Domácí úkoly - 4. třída

Co nás ještě v tomto školním roce čeká:

 

Úterý 21.6. po 2. vyučovací hodině T-Mobile Olympijský běh

-          Bude M a ČJ

Středa 22.6. plavání

-          Bude M

Čtvrtek 23.6. výlet Lipka v Soběšicích s programem „Vodní království“

-          Sraz ve škole 7:30, příjezd na oběd 13:30, školní svačiny budou odhlášeny, s sebou svačinu, pití pláštěnku, nebo nepromokavou bundu, vhodnou obuv – většina programu probíhá v přírodě.

-          Donést 240,-Kč

Pátek 24.6. odevzdávání učebnic

                   Tombola – přinést lístečky

Pondělí-středa 27.-29.6. výlet do Rožnova pod Radhoštěm

Čtvrtek 30.6. vysvědčení


 

Zájem o školní družinu a oběd 30.6.2022

 

Vyučování tento den bude jen hodinu. Mimo přípravné třídy, která má do 11:30 hod. Ostatní děti mohou jít do školní družiny.

 

Obědy ve školní jídelně mají na tento den všechny děti odhlášené.

 

Jestli půjde dítě samo domů, nebo na autobus, napište čas odchodu na lístek.

 

Návratku odevzdejte do pátku 24.6.2022.alt

 

 

Z důvodu nemoci paní učitelky odpadá kroužek keramiky - až do konce školního roku.

Naše škola se opět účastní projektu Hýbeme se hezky česky. Loni se nám podařilo získat peníze na ping-pongový stůl. Věříme, že díky Vašim hlasům se letos opět probojujeme do finále. Hlasovat můžete každý den zde:

Projekt Hýbeme se hezky česky 

Děkujeme.


17.6.

M 52/21,22,23 do sešitu

     53/6,7 do geometrie


ČJ uč. 109/2 ústně

           109/3 do sešitu

   PS 39/1 a 40/2


PRV PS s. 57,60

14.6. 

M 52/11,12,13,14,16 do bloku

   52/15 do sešitu

   53/2,3 do geometrie


Č uč. s. 109/1 ústně

              109 žlutá tabulka-přečíst

   PS s. 38/2,3


PRV uč. s. 65

       PS s. 56


ČT čítanka s. 158

13.6. 

M 51/1,6,8 ústně

    51/2,3,4,7,9,10 do sešitu

8.6.

M Opakujeme rýsování trojúhelníku s. 44

     46/6 na folii

     46/11 ústně

     46/9,10 do sešitu


ČJ PS 37/1,2,3

DÚ PS 36/3,4

7.6.

M 45/1 přečíst

    45/2,6 na folii

    45/3,4,5 ústně


ČJ 106/1 ústně

    104/3 opsat do sešitu (s nadpisem, bez autora) a tužkou nadepsat slovní druhy

    PS 36/1,2 


PRV uč. s. 63

        PS s. 54

6.6.

M 43/25,39 ústně

   43/34,36,37,38,40,41 do sešitu


ČJ uč. 104/1 ústně

    uč. 104/2 na folii

AJ PetrPS s. 61/3 vyplnit na bingo


PRV uč. s. 62

        PS s. 53

3.6.

M 42/28,33 ústně

   42/25,26,27,29,31,32 do sešitu


Č uč. 103/6 do sešitu


AJ Petr uč. s. 60 bingo

           PS s. 52

          


PRV uč. 60-61

1.6. 

M 40/12,14 na folii

    40/9 ústně

    40/10,11,13,15,16 (stačí zjednodušený zápis, nebo rovnou výpočet a odpověď)

27.5.

M do sešitu:

         Jednotky času

1 h = 60 min          1 min = 60 s


38/1 ústně

38/2 do sešitu

Geometrie: 37/4 + vybarvi různými barvami nejmenší kruh a mezikruží. NEPŘATAHUJ

                 37/5

                 37/6 kružítkem!

                 37/7

AJ Petr PS s. 58 (v uč. s 58)

             uč s. 59

             PS s. 59


ČJ uč. 100/1

Do sešitu napiš věty podle vzorce a vyznač podmět a přísudek:

př:2       1       6   5

   Malé batole už spí.

7       1       5       1

3       1       6       5


Do čtení (nebo do bloku) napiš s čím doma pomáháš a nakresli obrázek.

25.5.

M-opakujeme dělení s rozkladem (jako v uč. 35/22)

    36/24,25,26 ústně

    36/30 do sešitu

    Geometrie 37/1


24.5. 

M 35/22 ústně

    35/20,21 do sešitu

geometrie: opakujeme rýsování čtverce a osy úseček


ČJ PS 33/2,3,4

     uč. 99/4 do sešitu


23.5.

M 34/18 ústně

    35/19 do sešitu

    34/14,15,16 ústně 


ČJ 99/1 ústně

     99/3a-do sešitu

DÚ PS 32/4, 33/1


AJ Petr opakujeme abecedu a slovíčka


PRV uč. s.67

20.5.

M 30/1 ústně

    30/2,3 do geometrie

    33/8 ústně

    34/13 ústně

    33/11 ústně


ČJ zápis do sešitu:

                          Slovesa


Číslo: jednotné                         množné

Štěká, běhal, jde                   štěkají, běhali jdou

Osoba:

1. osoba já                             1. osoba my

2. osoba ty                             2. osoba vy

3. osoba on, ona, ono              3. osoba oni, ony, ona

Čas:

Minulý              přítomný               budoucí

četli jsme           čteme                  budeme číst

chodila               chodí                   bude chodit


Infinitiv – neurčitek

spát, hrát, zpívat si, čekati, pomoci


uč. 98/1 ústně

PS 32/1,2

DÚ PS 32/3 + a,b


AJ Petr uč. 56,57 přečíst

           PS  56,57


18.5.

M 27/16,17 do sešitu

    27/15,19 zpaměti

    27/20 do sešitu

    28/1 ústně

    28/2 do sešitu


ČJ uč. 95/1,2 ústně


17.5.

ČJ uč. s. 94/6 ústně

     uč. s. 94/7 do sešitu

     PS s. 29 celá


M 26/9 ústně

s. 26 - ostatní slovní úlohy do bloku

geo s. 24 Střed úsečky, osa úsečky

DÚ 26/12 do sešitu


PRV-zápis do sešitu, doplň podle učebnice:

Na jednu stránku: Rostliny (str. 55)        

         stavba těla:                                                    

         dýchání:                                                          

         potrava:                                                          

         pohyb:                                                            

         rozmnožování:                                              

 

na druhou stránku: Živočichové (str. 60)      

         stavba těla:                                                    

         dýchání:                                                          

         potrava:                                                          

         pohyb:                                                            

         rozmnožování:                                              

 

Na třetí stránku: Části těla rostlin          

Nakresli 3 libovolné rostliny a popiš jejich části

(vždy s různými kořeny-hlízy, cibule…)

12.5.

M Celá strana 21

DÚ 21/17


11.5.

M 19/1,4 ústně

    20/7 ústně

DÚ 20/10 na folii

    19/2,3,5,6 ústně

geometrie :rýsovali jsme porovnávání úsečky podle 18/1


10.5.

ČJ uč. 89/2 do sešitu

     uč. 89/4 ústně

     uč. 89/5 do sešitu

     PS 27/2,3

Do sešitu napiš do 4 sloupečků následující kořeny slov a vymysli ke každému jedno slovo s libovolnou předponou a jedno s předponou vy nebo vý. 

           trh                suš                      chod               kop

př.:  odtrhnout

       vytrhat

 

           hra               vař                       dej                  lez


M 17/58 do sešitu

    17/60 nakresli a spočítej do sešitu


ČT čítanka 136-137 hlasitě číst

9.5.

