Angličtina 3. A

♥ENGLISH ♥ Věra Kaplanová

            Silvie Cachová


Procvičování:

Body parts

Face

Body parts listening

Body parts listening 2

Body parts crossword

CLOTHES

CLOTHES 2

CLOTHES 3

CLOTHES 4

Clothes věty

Clothes


2.2.

Cachová + Kaplanová

pro nemocné: PS str.37/4, is/are, opak. slovíček 


1.2.

Cachová + Kaplanová

pro nemocné: uč str.36/2, opak. "I´m wearing...." + clothes, my head slovíčka


31.1.

Cachová + Kaplanová

Dopiš si úkol z minulého týdne! (hříšníků bylo hodně)

pro nemocné: uč str.36/1 + slovíčka (růžový box), PS str. 36/2

 

26.1.

Cachová  PS str. 35/4 nakresli a popiš své oblečení (My T-shirt is red. My sweatshirt is ...), dopiš si a oprav pracovní sešit (projdi si ho celý), slep si učebnici, pokud se ti rozpadá

Kaplanová - DÚ PS str. 35/4

Dnes věta " I am wearing...... Are you wearing .....? Yes, I am. No, I am not.

Pro nemocné:

PS str. 35

25.1.

Kaplanová: dnes jsme procvičovali slovíčka - oblečení.

Věta " I am wearing ..... Uč se slovíčka :-)

24.1.

Cachová DÚ: PS str.34/3, dodělej str.34/1 pokud nemáš

Kaplanová:  nauč se slovíčka PS str. 34/1, dodělelj str. 34/2

Pro nemocné: PS str. 34/1,2

19.1.

Cachová DÚ: PS str. 32/3 (vypiš he is, she is, it is)

Kaplanová: dodělej volný list (pokud jsi dnes neodevzdal)

Pro nemocné:

PS str. 33 + opakování učebnice str. 33


18.1.

Kaplanová: dnes jsme dodělali PS str. 32 a učebnice str. 32+33 opakovali jsme předložky /in, on, under/

DÚ: volný list ( první dvě cvičení) Pracovní list

Cachová: dobrovolný úkol lze splnit z vložených online cvičení zde na stránce - předložky, plural, he - she - it, ... (rodič podepíše do deníčku, že dítě pracovalo na online cvičeních)

Předložky

17.1.

Cachová DÚ: PS str.31/5

nemocní: dnešní test si napíšeš, jak přijdeš do školy, UČ str. 31/3, PS 31/3, 4, čtení textu (dostaneš ve škole)

Kaplanová - dnes jsme začali předložky ( in = v, ve, on = na, under= pod), otázka " Where is the ball? The ball is on the chair." Dodělali jsme PS str. 31/5

12.1.

Kaplanová: dnes učebnice str. 31, PS str. 31/1,2

Cachová: v úterý 17.1. píšeme TEST (slovíčka lekce 10 - 12, gramatika Is it? Yes, it is. No, it is ...).

pro nemocné: uč. str.31/2, PS str.30/2

11.1.

Cachová

pro nemocné: PS str.30/1 (dopiš i česká slovíčka), uč.30 str., procvičování množného čísla

Plural - najdi

Plural - doplň

Plural - love, hate, like

Plural x singular - roztřiď

Plural - vyber

He, she, it

He, she, it slova

Kaplanová: procvičovali jsme množné číslo a opakovali slovíčka

10.1.

Kaplanová: ve čtvrtek 12.1. si napíšeme testík na slovíčka

PS str. 24,25,26

Dnes jsme procvičovali otázku " Is it a/an .....? Yes, it is. No, it isn´t. Větu: This is a big book. This book is big. Začali jsme množné číslo - one book 2 books

4.1.

Kaplanová: dnes jsme začali UNIT 12 ( big x small, long x short) Uč se slovíčka str. 26/1 a dodělej chybějící cvičení v PS.

Pro nemocné: PS str. 25/6, 26/1


Cachová DÚ:dodělej všechna cvičení v PS,  pokud jsi byl nemocný 

Pro nemocné: Dnes jsme začali Unit 12, uč.str. 26/1, 2, PS str. 26/1 (+ český překlad)

3.1.

Cachová

Singular x plural

V týdnu před Vánoci byly skupiny spojené - nemocní si dodělají učivo dle p.uč. Kaplanové. Děkuji

DÚ: PS str. 29/5 (dopsat four boys, ...)

pro nemocné: tvorba množného čísla UČ str. 29/2, 3, PS str. 29/4 


Kaplanová: za DÚ je dodělat chybějící cvičení v PS. Chybějící cvičení je vždy zakroužkované :-)

 

22.12.

