Školní družina

Provoz školní družiny 2017/2018

Hlavní vychovatelka p. Veronika Králíková- kontakt 608 977 932
Pan vychovatel Ing. Roman Růžička- telefon v době školní družiny 733 715 812

Provozní doba ŠD je organizována takto :

- ranní družina od 6:30 do 7:50 hodin

- odpolední družina od 12:30 do 17:00 hodin

- aby nebyla narušovaná činnost ŠD, jsou pro odchody dětí stanoveny tyto doby: od 12:30 do14:00 a od 16:00 hodin dle zápisových lístků.

Přihlašování do ŠD, odhlašování ze ŠD vždy písemně vychovatelce ŠD.

Pokud chce rodič využít služeb ŠD, je třeba odevzdat zápisový lístek před nástupem dítěte do ŠD. Chcete-li ukončit pobyt dítěte ve ŠD, je třeba dítě odhlásit paní vychovatelce.

Platba za školní družinu: 500,- Kč za pololetí

Ve škole během celého pobytu je zajištěn pitný režim pro všechny děti (bez ohledu zdali navštěvují ŠD nebo ne). Cena 250,- Kč se hradí také
u p. vychovatelky. V případě, že nebudete mít zájem, je potřebné tuto informaci p. vychovatelce nahlásit.

 

V rámci družiny jsou pro děti i zájmové kroužky.

* Rozpis kroužků ZDE *

Pondělí

Vaření
V kroužku vaření se děti naučí připravovat chutné pokrmy. Děti si vyzkouší teplou i studenou kuchyni. Kroužek vede paní vychovatelka Veronika Králíková, která se na vařeníčko s Vašimi dětmi těší a pan Ing. Roman Růžička. Cena 200 Kč za rok.
Seznam přihlášených dětí*

Úterý

Keramický kroužek
vedený paní učitelkou Veronikou Vítovou. Tento kroužek je vhodný pro děti, které mají nejen velice šikovné ruce a hodně trpělivosti, ale i spoustu zajímavých nápadů. Výrobky dětí si můžete prohlédnout ve fotogalerii. Výrobky si děti odnášejí domů. Cena 400 Kč za pololetí.
Seznam přihlášených dětí*

Počítačový kroužek
pro narůstající počet dětí a velký zájem o tento kroužek je výuka rozdělena do dvou dnů. Úterní skupiny vede profesionál Ing. Roman Růžička. Děti si rozvíjejí své dovednosti v práci s počítačem, pracují s textovými a grafickými programy a internetem, učí se základy programování a smysluplnému využití techniky. Děti si procvičí postřeh, paměť a logické myšlení.
Seznam přihlášených dětí*

Středa

Pobyt v přírodě
Tento den chodíme na procházky do lesa poznávat krásy přírody, hrajeme hry a poznáváme okolí školy. V případě špatného počasí zůstáváme ve škole zabýváme se rukodělnými činnostmi jako jsou tvoření z papíru, kreativní tvoření, navlékání korálků apod.

Technický kroužek
Hravá práce hlavně se dřevem pod vedením Ing. Romana Růžičky. Cena 150 Kč za rok.
Seznam přihlášených dětí*

Čtvrtek

Pohybové hry
Tento kroužek  vede paní vychovatelka Veronika Králíková. Pomocí pohybu získává Vaše dítě seběvědomí, hodnocení sebe samého, pomáhání si a zážitek ze vzájemné spolupráce. Děti se účastní sportovních soutěží a olympiád. Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.
Seznam přihlášených dětí*

Pátek

Počítačový kroužek.
Páteční skupiny vede profesionálka Mgr. Petra Jonášová. Děti si rozvíjí své dovednosti v práci s počítačem, pracují s textovými a grafickými programy a internetem, učí se základy programování a smysluplnému využití techniky. Děti si procvičí postřeh, paměť a logické myšlení.
Seznam přihlášených dětí*

Rukodělný kroužek
Kreativní tvoření pod vedením paní vychovatelky Veroniky Králíkové. Cena 100 Kč za rok.
Seznam přihlášených dětí*

 

V družině se připravují zábavné tématické měsíce/ týdny např.- indiánský, barevný, vojenský, čarovný, pravěký týden. Akce bývá zakončena přespáním v družině. Viz fotogalerie.

 anemone 139884 640