Základní škola

Základní škola Tetčice
detašované pracoviště ZŠ Neslovice.

Malá škola s nízkým počtem dětí zajišťuje příjemné, klidné, osobní prostředí vhodné pro optimální rozvoj žáků. Jako součást větší školy využívá také možnosti zapojení dalších učitelů ze ZŠ Neslovice do výuky i volnočasových aktivit.

zs 2016 1

Tetčická budova školy je uvnitř velmi pěkně zrekonstruovaná a moderně vybavená. Novinkou v tomo školním roce je rozšíření školy o třídy v půdní nadstavbě.

Ve výuce se využívají SMART tabule, počítače a tablety, se kterými se děti učí efektivně pracovat.

K odreagování během hlavní přestávky i během pobytu ve školní družině slouží školní dvůr s hřištěm. Ten spolu s místní sokolovnou tvoří také dobré zázemí pro výuku tělesné výchovy.
zs 2016 3

Ve školním roce 2017/2018 se zde vzdělávají děti v samostatné přípravné, první, druhé a spojené  třetí a čtvrté třídě, které tu budou pokračovat až do páté třídy. Celkem naše pracoviště v tomto školním roce navštěvuje 50 dětí včetně dvou s domácím vzděláváním.

Pro vzdělávání v ZŠ Tetčice jsou platné stejné dokumenty jako pro ZŠ Neslovice. Vyučování je realizováno ověřenými tradičními i moderními způsoby- např. metoda FIE (Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování) pro děti z přípravné třídy, genetická metoda výuky čtení prvňáčků... Probíhá zde výuka anglického jazyka od 1. ročníku, plavecký výcvik, možnost lyžařského výcviku a další aktivity. Naše škola dále nabízí individuální logopedickou péči odborníka v odpoledních hodinách.

Snažíme se o všestrannou výuku tak, aby žáci byli dobře připraveni k přechodu na druhý stupeň kterékoliv základní školy v okolí.
zs 2016 2

Stravování je zajištěno dovozem obědů z mateřské školy, nabízíme také pitný režim.

Funguje zde ranní i odpolední školní družina s bohatým programem a zájmovými kroužky- výuka PC, keramika, sportovní hry, vaření, technický a rukodělný kroužek. Program volnočasových aktivit rozšiřují také místní i okolní organizace- Skaut, SVČ Rosice.
zs 2016 4
* Školní řád