M 16/47 ústně

    17/54,56 ústně

DÚ 17/55,57,59 do sešitu


ČJ do sešitu-Vymysli vždy jednu větu k následujícím slovům (jednou s Y a jednou s I):

výška/vížka

vyje/vije

vyla/vila

výt/Vít

výská/víská

výr/vír


PS 27/1


AJ Petr 

PS s. 55 celá


PRV

uč. s 52 Půda

DÚ PS s. 44/3,5


6.5.

M 15/40 ústně

   15/ 43 na folii

   15/41 do sešitu

   16/45 ústně

V pondělí bude písemka na dělení se zbytkem!


ČJ zápis do sešitu: do 2 sloupečků napiš:

                   povyk                               výheň

         (podle uč. 90/1 doplň slova příbuzná)

                           do dalších 2 sloupečků napiš:

                     vy                                    

Vymysli do každého sloupečku alespoň 5 slov s předponou vy/vý a označ jejich kořen.


uč. 90/5 ústně

PS 26/1,2

DÚ 26/3


AJ Petr PS 54/4

Naučit na pondělí slovesa have, be (já mám, ty máš..., já jsem, ty jsi, on je....)


PRV uč. s. 52

        PS s. 44/1,2


5.5.

M 14/35,37 do sešitu 

DÚ  14/38 na folii


ČJ uč. 89/3

      PS 25/4


4.5.

M 13/29 ústně

   13/31 na folii

   13/30 do sešitu

   s. 18/1,2 pročíst (rýsovali jsme do geometrie)

3.5.

ČJ

zápis do sešitu: Vyjmenovaná slova po V

Do 3 sloupečků napiš vyjmenovaná slova: výskat, zvykat, žvýkat

vymysli k nim 4-6 slov příbuzných (viz. uč. 88/1)

PS 25/1,2,3


ČT čítanka 134-135 hlasitě číst

2.5.

M 8/10 na folii

    8/9, 9/14 ústně

   10/18,20 na folii

    10/19 ústně


ČJ uč. 87/3 přečíst

    uč. 87/4 do sešitu

    PS 24/3


ČT čítanka 134-135

29.4. 

M 9/13 ústně

10/17 ústně

 

ČJ

zápis do sešitu: Vyjmenovaná slova po V

Do 3 sloupečků napiš vyjmenovaná slova: vy, vysoký výt

vymysli k nim 2-6 slov příbuzných (viz. uč. 87/1)

PS 24/2,1,2

AJ Petr

uč. 54/1

PS DÚ 54/1,3

27.4.

M nově jsme začali probírat dělení se zbytkem (v uč. s. 7-pročíst)

ČJ opakujeme vyjmenovaná slova po V - NAUČIT

    PS 23/1 dolní

    PS 24/1 horní

AJ Petr PS s. 53 celá

26.4.

M uč. 5/23,25,27 na folii

         85/22,24,26 do sešitu

ČJ uč. 86/1 ústně

    PS 23/2,3

PRV uč. 51

       PS 43

Do sešitu nakrelit obrázek koloběhu vody

25.4.

pro nemocné:

M4/14 ústně

  4/4 do bloku

  4/15,16,17,18 do sešitu


ČJ uč. 84/6 ústně

          85/1,2 ústně

    PS 23/1 horní

 DÚ 85/4 připravit se na diktát


AJ Petr uč. 52-53

           PS 52/3

DÚ PS 52/1, 53/4


PRV uč. s. 50

       PS s. 42


22.4.

M DÚ 3/7,8,9

ČJ 84/2 (kdo nestihl ve škole)

21.4.

ČJ DÚ uč. 83/2 na folii

            PS 22/1

13.4.

M po Velikonocích nás čeká písemné opakování viz. uč. 54-56


ČJ DÚ PS 21//1,2 horní12.4.

M DÚ 52/30 na folii


PRV uč. s 49 přečíst


11.4.

M DÚ s. 51 promyslet slovní úlohy

   Na úterý přinést jablko (vcelku), prkénko a nůž

ČJ DÚ naučit vyjmenovaná slova po S (uč. 80/1)

    78/4 připravit se na diktát

8.4.

M 50/11,12,14 na folii

   50/13 do geometrie

   50/15 do sešitu 


ČJ opakujeme slovní druhy

Do sešitu napiš: 5 podstatných jmen, 5 přídavných jmen, 5 zájmen, 5 číslovek, 5 sloves

Vymysli a napiš do sešitu věty podle zadaných slovních druhů v daném pořadí:

2,1,5,1 (přídavné jméno, podstatné jmeno, sloveso, podstané jméno)

3,1,6,5

1,5,7,4,1


PS 20/2 horní

6.4. 

M 49/5 na folii 

DÚ 49/7 na folii 

49/3 ústně nebo do bloku 

49/1 do sešitu

ČJ uč. 77/4 do bloku

PS 19/4,5

AJ Petr

DÚ na pátek: přinést fotku svého mazlíčka (my Pet)

uč. s. 50 přečíst

naučit slovesa na páteční test

 

5.4.

ČJ do sešitu napiš do dvou sloupečků vyjmenovaná slova: pýřit se, čepýřit se

     + vymysli k nim slova příbuzná (viz. uč. s 77 nahoře)

Uč. s. 77/3 do sešitu opiš a doplň

Z tohoto cvičení vypiš do tabulky následující slova a urči rod, číslo a pád:

                         rod                číslo             pád

(ve) vězení

 studem

 (za) lež

 

PS 19/2,3

 

M uč. 47/1 do sešitu (ceny si vymysli a napiš pouze co by sis koupil/a do 1000,-Kč celkem a sečti pod sebou, následně zaokrouhli na 10 a na 100)

Např:

                                    na 10               na 100

 Svetr         235                 240                  200

 Ponožky      24

 Kalhoty      286

 Celkem:    


 do geometrie 48/3

PRV uč. 47,48

        PS 40/1

4.4.

M opakujeme písemné sčítání a odčítání se zkouškou (vymysli 8 příkladů do bloku)

    do geometrie narýsuj obdélník EFGH: /EF/=8cm, /FG/=40mm

ČJ do sešitu napiš do 3 sloupečků vyjmenovaná slova: zpytovat, pykat, pýr

               + vymysli k nim slova příbuzná (viz. uč. 76-77 nahoře)

  uč.  76/3 na fólii

  uč. 77/4 do sešitu po slovo třpitka

AJ Petr PS po s. 49 včetně

    

28.3.

M opakujeme písemné odčítání

   43/2 a 4 do sešitu

   DÚ 44/13 první 3 sloupečky

ČJ zápis do sešitu: Vyjmenovaná slova po P

pýcha -

píchá -

 

na pysku -

na písku -

Ke každému výrazu vymysli jednu větu.

 

uč. 74/2 do sešitu24.3.

M DÚ 43/3 do sešitu

23.3.

M 41/5 na folii

    40/4 a 41/6 do sešitu

    DÚ 41/1 ústně


ČJ opakujeme vyjmenovaná slova

    PS 16/1 dolní

    70/4 do sešitu + tužkou nadepsat pády


ČT DÚ čítanka 109-111 hlasitě číst

21.3.

Zítra 22.3. jdeme na výlet na Rybičkovou skálu. Sraz je ve škole, jako na vyučování (do 7:30). S sebou sportovní oblečení a obuv, svačinu a pití. Budeme opékat i špekáčky. Kdo chce, vezme si i špekáček, chleba/rohlík, kečup…, nebo něco jiného na opékání.


