČJ - PS Čítanka 12/ 5, 6

26. 2. Domácí úkol: Dnes bez DÚ - Můžete děti zapřáhnout domácími pracemi! :-)

23. 2. Domácí úkol:  ČJ - List do knihy (v mailu naleznete témata, kterými jste se již zabývali)

* Dobrovolné: M  - list

22. 2. Domácí úkol:  ČJ - PS Tvrdé a měkké slabiky s. 16 (celé věty)

* Dobrovolné: M - Slon 27/ 1, 2

21. 2. Domácí úkol:  M - Slon 26

* Dobrovolné: ČJ - PS Čítanka s. 28

AJ - dnes opět části těla, věta " I´ve got ....., barvy. Děti psaly své první anglické věty - PS str. 25.

20. 2. Domácí úkol: M - trénink tabulky (graf)

* Dobrovolné: PS Tvrdé a měkké slabiky s. 13/ 2, 3

15. 2. Domácí úkol: Opravy ve všech pracovních sešitech (Popelky, PS Čítanka, PS Tvrdé a měkké souhlásky, PS Čtyřlístek, PS Slon)

* Dobrovolné: ČJ - LIST ú / ů /u (zbylá cvičení)

14.2.

AJ - dnes procvičování slovíček " My face" - můj obličej a věta I´ve got ...... Já mám ....

13. 2. Domácí úkol: NS - Dokresli svůj DOMOV (+ Napiš k obrázku 5 vět o tom, co máš na svém domově rád.)

* Dobrovolné: M - list (skřítci)

12. 2. Domácí úkol: ČJ - PS 3 (Čítanka) s. 27/ 2, M - trénuj graf

* Dobrovolné: ČJ - PS 3 s. 27 (horní polovina strany)

1. 2. - 11. 2. Domácí úkol:

ČJ

1. List do knihy

2. Čtení knihy

M

1. Trénink tabulky

* Dobrovolné:

ČJ - PS Tvrdé a měkké souhládky: cokoliv po str. 10

M - PS SLON: cokoliv po str. 25

NS - PS Opakování ZIMA str. 42 -43

V  pátek jsou jednodenní pololetní prázdniny a na ně navazují následující týden jarní prázdniny.

Hned po jarních prázdninách v pondělí 12.2.2018 začínáme jezdit na plavání, další termíny jsou: 19.2., 26.2., 12.3., 19.3., 26.3., 9.4. a 16.4.

Odjezd je vždy po 1. vyučovací hodině po svačině. Návrat kolem 13. hodiny. Děti si vezmou s sebou do batůžku pití, plavky, osušku, mýdlo nebo sprchový gel, igelitovou tašku na mokré věci. Vzhledem k roční době by děti měly mít čepice na přechod do autobusu.

ŠD

Ve čtvrtek 1. 2. nebude sportovní kroužek.

Platby za 2. pololetí únor - červen

500,- Kč školní družina

250,- Kč pitný režim

Platbu lze provést hotově p. vychovatelce V. Králíkové nebo i bezhotovostně na účet školy 256565881/0300

400,- Kč keramický kroužek

Platbu lze provést pouze hotově p. vychovatelce V. Králíkové nebo vyučující p. V. Vítové.

 

 Informace o organizačních záležitostech
školního roku 2017/2018 pro žáky ZŠ Tetčice

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018

 

 

Přihlášení

Školní Facebook

images