Úkoly 4. třída

Aktivní odkazy:

Hry na procvičování ČJ

M s třídou U Mufa

Mnoho zábavných cvičení z M

Docvičování násobilky

Matematika hrou

ČJ s třídou U Mufa

Zajímavá cvičení z ČJ

Kolik je na světě věcí

_______________________________________________

Bruslení v ŠD

Čtvrtek 22. 2., dále pak 1. 3., 15. 3. a 22. 3.

Cena za 4 bruslení je 200 Kč.

Bruslíme od 13:45 hod. Odjezd v 13:15, návrat asi v 15:15.

S sebou brusle do pevné tašky nebo do batůžku a vhodné oblečení na bruslení (oteplovačky), povinné jsou rukavice a přilba!

22. 3.

D: M-PS 1. díl 58/2, :-) 59/6.

Vlastivěda-s.60 a 61, v úterý TEST(Jan Hus, Lze špatnost napravit silou, Demokracie potřebuje média)

Přírodověda-s.59, 60

21. 3.

D: Znovu si promyslet a zkusit opravit Klokana.

AJ - DÚ - přelož - sešit English. Dnes - go straight on, turn right, turn left.

Některé děti napíší v pondělí opravu písemky ( have, be, can), testík je také pro děti, které ještě nepsaly.

20. 3.

D: M-PS 38/3, :-) M1 44/23

AJ - dnes " directions" ( go straight on, turn left, turn right), STÁLE PROCVIČUJ SLOVESO " HAVE GOT", " BE" , " CAN" - viz sešit English+ opravený test

19. 3.

D: ČT Konec Přemyslovců - pověst v sešitu NS+ČT, ČJ 41/6 do sešitu ČT.

AJ - dnes jsme nepracovali s učebnicí ani s PS. Povídali jsme si o St. Patrick´s Day ( a rainbow, a clover, Leprechaun, a pot of gold, Ireland, Irish).  ST PATRICK´S DAY

Psali jsme písemku ( např. umím, mám, není, nemám, ....) a procvičovali zájmeno " it, he, she" v otázce " Can it swim? Yes, it can.    No, it can´t.

16. 3.

D: ČT 122, M-PS 12/10, :-) M-PS 12/12.

15. 3.

D: ČJ 40/2 - jen doplnit, :-) M-PS 11/6.

14. 3.

D: M-PS 8/18, :-) 8/20

13. 3.

D: TP  24/23 c),  e), postupně v následujících dnech si promýšlet M-PS 1. díl 58 až 60. Jedná se o prověrku. Nejdříve koncem příštího týdne budou žáci vybraná cvičení z prověrky vypracovávat na známky ve škole.

AJ - dnes čtení v učebnici str. 41 a procvičování  na testík / sešit ENGLISH/- překlad (jsem, nejsem, mám, nemám, umím, není, nemám, neumí .....)

12. 3.

D: ČT 118, M-PS 8/19

AJ- dnes jsme se domluvili na testík v pondělí 19.3. ( bude to překlad např. nejsem = I am not, nemám = I haven´t got, I can= umím) - sešit ENGLISH

Pro nemocné:

- procvičovali jsme popis zvířat ( např. It is very big. It´s strong. It is grey. It lives in Africa. It eats leaves. It has got four legs. A GIRAFFE :-)   PS str. 40

 

 ________________________________________________________________________

Informace o organizačních záležitostech
školního roku 2017/2018 pro žáky ZŠ Tetčice

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018 

Zkontrolujte, prosím, podepsání obsahu pouzdra, zvláště doporučujeme podesat pera.

Mám dobře vybavený kufřík na všechno tvoření?

-          sklenička od kojenecké výživy nebo vhodný kalíšek na vodu

-          pracovní tričko

-          temperové barvy, vodové barvy,

-          plochý a kulatý štětec č. 10 nebo 12 (popř. k tomu i nějaký menší)

-          nůžky, Progressa, voskové pastely

-          lepidlo – nejlépe vysunovací

A všechno podepsané.

Domácí procvičování čtení

Číst si je příjemné.

Čtení je pro mě důležité.

Rozšiřuji si slovní zásobu, bavím se, získávám informace.

Smím si číst pro sebe potichu.

Mohu požádat maminku, tatínka nebo jiného dobrého čtenáře, ať si článek přečte také.

Pak si můžeme povídat o tom, co nás upoutalo, co se nám líbilo nebo bylo zajímavé.

Zeptám se na to, čemu nerozumím.

Promyslím si záludné otázky, na kterých bych mohl(a) druhého nachytat.

Otázky si dáváme vzájemně. Pokud druhý nezná odpověď, neradíme, ale necháme ho, ať si to najde.

Pokud se mi zatím nedaří, určitě se časem zdokonalím.

Když budu procvičovat pravidelně, snadno mi půjde ve vyšších ročnících těžší učení.