Úkoly 4. třída

 
Sledujte, prosím, změny v programu školní družiny.
Ve středu 23. 1. není odpolední vyučování.
22. 1.
D: ČJ1 29/1 a), ČT 80.
21. 1.
D: M-PS 52/1, :-) M-G 90/8.
18. 1.
D: ČJ 27/5, :-) list Slovní druhy
17. 1.
D: M-PS 33/19, :-) obrázky k lesním patrům do sešitu PŘ
16. 1.
D: Pětilístek, do úterý ČT 77, 78 + :-) zpaměti Páni kluci 76
15. 1.
D ČT 74 Cecil, M-G 86/16, :-) 86/20
14. 1.
D: ČJ 28/11, :-) M-PS 50/2
 

Aktivní odkazy:

Tonda Obal

Přehled slovních druhů s procvičením

Cvičení na slovní druhy

Obvody

Opakování jednoduchého dělení se zbytkem

Určování sloves - Flinstounovi

Násobení mimo obor násobilek

Postel na každý pád

Hry na procvičování ČJ

ČJ s třídou U Mufa

Mnoho zábavných cvičení z M

Procvičování násobilky

Zatoulaná zvířátka

Zajímavá cvičení z ČJ

Zkontrolujte, prosím, podepsání obsahu pouzdra, zvláště doporučujeme podesat pera.

Mám dobře vybavený kufřík či krabici na všechno tvoření?

-          sklenička od kojenecké výživy nebo vhodný kalíšek na vodu

-          pracovní tričko

-          temperové barvy, vodové barvy,

-          plochý a kulatý štětec č. 10 nebo 12 (popř. k tomu i nějaký menší)

-          nůžky, Progressa, voskové pastely

-          lepidlo – nejlépe vysunovací

A všechno podepsané.

Domácí procvičování čtení

Číst si je příjemné.

Čtení je pro mě důležité.

Rozšiřuji si slovní zásobu, bavím se, získávám informace.

Smím si číst pro sebe potichu.

Mohu požádat maminku, tatínka nebo jiného dobrého čtenáře, ať si článek přečte také.

Pak si můžeme povídat o tom, co nás upoutalo, co se nám líbilo nebo bylo zajímavé.

Zeptám se na to, čemu nerozumím.

Promyslím si záludné otázky, na kterých bych mohl(a) druhého nachytat.

Otázky si dáváme vzájemně. Pokud druhý nezná odpověď, neradíme, ale necháme ho, ať si to najde.

Pokud se mi zatím nedaří, určitě se časem zdokonalím.

Když budu procvičovat pravidelně, snadno mi půjde ve vyšších ročnících těžší učení.

Informace o organizačních záležitostech školního roku 2018/2019

 

Novinky

Školní Facebook

images