Christmas quiz

Christmas pelmanism

X-mas

21.12.

Kaplanová: opakování slovíček, čtení a překlad článku učebnice str. 25

Pro nemocné: PS str. 25

20.12.

Kaplanová: dnes čtení a překlad článku v učebnici str. 25

DÚ: dodělej PS str. 24

Pro nemocné:

PS str. 25/4

15.12.

Cachová - DÚ:PS str.24/2,3

nemocní - učebnice str.24, PS str.24/1

Kaplanová- dnes " he is = he´s = on je, she is= she´s = ona je, it is= it´s = to (ono) je"

Otázka Who is this? This is ........


14.12.

Dnes opět spojená hodina. Opakovali jsme znovu otázky a slovíčka. Procvičovali jsme na tabletech. Bylo nás málo :-(

Zde dnešní kvíz:

KVÍZ


13.12.

Dnes byla spojená hodina. Opakovali jsme dosud probranou látku. A začali článek v učebnici str. 24. Moje skupina opakuje otázky - sešit ENGLISH.

V. Kaplanová

Poslech str. 24

 

8.12.

Cachová - DÚ PS str.23/4

pro nemocné: What time is it? PS str.23/3, UČ 23/2

Kaplanová - DÚ : nauč se otázky a odpovědi - sešit  ENGLISH

Dobrovolný úkol: volný list

Pro nemocné: dnes jsme hodně opakovali otázky a odpovědi


6.12.

Kaplanová:

Uč se nová slovíčka 

Pro nemocné: PS str. 24/1

Dnešní kvíz Kvíz - otázky

A/AN

A or AN

Family

Family - labeling

Cachová - pro nemocné:uč.str.22/1, výslovnost, PS str.22/1,2, opak.otázek How old, What number, ...

1.12.

Člen neurčitý A/An

Člen neurčitý a/an

Člen neurčitý A/an

Cachová - DÚ PS str.21/4 pravdivě zaškrtnout, co umím/neumím. Pokud neumím, dohledám si. 

Kaplanová - dnes opakování otázky" What time is it?" a ostatních otázek:

How old are you? I am ....

What is your name? My name is ......

How many? Seven.

What number is it? It is eight.

What time is it? It is five o´clock.

What colour is it? It is green.

A začali jsme Unit 11 Who is this?

Poslech str. 24

Pro nemocné:

PS str. 23

30.11.

Cachová DÚ: PS 21/3 přepisují se věty, pouze se mění 1.a 2.věta vlevo

Kaplanová - dnes jsme trénovali otázku " What time is it?  It´s seven o´clock.

Pro nemocné:

PS str. 23/3

29.11.

Kaplanová: zítra si napíšeme testík na A/AN

Dnes jsme začali " What time is it? It´s ...... o´clock.

Pro nemocné: PS str. 22

Cachová: pro nemocné - PS str.20/2, neurčitý člen a/an

24.11.

Cachová

DÚ-PL str.20/1

pro nemocné: učebnice str.20/1,2, člen neurčitý a/an (vyvození pravidel), opak.otázek How are you? How old are you? What is it?

V úterý 29.11. ještě dozkouším Luboška, Evičku a Domču na básničku One, two, three

Kaplanová - učebnice str. 20,21 ( otázka What´s this? What is it? It´s .........)

Neurčitý člen A/AN ( It is a blue book, It is an orange pen)

23.11.

Cachová 

DÚ: PL 19/6

pro nemocné: PL 19/5, Let´s, uč 19/3, slovíčka str.19, procvičení otázky How old are you? Are you...? Yes, I´m. No, I´m not. 

procvičení učiva na webových odkazech

Doplň čísla 1-10

Čísla a barvy

Napiš čísla 1-20

Čísla 1-10 poslech

Napiš čísla 1-20

22.11.

Kaplanová: dnes jsme procvičovali pomocí těchto odkazů:

COLOURS 2

COLOURS 3

NUMBERS

NUMBERS 2

SCHOOL

SCHOOL 2

A vysvětlili jsme si neurčitý člen A/AN

a pen - an old pen - a new book - an orange pencil

Kuba B. a Lukáš H. se naučí básničku :-)


Cachová - pro nemocné: uč.str.19/3 - otázka Are you? No, I´m not. Yes, I´m.,  PS str.19/4

 

15.11.