M DÚ 39/18 do sešitu 

18.3.

M 37/3,4 do sešitu

     38/8,9,12 do sešitu


ČJ PS 16/1

   Do sešitu urči rod, číslo a pád(do sloupečků) ke slovům:

tužek

rosa

bolest

zápas

pláštěnka

 

PRV uč. s. 44


16.3.

M 37/2 do bloku

   37/5 do sešitu

Do geometrie jsem rýsovali:     KRUH (nadpis)

    48/1 narýsuj a vypiš body, které kruhu náleží:

                                                          nenáleží:

ČJ uč. s 69/4 do sešitu

    PS 15/3,4


AJ Petr opakujeme ovoce a zeleninu

                opakujeme nakupování

15.3.

M 42/1 do geometrie – narýsuj libovolnou kružnici k, vyznač bod A, který náleží kružnici k, vyznač bod B, který nenáleží kružnici k


ČJ do sešitu:             

                               Číslo

           jednotné                     množné              

(69/1 napiš slova v jednotném a množném čísle do sloupečků)


     uč. 69/2 jen přečíst

     PS 15/1,2


ČT čítanka s. 102

 DÚ čítanka s. 103  nahlas číst


PRV uč. s. 43

       PS s. 37

14.3.

M rýsovali jsme do geometrie KRUŽNICI (v uč. s. 36)

ČJ opakujeme určování slovních druhů 

   uč. 68/2 ústně

   PS 14/2,3

DÚ PS 14/4 připravit se na diktát

AJ Petr na pátek přinést nějaké ovoce na salát + podle domluvených skupinek další věci (prkýnko, nůž, vidličku a mísu)

  uč. s 46

  PS 46/1

Na příšte naučit fráze k nakupování!

4.3.   

Dětem dnes byly rozdány informace o výletech, prosím o odevzdání potvrzení účasti, či neúčasti výletů po jarních prázdninách.

M DÚ 34/5 a 8 ústně


AJ Petr DÚ připravit rozhovor (nakupování) na známky!

2.3.

M 32/7 ústně

    32/2 (3.-4. sloupeček) na folii

    32/4 (3.-4. sloupeček) na folii

    Do geometrie jsme rýsovali libovolný lichoběžník ABCD


ČJ uč. 67/1 ústně

    DÚ PS 13/1,2 dolní

AJ Petr DÚ PS 45/5,6

ČT DÚ čítanka 100-101 hlasitě číst

 1.3.

M opakujeme rýsování čtverce a obdélníku, nově jsme rýsovali kosodélník a lichoběžník (v uč. s. 31-přečíst)

   32/1 přečíst 

  do sešitu:

Zaokrouhlování  ........zaokrouhli na desítky a na stovky

             na 1          na 100

362

317

243

764

99

104

729 

 

DÚ 32/2 první dva sloupečky - do sešitu

     32/4 první 2 sloupečky - do sešitu


ČJ opakujeme určování slovních druhů

     PS 13/1 a,b


28.2.

M 30/15 ústně

    30/11,12,13,14 do sešitu


ČJ PS 12/2,3

    uč. 66/3 do sešitu

DÚ uč. 66/5 připravit na diktát, promyslet slovní druhy


AJ Opakujeme I like… I don´t like…

   Dokonči věty a napiš do sešitu: I love….

                                                 I like….

                                                 I don´t like….

                                                 I hate…….

Na pátek do AJ přinést prázdné obaly od potravin (př.: čaj, čokoláda, coca cola, sýr…).

   uč. s. 45/5 ústně

  DÚ PS 45/4


PRV uč. s 42 dočíst celou stranu

24.2. 

M... uč. 29/ 3,9 zpaměti,   29/ 4,5 na folii

ČJ...uč. 65 částice

       PS 12/1

AJ Sol...  I like ....I don´t like

     PS 43 celá dodělat


23.2.

M... uč. 28/1,4,7 ústně

       uč. 28/2,3,6, 8


ČJ...PS str. 11/1,3 ústně

ČT... čtěte svoji knihu, my čteme Děti z Bullerbynu Ve čtvrtek 17.2. odpadá kroužek AEROBIKU.

Změny v týdnu od 21.2.:

V pondělí 21.2. odpadá cvičení s Robinem (SvŠ a florbal), kroužek PC a šití.

V úterý 22.2. odpadá kroužek moderních tanců.

Ve čtvrtek odpadá kroužek šití.


18.2.

Pro nemocné

M  27/1 (3. a 4. sloupeček) do sešitu

     27/2 do sešitu

     27/3,4 ústně

DÚ 27/5 na folii


ČJ Začali jsme probírat spojky (uč. s 65)

Zápis do sešitu: Spojky

Spojují slova

Táta a máma, já i ty, holka nebo kluk, ani kočka ani pes

Spojují věty

Chtěla jsem jedničku, ale mám dvojku.

Zvítězím, protože jsem nejlepší.

Dostanu opar, když mě políbíš.

DÚ 65/2 do sešitu

17.2.

M opakujeme rýsování trojúhelníku, čtverce a obdélníku 


uč. s. 27 Jednotky hmotnosti-přepsat do sešitu (gram, tuna, kilogram, 1kg=, 1t=)


16.2.

M opakujeme rýsování obdélníku

   opakujeme převody jednotek délky

Naučit do geometrie: sousední, protější, kolmé, rovnoběžné, shodné


ČJ opakujeme slovní druhy a pádové otázky

    DÚ PS 10/2 dolní


AJ učit se slovíčka 1.-19. lekce správně vyslovovat i psát

    uč. 42/3 do sešitu napiš zkratky dní v týdnu a za ně napiš celé slovo anglicky

    DÚ PS 42/2,3

11.2.

Pro nemocné

M s. 24/5 ústně

  DÚ 24/3,4,6 do sešitu

Naučit délky jednotek, v pondělí bude test.


ČJ uč. 63/3 ústně

          63/2 do sešitu

Opakujeme pádové otázky


AJ Petr PS 42/1

Opakujeme dny v týdnu


PRV PS s.33


10.2.

Pro nemocné 

M s. 24/1,2 na folii

     s. 24 - horní tabulku opsat do sešitu 


ČJ opakovat pádové otázky


9.2

Pro nemocné

M 23/a,c do sešitu 

Opakujeme rýsování trojúhejníku a čtverce.


ČJ uč. s. 63/1a,b do sešitu

    PS 10/2,3


AJ Petr PS 41/4,5

         DÚ uč. 42/1 naučit dny v týdnu


8.2.

Pro nemocné 

M 21/75 do sešitu

   22/79 do sešitu

   22/81 ústně

 

ČJ Opakujeme slovní druhy 1-5

    uč. s. 63 - začínáme probírat příslovce

    PS 10/1

zápis do sešitu: Příslovce

     KDY   KDE    JAK   (3 sloupečky, do každého vymysli 3 příslovce)

1.

2.

3.

ČT DÚ s. 94 hlasitě číst

PRV uč. s 39

7.2.

Pro nemocné

M do geometrie rýsujeme čtverec: KLMN, a=3 cm (pomocí komic)

                                                  ABCD, a=4 cm (pomocí kružítka)

                                                  RSTU, a=5cm (pomocí dvou pravítek)

uč. 21/70,71 ústně

DÚ 21/73,74 do sešitu


ČJ uč. 62/3 ústně určujeme slovní druhy

    uč. 62/4 na folii

    uč. 62/5 ústně

    uč. 62/6 do sešitu


AJ Petr DÚ uč. 41/4 naučit básničku

           PS s. 40/2,3


PRV uč. s. 38

      PS s. 32    


3.2.

