Úkoly 4. třída

Aktivní odkazy:

Slovní druhy

Moje čeština

Mluvnické kategorie sloves

Zlomky

Vzory podstatných jmen rodu mužského

Násobení mimo obor násobilek

Řazení slov ženského rodu

Hry na procvičování ČJ

M s třídou U Mufa

Mnoho zábavných cvičení z M

Docvičování násobilky

Matematika hrou

ČJ s třídou U Mufa

Zajímavá cvičení z ČJ

Kolik je na světě věcí

Postel na každý pád

Krásná růže v sadu kvetla

_______________________________________________

Program na poslední školní týden:

Celý následující týden máme jen 4 vyučovací hodiny s výjimkou pátku, kdy děti dostanou vysvědčení a budou končit v 8:45. Na oběd budeme pravidelně chodit ve 12:15 (po 1. a 2. třídě). V pondělí 25. 6. pojedeme vlakem do Troubska do výzkumného ústavu prohlédnout si čmeláky, pícninářskou zahrádku a zemědělskou techniku. Vybíráme 20 Kč na cestu, program je zdarma. Děti si vezmou batůžky s pláštěnkou, svačinou a pitím. Sraz u vlakového nádraží v 7.35, odjezd v 7: 40. nebo ze školy budeme odcházet v 7.20. Odevzdávat učebnice budeme v úterý, ve středu nás čeká turnaj ve vybíjené Neslovický koláč (bližší informace dostanou děti zítra), ve čtvrtek nás čekají odměny a rozlučka se školním rokem. V případě zájmu o ŠD a oběd ve škole v pátek, je potřeba se domluvit.

Ve středu 27. 6. se zúčastníme turnaje ve vybíjené Neslovický koláč. Odjíždět budeme v 7:26 linkovým autobusem ze zastávky Neslovická. Žáci potřebují vhodné sportovní oblečení, batůžky se svačinou, pitím, 10,- Kč na cestu a podle počasí pláštěnku. Sraz u autobusu v 7:20 nebo ve škole s odchodem v 7:15.

22. 6.

:-) ČT 160, 161 (potvrzené podpisem v deníčku), ČJ 63 - to může být až do 28. 6. (za 7 bodů):-) ČT 124, 125 (potvrzené podpisem v deníčku), ČJ 63 - to může být až do 28. 6. (za 7 bodů)

21. 6.

:-) M-PS 36/18

20. 6.

D ČJ1 58/2 b.

AJ  Odkazy dnešní hodiny:

LONDON

STORY MAKER

MĚNIČ HLASŮ, JAZYKŮ

19. 6.

D: Oprava prověrky M-PS 32, :-) TP 68/i.

18. 6.

D: ČT 159, TP 66/15 d

15. 6.

D: ČT 158, M-PS 37/19, :-) 37/21.

14. 6.

:-) TP 66/15 a, b.

13. 6.

D: ČJ 57/1 doplnění, :-) ČJ 56/11.

AJ - dnes zopakování otázky " Have you got .....? " - uč. str. 64 + PS str. 64

12. 6.

D: M-PS 55/3, :-) M-PS 53/12.

Vlastivěda-v úterý 19.6. TEST povrch ČR-vyjmenuj 4 nížiny a 4 pohoří  v ČR, přiřaď krajská města ke krajům

11. 6.

D:  ČT 157, ČJ 56/13, :-) M-PS 35/12

8. 6.

D: ČT 155, 156, ČJ2 54/4b v přítomném čase, :-) v minulém čase.

7. 6.

D:M1 54/11, :-) M1 70/22.

6. 6.

D: M-PS 34/9, :-) M-PS 34/7.

AJ - dnes " What time is it? It´s seven o´clock."

Pro nemocné: PS str. 59, 60, 61, učebnice str. 61

5. 6.

D: ČT 148, ČJ2 54/2 b), :-) list ze zoo.

AJ - PS str. 59. Otázka " How many ...... can you see?

1. 6.

Vlastivěda-zápis v sešitu-kraje a krajská města. Ve čtvrtek 7.6. TEST z učiva-Evropa-pojmy ostrov, poloostrov, záliv. Nejvyšší hora Evropy, nejdelší řeka, největší jezero Evropy, podnebné pásy, kraje krajská města. Co víš o Praze a Brně?

V úterý bude místo EV ČT.

:-) M-PS 37/22

31. 5.

D: ČT 147 (do úterý, kdy místo EV budeme mít ČT), ČJ 54/3 + a), :-) TP 70/19.

30. 5.

D: ČJ 55/7 a, :-) M-PS 50/5.

AJ - dnes příběh v učebnici str. 58 " In the peppermint factory". Zopakovali jsme " directions" - turn left, turn right, go straight on.