Cachová - zítra píšeme test na čísla 0-12

pro nemocné: UČ str.18/1, slovíčka, How old are you? Are you ...?

Kaplanová: dnes otázka How old are you? Are you .....? Yes, I am. No, I´m not.

Pro nemocné:

PS str. 19/6

10.11.

Cachová DÚ: čtení (nalepené v sešitě)

Ve středu 15.11. si napíšeme test na čísla. 

pro nemocné: Uč.str.17/5 - nacvič otázku How old are you?+odpověď, PS:17/7,9. Procvičuj čísla. V úterý 15.11.si dopíšeš test Unit 3-5.

Kaplanová - nauč se básničku a procvičuj čtení sešit English.

MY SCHOOL

Pro nemocné:

PS str. 16/2,3,4   str. 17/6,7

Rhyme:

1,2,3

Look at me!

4,5,6

Pick up sticks.

7,8,9

Life is fine :-)


9.11.

Cachová - pro nemocné: Uč. str.17/3, 4, PS str.17/5, 6, vypracuj si online některé z odkazů níže na How old are you?

Kaplanová - zítra test na čísla 0-12 !

 

8.11.

Cachová - DÚ:PS str.16/3, středa a čtvrtek zkoušíme básničku na známky

pro nemocné:uč.celá strana 16, PS str.16/1,2

How old are you - věty

How old are you - věty

How old are you - listening

How old are you - numbers

How old are you - numbers writing

How old are you - listening

How old are you - numbers

Kaplanová - ve čtvrtek 10.11. si napíšeme testík - čísla 0-12

Pro nemocné:

Učebnice str. 15, PS str. 15/4,5

3.11.

Cachová - DÚ: básnička naučit na známky 

pro nemocné: uč. str.15/3, PS str.15/5, procvičení čísel (psané), v úterý napíšete test,

básnička One, two, three, look at me,

four, five, six, pick up sticks.

Seven, eight, nine, life is fine!

Kaplanová: dnes opakovací hodina dosud probraného učiva ( slovíčka, věta This is my ........, barvy, čísla)

2.11.

Kaplanová - připomínám testík na slovíčka. Dnes jsme procvičovali větu " This is my red book. "This is my purple pencil. ......" A opět čísla 1-10 ( nepočítej na prstech :-)

PS str. 14/3

Cachová - pro nemocné: uč. str.14 slovíčka rámeček dole, str.15/2, PS str.14/2, 3, opakování numbers, colours and school things

zítra test

 

1.11.

Kaplanová -dnes Halloween lesson. Procvičovali jsme slovíčka na čtvrteční testík (PS str. 8, 9,14) - jsou to slovíčka, která se týkají školy.

Cachová - pro nemocné: uč.str.14/1 This is a ..., PS str.14/1, opakovali jsme čísla do 12.

Ve čtvrtek test Unit 3 - 5 (slovíčka, jejich psaní a výslovnost).


25.10.

Kaplanová: nová slovíčka PS str. 14/1

Procvičuj všechna slovíčka- napíšeme testík (ve čtvrtek 3.11.)

Pro nemocné:

Učebnice str. 14, PS str. 14/1,2

Cachová - ve čtvrtek 3.11. bude testík 

21.10.

Kaplanová: stále procvičujeme čísla, opakujeme dosud probraná slovíčka i množné číslo

1 book - 2 books     1 pencil - 2 pencils

DÚ: volný list A5- slovíčka + vybarvování

Dobrovolné úkoly: volné listy A4

písnička Ten in the bed

19.10.

Kaplanová: dnes jsme trénovali čísla a barvy. Uč se psát.

Otázka " What colour?, " How many?, věta "This is ......"

Zde procvičuj čísla:

NUMBERS 0-10

NUMBERS

SNAKE - NUMBERS

 

Colours bludiště

 

Colours spelling 

 

Colours

 

What colour is it?

 

Colours 2


Cachová: pro nemocné:učebnice str.13/4, 5, 6, PS str.12/3, 4


18.10.

Kaplanová: Uč se čísla 0-10 - sešit English

Cachová 

DÚ: PS str.12/2

pro nemocné: opak.How many?, What colour? otázek, UČ str.12/3, PS str.12/1


13.10.

V úterý 18.10. test z Unit 4 - Colours (PS str.10,11). Důležité je znát slovíčka i vědět, jak je přesně napsat

Kdo nestihl, dopíše si PS str.11/5

pro nemocné: učebnice str.11/5, 12/1,2

12.10.