Pro nemocné 

M 22/78,80 ústně

ČJ DÚ PS 9/5 do sešitu

            


2.2. 

Pro nemocné

M 21/69,72


AJ Petr - opakujeme oblečení

             uč s. 40/3

zápis do sešitu:  jednotné č.          množné č.

                         this  (dis)            these   (dís)

                         toto  ...is             toto  ...are


Č PS 9/3,4

   uč. 61/2b do sešitu (kdo nestihl ve škole, dodělává doma)

1.2.

Pro nemocné

M 21/67,68 ústně

   DÚ 19/63,64


Č uč. s. 61 - slovesa

            61/1 do sešitu napiš 5 krátkých o tom, co vidíš na obrázku a slovesa podtrhni vlnovkou

   DÚ PS 9/1,2

           

ČT čtení 90-91


PRV uč. s 37

       PS s. 31 dodělat


31.1.

Pro nemocné:

M 19/61,62, 65 ústně

    18/58,59 do sešitu

    19/60 do sešitu

  DÚ 19/66 na folii


Č uč. 60/4 do sešitu


AJ uč. 40/1,2

    DÚ PS 40/1


26.1. 

Úkoly pro marody:


M...uč.str. 14 - 16 počítáme zpaměti a rýsujeme trojúhelník


ČJ...uč.po str. 60 - číslovky

      PS... po str. 7


PRV ...uč. po str. 35 a PS po str. 30


AJ Sol....uč . po str.39 a PS po str.38


Preventivní antigenní testování a trasování ve školách od ledna 2022


V úterý 25.1. odpadá kroužek moderního tance.

Prosíme rodiče:

Děti, které jedou na hory přinesou v pátek do školy kopii kartičky zdravotní pojišťovny, nebo kartičku ZP k okopírování. Děkujeme.

Připomínáme nutnost PCR testu pro děti, které nemají potvrzení o prodělané nemoci COVID. Na hory budou děti potřebovat na každý den 1 roušku.


Ve středu 19.1. bude vyučování jen do 12:35.


14.1. 

Pro nemocné

M: 13/25,28,29,31,32 ústně

     13/26,27,30 do sešitu


ČJ: uč 58/3 do sešitu

     DÚ PS 6/4,5

AJ: uč. 36/1 za DÚ naučit

      PS 36/2,3


PRV: PS 29/1 (podle uč. s. 34)

        DÚ uč. 34 Rozmnožování-probrat s rodiči


ČT: DÚ čítanka s. 85 Klouzačka - naučit se recitačně číst


13.1.

Pro nemocné 

M: 12/21, 22, 23 do sešitu


ČJ: uč. S. 58/2  vypiš všechna přídavná jména do sešitu

       PS 3/2


12.1.

Pro nemocné

ČJ: Zápis do sešitu: 

                Přídavná jména     Jaký, který, čí?

úkol: z obrázku v učebnici s. 55/1 vypiš Jakou, kterou, nebo čí věc na obrázku vidíš.

př: měkká židle, starý sešit, dřevěný plot...

+Podtrhni přídavná jména.

57/10 do sešitu

AJ Petr: uč. s. 35

             PS 35/4

 

Čtení: čítanka 82-84 hlasitě číst


11.1.

Pro nemocné

M: 11/10,11,15,17 ústně

     11/12,13,14ndo sešitu (někdo dodělává doma)

Zítra bude opakovací test z GEOMETRIE ze všeho probraného!


ČJ: PS 5/9,10,11,12 (někdo dodělává za DÚ)

      zápis do sešitu:

Vlastní jména (Píšeme s velkým písmenem)

           osobní                                   místní

           Mikeš                                    Praděd

           Anežka                                  Vltava

úkol: VYMYSLI DALŠÍ 3 VLASTNÍ JMÉNA MÍSTNÍ A 3 OSOBNÍ.

10.1 

Pro nemocné

M: 10/1,2 ústně 

     10/3,5,6,8 do sešitu (kdo nestihl, dodělává za DÚ)

 

ČJ: Zápis do sešitu: Podstatná jména

      osoba/zvíře/věc/vlastnost/děj

úkol: Ke každé skupině vymysli a napiš 5 slov.

       PS 4/8 (kdo nestihl, dodělává doma)

 

AJ Petr: uč. 35/3

         DÚ: PS 34/3

 

PRV: uč. s. 33

DÚ: na příště donést obrázky různých ras lidí (ČERNOCH, BĚLOCH, ASIAT)

7.1.

AJ : DÚ uč se slovíčka PS str. 34 - i psaní :-)


7.1.

Pro nemocné

M 7/2 přečíst

    7/1,3 na folii

    7/4,5 do sešitu


ČJ PS 3/3

         4/4,5,6,7

Kdo nestihl ve škole: DÚ PS 4/4,5 dodělat 

       uč. 56/6,7 na folii


AJ uč. s 35

DÚ naučit slovíčka s. 34    


PRV uč. s. 32

       PS s. 28 dodělat doma

6.1. 

Pro nemocné

M 6/15-18 ústně

    6/19 na folii


ČJ uč. 56/3,4,5 ústně

    DÚ PS 3/1,2


5.1.

Pro nemocné

M 5/7,8,9,10,11,12 na folii

    6/13 ústně

    6/14 na folii

ČJ PS 2. díl 2/3

     uč. 54/4 do bloku

          55/ obrázek šneka - zapamatovat

          55/1 ústně 

AJ uč. 34

    PS 34/1,2

SLOVÍČKA STR. 34

ČT čítanka 77-80

DÚ hlasitě číst + do sešitu vymysli dokončení příběhu.

4.1.

Pro nemocné

M učěbnice 2. díl 4/4 do sešitu

                         4/5,6 na folii

ČJ 54/1 přečíst a naučit

    54/2 na folii

žlutá tabulka s vykřičníkem: přečíst a zapamatovat

DÚ pro všechny PS 2. díl 2/1,2


PRV uč. s. 31

       PS s. 27 - kdo nestihl, dodělá za DÚ

3.1.

Pro nemocné

M učebnice 2. díl - s.3/1 ústně

                              3/2 na folii

                              3/3 ústně

ČJ uč. 53/2 na folii

    PS 41/1,2,3 (Kdo nestihl vybarvit, dodělá doma)

PRV uč. s 29

       PS s 26

Kdo nestihl ve škole PS 26/2, dodělá za DÚ


21.12.

M...doděláváme oříšky, zkoušíme zapisovat čísla do 1000.


ČJ...uč.52/4 na folii

      uč. 53/1 ústně

      PS 39/3,4 a 40/1,2,3


 ČT... čít. 68 přečíst 3x nahlas básničku a promyslet úkol 2 a 3 pod básničkou.


Zítra jdeme zdobit stromeček pro zvířátka, takže výuka bude až od 3.ledna.

Užijte si Vánoce a ahoj v novém roce. Petr


20.12.

M...ve škole píšeme závěrečné opakování, kdo je nepřítomen. bude ho psát po Vánocích

uč. I. díl oříšky na straně 60 - 61 (ústně, do bloku, na folii)


ČJ...uč. 51/ 3,4 ústně

      uč. 52/ 1,2 ústně

      PS  39/ 1,2

Dú ČJ uč. 52/3 do sešitu


AJ Petr...PS 28/3 a PS 29/4,5,6


Příští týden bude vyučování do 11:40.


17.12.