V PS  str. 54, 58

29. 5.

D: M-PS dokončení 48/1, :-) TP 69/17.

AJ - dnešní učivo :-)  Stále vazba " there is/ are", otázka " How many cars are there in the picture?, How many cars can you see?" Zopakovali jsme sloveso " can - moci, umět".

28. 5.

D: ČT 146, M-PS 26/4, :-) TP 69/16.

25. 5.

D: TP 65/14, :-) M-PS 47/11.

24. 5.

D: ČT 145, M-PS 46/10, :-) TP 65/13.

23. 5.

D: ČJ2 51/5, žáci si mohou vybrat - opravu vět nebo popis vlastního kola,:-) M-PS 46/9.

AJ - dnes opět vazba " there is/ are" - v pondělí 28.5. si napíšeme testík - viz sešit ENGLISH.

Čtení článku v učebnici str. 52 

DÚ - PS str. 53

22. 5. 

D: ČT 144, M-PS 31//12.

18. 5.

Úkoly jsou do úterý, v pondělí se učit vůbec nebudeme. Zůstává pouze FIE,

D: M-PS 45/7, :-) ČJ 52/6 - báseň do sešitu ČT.

Vlastivěda-učebnice strany 70 až 73

TEST z vlastivědy bude 24.5. z učiva-Válku ukončilo jednání, Státy jsou svrchované,Jednání mezi státy vedou diplomaté, Marie Terezie a JoseII.

17. 5.

D: ČT 143, ČJ 51/3 b, :-) ČJ2 nebo email  51/4 d.

16. 5.

I zítra ve čtvrtek máme místo 1 hodiny EV ČT.

D: M-PS 31/10, :-) TP 64.

15. 5.

D: ČT 135, TP 63/11,:-) TP 63/ f).

AJ - dnes vazba " there is = there´s, there are" Dnes jsme si vysvětlili i otázku a zápor - zítra procvičíme a zapíšeme :-)

14. 5.

Vzhledem k nadcházejícím akcím máme v úterý místo EV ČT.

D: ČT 134, M-PS 44/2 obdélník, :-) M1 100/4.

11. 5.

D: ČT 133, ČJ 49/11, :-) M1 64/23.

10. 5.

D: M-PS 30/8, :-) ČJ 49/10 d).

9. 5.

D: ČJ 48/9 dokončení + a), :-) M-PS 29/5.

AJ - dnes jsme dělali "PROJECT", nemáme domácí úkol.

Přírodověda-s.72, příští týden 22.5. test (rostliny a živočichové u řeky a potoka,, význam vody pro člověka, znečisťování přírody,ochrana přírody)

 

4. 5.

D: ČT 130, 131, M1 64/20, ČJ 48/7 a),  :-) ČJ2 48/7 popis.

3. 5.

D: M-PS 43/6, :-) TP 59/4.

2. 5.

D: ČJ 48/6 + a) do ČJ1 nebo emailem.

AJ - dnes jsme dokončili UNIT 11. Příští středu si uděláme PROJECT ( pokud máš obrázek svého oblíbeného hrdiny - dones ho).

 

Zde odkaz na písemné dělení

PÍSEMNÉ DĚLENÍ

 

 ________________________________________________________________________

Informace o organizačních záležitostech
školního roku 2017/2018 pro žáky ZŠ Tetčice

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018 

Zkontrolujte, prosím, podepsání obsahu pouzdra, zvláště doporučujeme podesat pera.

Mám dobře vybavený kufřík na všechno tvoření?

-          sklenička od kojenecké výživy nebo vhodný kalíšek na vodu

-          pracovní tričko

-          temperové barvy, vodové barvy,

-          plochý a kulatý štětec č. 10 nebo 12 (popř. k tomu i nějaký menší)

-          nůžky, Progressa, voskové pastely

-          lepidlo – nejlépe vysunovací

A všechno podepsané.

Domácí procvičování čtení

Číst si je příjemné.

Čtení je pro mě důležité.

Rozšiřuji si slovní zásobu, bavím se, získávám informace.

Smím si číst pro sebe potichu.

Mohu požádat maminku, tatínka nebo jiného dobrého čtenáře, ať si článek přečte také.

Pak si můžeme povídat o tom, co nás upoutalo, co se nám líbilo nebo bylo zajímavé.

Zeptám se na to, čemu nerozumím.

Promyslím si záludné otázky, na kterých bych mohl(a) druhého nachytat.

Otázky si dáváme vzájemně. Pokud druhý nezná odpověď, neradíme, ale necháme ho, ať si to najde.

Pokud se mi zatím nedaří, určitě se časem zdokonalím.

Když budu procvičovat pravidelně, snadno mi půjde ve vyšších ročnících těžší učení.