DÚ: PS str.11/6

pro nemocné: učebnice str.11/4, 6 + slovíčka dole, PS str.11/4, 5

11.10.

tento týden spojené hodiny

DÚ:PS str.10/2

pro nemocné: učebnice str.10 celá + slovíčka naučit, PS str.10/1,3

6.10.

Dnes spojená hodina. Procvičovali jsme barvy a čtení slovních spojení (sešit ENGLISH).

DÚ: nauč se básničku - sešit ENGLISH

5.10.

Kaplanová - nauč se psát barvy (PS str. 10/1 jen - orange, blue, green, yellow)

Zde písnička:

The colour song

Zde můžeš procvičovat:

Colours bludiště

Colours spelling 

Colours

What colour is it?

Colours 2

Stále trénuj slovíčka :-)

 

4.10.

Cachová - DÚ PS 9/5 dodělat, do sešitu AJ napiš datum a nakresli 4 předměty ze slovní zásoby Unit 3 (pen, pencil,...) a k tomu dopiš "my pen, my pencil,..."

pro nemocné: procvičování slovní zásoby Unit 3, učebnice str.9/3 procvičit rozhovor 

Kaplanová - dnešní písnička THE CLASSROOM SONG

Procvičuj dosud probraná slovíčka - trénuj psaní :-)


29.9.

Cachová - DÚ PS 9/4 napiš slova pod obrázek, piš si slovíčka na papír a dostaneš žeton 

pro nemocné: učebnice str.8/2+slovíčka fialový rámeček dole, 9/3

Kaplanová - nová slovíčka PS str. 9

 

Zde můžeš procvičovat:

 

School

 

School 2

 

School 3

 

Greetings

 

Greetings 2


27.9.

Cachová - pro nemocné:učebnice str.8/1, prac.sešit str.8/1,2, test budou psát po příchodu do školy

Kaplanová - máme nová slovíčka PS str. 8 :-)

Pro nemocné: učebnice str. 8 + PS str. 8/1,2,3

Zde můžeš procvičovat:

School

School 2

School 3

Greetings

Greetings 2


22.9.

Cachová - pro nemocné: PS str.7/5,6, opak.slovní zásoby Unit 1, 2

Kaplanová - DÚ - PS str. 7/6

Pro nemocné:

PS str. 7/4,5

21.9.

Kaplanová - stále trénujeme slovíčka a čtení prvních anglických vět.

V úterý 27. 9. si napíšeme krátký testík na slovíčka (PS str. 5)

Cachová - taktéž stále trénujeme slovíčka a jejich čtení, 

pro nemocné: učebnice str.7/4, PS str.7/4

V úterý 27. 9. si napíšeme krátký testík na slovíčka (PS str. 5)

 

20.9.

Cachová - DÚ: prac.sešit str.6/3 dokončit, pozor na spelling!

pro nemocné: zopak.Lekce 1 slovíčka

Kaplanová - opakovali jsme slovíčka UNIT 1, četli článek v učebnici str. 6 a vysvětlili pozdravy: Good morning, Good afternoon, Good evening, Good night.

V PS str. 6/1,2

JE VELMI DŮLEŽITÉ TRÉNOVAT PSANÍ A ČTENÍ SLOVÍČEK PO KAŽDÉ HODINĚ ANGLIČTINY.

Každou hodinu angličtiny máme pár nových slovíček, děti je často znají ústně, ale psaní a čtení je někdy obtížné.

Děti mi nosí svůj "trénink" do školy a já náležitě odměňuji. :-)

15.9.

Cachová - DÚ:prac.sešit str.6/2

pro nemocné: uč.str.6, prac.sešit str.6/1, přečíst, slovíčka

Kaplanová - DÚ - trénuj slovíčka, kdo neměl úkol - dodělá Pro nemocné: PS str. 5 celá, čtení str. 4+5 a umět slovíčka

14.9.

Cachová - DÚ: pracovní sešit str.5/5

pro nemocné: prac.sešit str.4/2+5/3,4, učebnice str.5/2 přečíst

Kaplanová - DÚ PS str. 5/4 + procvičuj slovíčka

Pro nemocné: PS str.5/3,4, učebnice str.5 

Poslech učebnice str. 5     Poslech učebnice str. 4


7.9.

Obalit učebnici angličtiny a malý sešit English.

DÚ: číst a překládat - učebnice str. 4

Zde odkaz na poslech: Poslech učebnice str. 4

Kalendář

únor 2023
Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

On-line

Právě připojeni - hostů: 20 

PřihlášeníNajdi si