M...uč. 57-59 připravit na závěrečné opakování


ČJ...dmýchat-chmýří-nachomýtnout se...slova příbuzná do sešitu (uč. 51/1)

      uč. 50/2,3 ústně, nebo na folii

DÚ PS 38/3,4


AJ...uč. 28-29

      písnička We wisch....

DÚ PS 28/1,2


PRV...uč. 28

         PS 25/1,2,4

DÚ PS 25/3,5

16.12.

M...procvičujeme násobilku a počítání pod sebe.

      uč. 56/14 ústně hodiny

      uč. 56/ 13 do sešitu

ČJ...vysvětlujeme slovo příbuzné a jiný tvar téhož slova

     mýtit-zamykat - smýkat...slova příbuzná do seš.

     PS 38/1,2

ČT...čtěte vlastní knížku, my čteme Děti z Bullerbynu


15.12.

M...55/ 6  ústně + zaokrouhl.

      Přebal uč. zelené příklady (pětimin.)

      56/ 10,11,12 do sešitu

uč. 57 - 59 připravit na závěrečné opakování


ČJ...uč. 49/2 ústně

      uč. 49/3 do sešitu

PS 37/1,2 kontrola

PS 37/3


AJ Petr...uč.31 Bingo 2

             uč. 31/3 hrajeme si s míčkem

             PS 31/ 4,5


ČT...čít. 72 - 7314.12.

 M...55/3 a 6 ústně

      56/9 na folii s odhadem(zaokrouhlujeme výsledek)

      zadní přebal učebnice, růžové příklady do seš.


ČJ...uč.48/7 ústně

      hmyz - myš -  hlemýžď   příbuzná slova do seš.

      uč. 48/8 do seš.

      PS 37/1, 2


ČT...číst str. 66 - 67

       čít. 65 výnoční kvíz, nakresli do sešitu čtení, co ti vyšlo v tajence


PRV... uč. 27 přečíst

          PS 24/1,2,4

13.12.

M...geo 53/5 zapiš do geo, které body leží a které neleží na přímce

uč.54/1,2 ústně

uč. 55/3 na folii

uč. 55/ 5 odhad ústně, výpočet na folii

Dú M uč.55/4 na folii


ČJ...uč. 48/5 věty do seš. (myla-milá, mýlí se - milý)

       PS 36/7,8

       uč. 48/6 do seš.

Dú ČJ PS 36/6


AJ Petr...uč.31/2 Bingo

               uč.31 slovíčka

               PS 33/4 druhý obrázek

     Písnička We wish you...https://www.youtube.com/watch?v=g-OF7KGyDis

Dú AJ 31/3


PRV...Test - co čím měříme a v jakých jednotkách

          Přečíst uč. 27


10.12.


M...geometrie

53/1 na folii

53/3 ústně

53/2 a 4 do geo seš.

Příklady na zadním přebalu učebnice v modrém rámečku do sešitu M.


ČJ...uč. 17/3 s kartičkami i-y

       uč.48/4 synonyma do sešitu

   Dvojice vět na my-mi, mýt-mítmyji-míjí do sešitu

   PS 36/4 hra ...ústně

   PS 36/ 5


AJ Petr...uč. 30/1 ústně (opakujeme množné číslo)

             PS 30/1.2


PRV...objem uč.26 přečíst

                  PS 23/ 1,2,3,5

Dú PRV PS 23/49.12.


M... uč. 52/40 ústně

            52/42 do bloku

       Slovní úlohy do sešitu: 52/39,41,43 a 44


ČJ...uč. 47/1 vymýšlíme do sešitu slova příbuzná k mýt - myslit - mýlit se  

   PS 35/1,2,3  (dolní)

Dú ČJ uč. 47/2 do sešitu


ČT...čít. 64  učíme se písničku Prosinec (Svěrák,Uhlíř) viz.odkaz :

https://www.youtube.com/watch?v=VfakTq9mIwM


https://www.youtube.com/watch?v=tC53v_E9WWU


...a jdeme bobovat 


8.12.


M...uč. 51/ 31 dopočítat se zkouškou do seš.

           51/35 společně na folii bez zkoušky

           51/33 ústně zpaměti

       Slovní úlohy 51/34,36 a 37 do sešitu

  

ČJ...uč. 45/5 kontrola dú na folii

       uč. 46/1...přečíst, vysvětlit vyjm. slova po M, naučit zpaměti

       PS 35/1,2 horní

       onlinecviceni.cz  vyjm slova po B a L


AJ Petr... uč. 32/1 přečíst a přeložit

              PS 32/1,2,3...kontrola

              PS 33/ B diktujeme a spojujeme obrázek A

              uč.33/1 hádanky ústně7.12.


M...kontrola Dú 50/28

    Písemné sčítání 3 sčítanců - viz onlinecviceni.cz 

    Slovní úlohy: uč. 50/27 a 51/ 30 ústně

                        uč. 50/29 a  51/ 32 do sešitu

    uč. 51/32 první 3 sloupečky do sešitu se zkouškou


ČJ...PS 33/4 kontrola Dú

       uč. 45/1 ústně

       uč. 45/2 s kartičkami

       PS 34/ 1,2,3,4

  Dú ČJ uč. 45/5 na folii


PRV...uč. 25 přečíst

        PS 22/ 1,2,3,4,5,6  ( 7 až půjdete do školy )


ČT...  dnes čteme Děti z Bullerbynu (čtěte svoji vlastní knížku)V úterý 7.12. se uvidíme opět v 8:00 na online výuce.

6.12.

M...uč. 49/23 na folii

              50/24písemné sčítání více sčítanců a) a b) do sešitu

           

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&;;class=3&subject=Matematika&search1=19.+Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+do+100+-+v%C3%ADce+%C4%8D%C3%ADsel#selid


Slovní úlohy:  49/22 a 50/26 do seš.


 Dú M 50/ 28 a+b na foliiČJ...kontrola Dú PS 32/4 a 5

       uč. 44/4 s kartičkami nebo na folii

       uč. 44/5 slova do bloku, věty ústně

       PS 33/1,3 společně

       PS  33/ 2 sami

Dú ČJ PS 33/4


AJ Petr

  předložky in + on

  uč.32/ 1 + slovíčka

  PS 32/1,2,3


PRV uč. 24 přečíst

        PS 21 celá stránka


Pro ty, kteří ještě zůstavají následující týden doma:

Sejdeme se na online výuce každé ráno v 8:00, budeme začínat matematikou, 9:00 čeština, 11:00-12:00 čtení + DÚ.


3.12.

M...49/16 na folii

     Slovní úlohy: 49/18  příklad + odpověď.

                         49/19 a 20 se zápisem do sešitu

     Dú M 49/ 21 první 3 sloupečky se zkouškou do sešitu.

Zde si můžete procvičit násobilku a  sčítání...https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&;;class=3&subject=Matematika&search1=08.+N%C3%A1soben%C3%AD+a+d%C4%9Blen%C3%AD+1-10#selid

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&;;class=3&subject=Matematika&search1=18.+Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+do+100+-+level+3&topic=13.+P%C3%ADsemn%C3%A9+s%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+a+od%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD#selid


ČJ...PS 32/1,2,3

      uč. 44/3 vysvětlit slova s obrázky

    Do sešitu : lýko    -    lyže    -     plyš   ...vymýšlíme slova příbuzná + doplnit podle uč. 44/1

 vynechej řádek a přepiš do sešitu uč. 44/2

Dú ČJ PS 32/4,5


AJ  Petr 

uč. 27/4,5 ústně

PS  27/ 6,7


ČT  čít. 60 - 61  Jen aby nebyl Mikuláš hluchý přečíst nahlas. Pak do sešitu čtení 61 úkol 3 nakresli, čeho se bojíš a k obrázku vymysli nadpis.


