Úkoly 3. třída

...

26. 6. dostaly děti zápisní lístek do ŠD. Úvodní strana je důležitá na vyplnění hlavně, pokud od posledního odevzdání došlo ke  změnám. Chápeme, že některé pasáže k vyplnění jsou pro vás předčasné, pokud ještě neznáte rozložení kroužků v příštím školním roce a určitě je pak možné je osobně doladit s paní vychovatelkou. Odevzdat můžete ještě nyní nebo pak po prázdninách. 

Nabídka kroužků pro příští školní rok bude umístěna na webu koncem srpna, konkrétní čas bude upřesněn začátkem září.

 

Webové odkazy 

na procvičování učiva ČJ, M a AJ:

---------------------------------------------------------------------------------------- 

ČJ: 

https://www.gramar.in/cs/#1 Lze trénovat vše.

http://rysava.websnadno.cz/Cesky-jazyk-2rocnik.html - lze trénovat vše ( momentálně probíráme párové souhlásky, opakuj tvrdé a měkké slabiky)

 M: 

http://rysava.websnadno.cz/Matematika-2rocnik.html 
(
vše z 2. pololetí 2. ročníku)

https://www.matika.in/cs/ (Hravá matematika - Hejného metoda) 

AJ:

HAPPY HOUSE 1

HAPPY HOUSE 2

COLOURS _BARVY

 

Odkaz TV magazín Kahan 42. minuta

Odkaz: video z vánočního zpívání   

Odkaz: video z vánočního tvoření

Přihlášení

Školní Facebook

images