Hezký víkend !
Pro zájemce o páteční online výuku 3.12.: v 8:00 bude matematika, v 9:00 čeština, AJ (Petr Soldán) bude samostatná práce zadaná na internetu, v 11:00 čtení + DÚ. Přihlášení bude vždy přes kalednář do každé hodiny zvlášť.

Pokud budete chtít pracovat samostatně, všechny úkoly budou zadané zde na internetu a nemusíte se na online přihlašovat.  


2.12.

Ahoj všem doma. 

Dnes a zítra pouze úkoly, AJ Kaplanová bude zítra 10:10 h online.


M...48/8 zkontrolovat na kalkulačce

      48/13 do sešitu se zkouškou sčítáním (viz.48/7) první 3 sloupečky

      48/14 a 15 do sešitu


ČJ...uč.43/2 do sešitu

       uč.43/5

       PS 31/4,5,6

        https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&;;class=3&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=03.+Vyjmenovan%C3%A1+slova#selid


ČT...čít. str. 59 hlasitě číst a naučit básničku

       


1.12.

M...44/21 na folii

      44/22 a 47/5 do bloku

      Slovní úlohy ústně 47/4, 48/9,10,11

Online cvičení na + a - https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&;;class=3&subject=Matematika&search1=18.+Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+do+100+-+level+3&topic=13.+P%C3%ADsemn%C3%A9+s%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+a+od%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD#selid

Dú 48/8 na folii (bez zkoušky)

ČJ...PS 31/ 1,3

       uč. 43/2,3 ústně

      Online cvičení vyjm. slova po B a L https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&;;class=3&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=03.+Vyjmenovan%C3%A1+slova#selid

Dú ČJ...uč.43/4 do sešitu

AJ Petr

uč. 26/2,3 ústně

PS 26/4 a 27/5

Online procvičování :https://www.skolasnadhledem.cz/profil/1-stupen/804-anglicky-jazyk/2510-3-rocnik#activity-6401

Abeceda :https://www.youtube.com/watch?v=ezmsrB59mj8

♥ Pro Kubíčka se nám podařilo vybrat 20 100,- Kč.

♥ Děkujeme všem, kteří svým nákupem přispěli. 


30.11.

M...uč. 44/15 a 18 na folii

      Dú uč.43/13 (4.a 5. sloupeček do seš.)a 43/14 do seš.

Na procvičení:https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&;;class=3&subject=Matematika&search1=18.+Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+do+100+-+level+3&topic=13.+P%C3%ADsemn%C3%A9+s%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+a+od%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD#selid


ČJ...uč.42/3 a 5 ustně

      do seš. slova příbuzná k vzlykat-lysý-lýtko viz. uč.43/1

     PS...30/3 a 31/1

Dú PS  30/4 a 31/2

Zde můžete procvičovat vyjm. slova po B a L:

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&;;class=3&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=03.+Vyjmenovan%C3%A1+slova#selid

29.11.

M... uč. 42/3  přečíst a promyslet

       uč. 42/4 a 43/12 do sešitu (kdo chce, může si udělat zápis, kdo nepotřebuje , tak jen složený příklad a odpověď)

       uč.43/13 první dva sloupečky do sešitu (opiš zadání-počítej zpaměti-zapiš výsledek)


Písemné + a - si můžete zopakovat zde:https://www.youtube.com/watch?v=6Zq8QLpjqNw


https://www.youtube.com/watch?v=aj0_VIJ9wB0ČJ....uč.42/1 slova příbuzná k polykat- plynout-plýtvat tři sloupečky do sešitu(můžeš vymyslet i další)

       PS 30/1 a 2 (kontrolu uděláme zítra)


        uč. 42/2 do sešitu


V týdnu od 29. listopadu do 3. prosince odpadají všechny kroužky z důvodu velké nemocnosti.


V podělí v 8:00 se sejdeme na Teamsu (3.A 2021). Došlo ke změně, přihlaste se prosím na schůzku přes kalendář, schůzka je přístupná od 7:30. Předběžně budou úlohy na po-st zadávány zde na internetu.

Schůzka na AJ s paní učitelkou Kaplanovou proběhne v 10:10.

Obědy mají všechny děti ze třídy až do středy odhlášené.


Vážení rodiče, rozhodli jsme se pomoci jedné rodině. Pokud máte zájem, budeme rádi za Váš finanční příspěvek. Moc děkujeme. Pro představu vkládáme fotky výrobků: andílek (20,-) a lžičky (60,-).


Důležité upozornění:
Vážení rodiče, vzhledem k narůstajícím případům dětí pozitivních na Covid19, prosíme, děti více sledovat a v případě příznaků infekčního onemocnění děti neposílat do školy. Děkujeme
 

26.11. úkoly pro nemocné

Matika: opakovat příklady na sčítání a odčítání pod sebou

            41/34 do sešitu

            41/36 na folii

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25.11. úkoly pro nemocné

Matika: 41/33 a,b

Čeština: 29/3,4

Čtení: čítanka 48-49 hlasitě číst

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24.11. úkoly pro nemocné

Matika: 42/1 přečíst

            42/2 na folii

            42/3 do sešitu (jen výpočet a odpověď)

            43/8 do sešitu první 4 sloupečky


Čeština: zápis do sešitu podle uč. 41/1, nebo vymysli

                  -do 3 sloupečkou napiš 5 slov příbuzných ke slovům: SLYŠET, MLÝN BLÝSKAT SE

             opakovat vyjmenovaná slova po L (ke každému slovu vymysli jednu větu - ústně)

            DÚ PS 29/2


AJ Petr: uč. 26/1,2

            PS 26/1,2,3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23.11. úkoly pro nemocné

Čeština: uč. 38/5 na folii

      DÚ  uč. 40/1 naučit vyjmenovaná slova po L

            PS 29/1

Čtení: čítanka s. 46-47 hlasitě číst

PRV: uč. s. 24

        PS 20/1-5

        dobrovolný DÚ PS 20/6

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

22.11. úkoly pro nemocné

Matika: 40/29 do sešitu

            40/32 na folii (kdo byl ve škole, tak má tabulku nalepenou v sešitu)

            DÚ 40/30,31 na folii

Čeština: 38/2,3 ústně

PRV: uč. s. 23

        PS s. 18

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19.11. úkoly pro nemocné

Maika: opakuj a trénuj rýsování různoběžek, rovnoběžek a kolmic

           40/48 (3.-5. sloupec) ústně

           40/26 do sešitu

           DÚ 40/27


Čeština: uč. 37/3 ústně

             PS 28/1,2 horní

             DÚ PS 28/3 připravit se na diktát


AJ Petr: PS 24/3

            DÚ PS 25/4,5,6


PRV: uč. 22-23

        PS 19/1,2,3

        DÚ PS 19/4,5

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18.11. úkoly pro nemocné

Matika: 39/24 ústně

            40/28 první 2 sloupce do sešitu

            rýsujeme: různoběžky, rovnoběžky, kolmice

Čeština: PS 27/1,2

Čtení: čítanka s. 55-57 číst hlasitě

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16.11. úkoly pro nemocné

Matika: 39/22 ústně

            38/4 do geometrie narýsuj podle pravítka s ryskou kolmé přímky

 DÚ 39/23 do sešitu příklad + odpověď


Čeština: zápis do sešitu z uč 37/1 do 3 sloupečků vypiš vyjmenovaná slova: kobyla, býk, Přibyslav a pod každé slovo vypiš slova příbuzná

           36/2 ústně

           36/3,4 do sešitu

 DÚ PS 27/1,2 horní


PRV: uč. s. 21

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

15.11. úkoly pro nemocné

 Matika: zopakovat z uč. s. 38 co jsou rovnoběžky a co různoběžky

            opakovat počítání na rychlost (+-.:)

            do geometrie 38/3 narýsuj a popiš (čtverečkovaný papír není potřeba)

Přinést pravítko s ryskou a kružítku


Čeština: zápis do sešitu z uč 36/1 do 3 sloupečků vypiš vyjmenovaná slova: obyčej/bystrý/bylina a pod každé slovo vypiš slova příbuzná

DÚ PS 26/1,2,3


AJ Petr: PS 24/1 + český překlad

            uč s. 25


PRV: na zítra 16.11. přinést šátek na zavázání očí

       uč. s. 22

--------------------------------------------------------------------------------------------

12.11. úkoly pro nemocné


Matika: DÚ: naučit matematické pojmy ze sešitu: sčítanec, dělenec, dělitel, podíl...

            bude z toho pětiminutovka!!!

           do geometrického sešitu:(podle 38/1,2)  Různoběžky

                                                                  narýsuj různoběžky a popiš

                                                                      Rovnoběžky

                                                                 narýsuj rovnoběžky a popiš


 AJ Petr: PS s. 23

             do sešitu: nadpis - My family

úkol: nakresli nebo nalep fotografie členů rodiny a popiš anglicky: To jsem já (jméno)

                                                                                                To je můj bratr (jméno)

                                                                                                To je má sestra (jméno)

                                                                                                To je můj tátá (jméno)

Čeština: uč. 35/1 ústně

             uč. 35/2 na folii

             PS 26/4,5

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 11.11. úkoly pro nemocné 

Matika: DÚ str. 37 příklady-počítat zpaměti 

                          37/18,20 do sešitu

Čeština: PS 25/1,2,3,4

---‐--‐-----------‐-------------------------------------------------------------------------------------------

10.11. úkoly pro nemocné

Matika: 36/12 ústně

            36/13,14 do sešitu 

            36/15 do sešitu 6 sloupečků, napsat jen výsledky

Čeština: uč. 33/8 ústně

             uč. 34/2 ústně

             PS 25/4,5

Naučit modrou tabulku z učebnice s. 33 na písemku!!!


AJ Petr: Na pátek přinést fotku rodiny.


Čtení: DÚ: Čítanka s. 52-54 hlasitě číst.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9.11. úkoly pro nemocné

Matika: 35/7,9 ústně

            35/8,10 do sešitu (tabulka u cvičení 10 na folii)

Čeština: do sešitu – vymysli vždy jednu větu se slovem: pobýt/pobít, odbýt/odbít, dobýt/dobít, zbýt/zbít (nápověda uč. 33/6)

             PS 24/3

             uč. 33/7 do sešitu

PRV: uč. po stranu 20 (včetně)

        PS po stranu 17 (včetně)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

V úterý 9. 11. se někteří žáci zúčastní olympiády v deskových hrách. Sraz je ve škole v 7:30, předpokládaný návrat do Neslovic 13:36 (příjezd autobusu). S sebou: pití, svačinu, roušku, peníze na autobus + kapesné. Oběd si prosím odhlaste, nebo si ho můžete vyzvednout ve školní jídelně, či do školy přinést jídlonosič na oběd, který vyzvednou spolužáci a přinesou ho dětem do školy.


8.11. úkoly pro nemocné

Matika: Zápis do sešitu:

   4           .          9           =       36

činitel              činitel              součin

  24          :          3           =       9

dělenec            dělitel               podíl

Naučit matematické pojmy z dnešního a minulého zápisu v šešitu!!!

uč. 34/2,4 ústně

DÚ 34/ 3,5 do sešitu

Čeština: do sešitu – vymysli vždy jednu větu se slovem: být/bít, nabýt/ nabít, přibýt/přibít (nápověda uč. 33/6)

DÚ PS 24/1,2


AJ Petr: uč s. 23

ve středu bude opakovací test PS 21/4 naučit ústně i psát!!

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.11. úkoly pro nemocné 

Matika: zápis do sešitu:

                               Matematické pojmy

               9          +             14             =         23

       sčítanec                      sčítanec                součet

             32           -             17              =         15

     menšenec                    menšitel                  rozdíl

uč. 32/43,44 na folii


Čeština: Naučit vyjmenovaná slova po B nazpaměť!! (uč. s. 31)

             PS 23/1,2 (spodní)


PRV: příští týden bude test ze 3. kapitoly: Živá příroda (z toho, co se již probralo)

         uč. 18/3


-------------------------------------------------------------------------------------------

4.11. úkoly pro nemocné


Matika: DÚ 32/41,42 do sešitu


Čtení: čítanka s. 51 hlasitě číst


--------------------------------------------------------------------------------------------

3.11. úkoly pro nemocné

 

Matika: 30/36,39 do sešitu

 Trénovat násobení a dělení na rychlost na pětiminutovku!!!


Čeština: uč. 29/1 přečíst po žlutou tabulku (včetně)

             PS 21/3 pouze doplnit slova a označit slabikotvorné r,l

             PS 22/2 


AJ Petr: uč. s. 20

            PS 19/6

            DÚ PS 20/1

--------------------------------------------------------------------------------------------

2.11. úkoly pro nemocné

Matika: 29/34 do sešitu

            30/ 40 na folii

DÚ pro všechny: 30/38 ústně na rychlost

Čeština: DÚ pro všechny PS 21/2 (b nedělat)


Čtení: DÚ čítanka s. 50 hlasitě číst


Dobrovolný úkol: na pátek 5.11. přinést zeleninu do PRV

---------------------------------------------------------

1.11.

Matika: DÚ 29/33 ústně na rychlost

Čeština: DÚ PS 21/1 dodělat

-----------------------------------------------------------------

V úterý dne 26.10. jdeme na výlet údolím Rokytné. Sraz v 6:55 u obecního úřadu, návrat bude na oběd. S sebou: svačinu, batoh, pití, dobrou obuv, roušku, 10Kč na autobus + kapesné.

25.10. úkoly pro nemocné

Matika: 28/17,19,20,22 na folii

            28/23,24 do sešitu

DÚ pro všechny 29/25 na folii

Čeština: do bloku vymysli co nejvíce slov se společným kořenem chod a let (slova příbuzná)


AJ Petr: PS 18/2,3


PRV:

Dobrovolný DÚ: na pondělí 1.11. přinést ovoce na ochutnávku

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22.10. úkoly pro nemocné

Matika: 27/9,10,15 do sešitu

DÚ pro všechny 27/16 na folii

Čeština: opakovat synonyma a opozita k daným slovům – ústně

synonyma                          opozita

pěkná                                 vpředu

bylina                                 prudký

rychle                                 chytat

déšť                                    pálka

nařezat                               telefon

Pozor na slova, ke kterým opozita neexistují.

Kdo neví, co jsou to synonyma a opozita: naučit žluté poučky z uč. s. 22

               Uč. 27/1 do sešitu

DÚ pro všechny PS 19/3,5

AJ Petr: uč: s 18

               PS dodělat vše po stranu 17 (včetně)

DÚ pro všechny: PS 18/1, 19/4 + český překlad


PRV: uč. s. 16 přečíst

DÚ pro všechny: PS s. 14 promyslet

Čtení: DÚ pro všechny: čítanka s. 40 báseň LISTOPAD zpaměti----------------------------------------------------------------------------------------------------------

21.10. úkoly pro nemocné 

Matika: 26/3,4 do bloku

Čeština: PS 19/2,4

20.10. úkoly pro nemocné

Matika: 24/1 ústně

DÚ pro všechny: 26/1 na folii příklad + opověď

Čeština: uč. 26 přečíst žluté poučky

Prohlédni si obrázek pařezu, přečti si jednotlivé části slova: předpona, kořen, přípona

           PS 19/1

 

AJ Petr: Naučit básničku (dohromady) z uč. 13/7 +17/6

             opakovat a naučit se čísla 1-12 výslovnost a psaní

 DÚ pro všechny: PS 16/2,3,4

Čtení: čítanka s. 38-39 hlasitě číst


Slabší čtenáři: Každý dne 20 minut hlasitě číst!!!

 

19.10. úkoly pro nemocné

Matika: s. 25/2,3,4 - ústně

           celou stranu 25 naučit na pětiminutovku

           s. 24/63 na folii

           s. 24/62 - k této slovní úloze doplnit pouze tabulku:

housky

1

2

3

4

5

9

18

27

36

45


Čeština: uč. 24/2 ústně

             Zopakovat co jsou to slovesa a podstatná jména

Napiš do bloku: 4 přídavná jména (odpovídej si na otázky: Jaký, který, čí?)

                       4 zájmena (nahrazuj jiným výrazem podstatná nebo přídavná jména)

             uč. 25/1

DÚ pro všechny: PS 18/1

Kdo nestihl ve škole: dodělat barevnou češtinu (volný list papíru-vybarvit)


Prvouka: uč. s. 15 přečíst

              PS s. 13

18.10. úkoly pro nemocné

Matika: 24/60,61 do sešitu i se zápisem + odpověď

            25/1 do geometrie

  DÚ pro všechny: 24/62 do sešitu 

Čeština: zápis do sešitu

        Slova citově zabarvená

neutrální          lichotivé       hanlivé

dům                domeček       barabizna

pes                 pejsek           čokl

auto                autíčko          kraksna

pít                  bumbat         chlastat

peníze             penízky          prachy

ústa                pusinka          tlama

   DÚ pro všechny: PS 17/1,2 dolní


AJ Petr: PS 15/5

            uč. 17/5 trénuj rozhovor

   DÚ pro všechny PS 15/6


Prvouka: uč. s.14 - přečíst

              PS s. 12


15.10. úkoly pro nemocné

Matika: 23/53,54 na folii

               23/51,55,56,57,58 do sešitu, jen příklad a odpověď

Čeština: Nadpis do sešitu: Slova mnohoznačná

(vymysli 4 slova mnohoznačná a nakresli jejich rozdílný význam viz. uč. 24/1 nahoře)

            uč. 23/3 dole – do bloku

           DÚ pro všechny: PS 17/1,2

AJ Petr: zápis do sešitu

Jednotné číslo       Množné číslo

a book                  two books

a dog                    three dogs

an apple                four apples

a red apple            five red apples


           uč. 15/2,3 ústně

         DÚ pro všechny: PS 15/4 nachystat na pondělí na bingo

PRV: uč. 13 přečíst

14.10. úkoly pro nemocné

Matika: s. 23 - násobky 9

               23/47 na folii

               23/48,49,50 do bloku

Procvičujeme sčítání a odčítání do 100

Čeština: uč. 23/2 (spodní cvičení 2) ústně

             PS 16/1,2,3 (spodní)

Čtení: čítanka 36 – Jak ruce nechtěly pracovat – hlasitě číst

13.10. úkoly pro nemocné

Matika: 22/43,44 ústně

            22/40,45 do sešitu

           opakovat sčítání a odčítání zpaměti na test


Čeština: ZÁPIS DO SEŠITU:   Synonyma (stejného významu)

                                           dívka // slečna, holka, děvče

                                           utíkat // běhat, zdrhat

                                           dovolená // prázdniny, volno

                                           jídlo // pokrm, potrava

                                           malovat // kreslit

                                           mokrý // vlhký, promočený

                                           živočich // zvíře

                                           odvážný // nebojácný, statečný


                uč. 23/2 do sešitu

                PS 15/4

                DÚ pro všechny: PS 16/1,2


AJ Petr: uč. s 14 přečíst nahlas

            DÚ pro všechny: PS 14/1 psát i český překlad

            PS 14/2,3

12.10. úkoly pro nemocné

Matika: DÚ pro všechny: 22/41,42 do sešitu

            22/36 na folii

            22/37,38,39 do sešitu

            Opakovat sčítání a odčítání zpaměti!!! (př:71-32, 87-53,26+17...)

Čeština: uč. 22/2 ústně

             PS 15/2,3  

Čtení: s. 22,23-Anička básnička - Hlasitě číst.

          s. 35-básničky: Klempíř, Malíř pokojů - Čti a pozoruj rýmy v jednotlivých básních.

          DÚ pro všechny s. 34- Čím budu - Hlasitě číst.

                                  s. 35- básničky - Hlasitě číst.

11.10. úkoly pro nemocné

Matika: 21/30,31 na folii

            21/27,28,32 do sešitu

            DÚ pro všechny: 21/35 do sešitu 


Čeština: DÚ pro všechny: doplnit do sešitu opozita ke slovu hlavní a spát

             PS 15/1

             PS 14/3


AJ Petr: DÚ pro všechny: PS 13/6,7


PRV: do sešitu nakreslit a popsat obrázek z uč. s. 11-HORA

        PS 9/2,4

        PS 10/1,2


Vážení rodiče, pokud máte zájem, můžete své dítě zaregistrovat do soutěže Logická olympiáda. Registraci je třeba provést do 30.9. na stránkách www.logickaolympiada.cz. K registraci můžete použít školní emailovou adresu dítěte. 


8.10. úkoly pro nemocné

Matika: 20/19,22,18 do sešitu

           DÚ pro všechny 21/25 na folii


AJ Petr: uč. 13/7 naučit básničku

          DÚ pro všechny: PS 12/3,46.10. úkoly pro nemocné

Matika: 19/12, 13,14,15 do sešitu, stačí výpočet a odpověď

            19/16 na folii


Čeština: uč. 19/21,23 ústně

                  19/22 do sešitu - pouze odpověď


AJ Petr: UČ s. 13,12

            DÚ pro všechny PS 12/1,2

                                      PS 13/5


Čtení: DÚ pro všechny: Čítanka s. 22-hlasitě číst5.10. úkoly pro nemocné 

Matika: 18/5,6 do geometrie

    DÚ pro všechny: 19/12,13,14,15-přečíst a promyslet


Čeština: uč. 18/18 do sešitu


PRV: uč. s. 12

       do sešitu: Světové strany (nadpis)

                    - nakreslit směrovou růžici a popsat světové strany

                       (viz. obrázek v uč. s. 12)


DÚ pro všechny, kdo nestihl ve škole PS: 13/16,17
4.10. úkoly pro nemocné

Matika: 18/2,3 do geometrie

         DÚ pro všechny 18/4 do geometrie


Čeština: PS 12- dodělat celou stranu 

             uč. 18/17 do sešitu napsat slovíčka ze cvičení, nadpis - Pamatuj!

             uč. 18/15 ústně

             uč. 18/16 do sešitu


AJ Petr: uč.  s. 10,11 zopakovat barvy

         DÚ pro všechny: PS s. 11-celá


PRV: PS 9/1-vybarvit nížiny (zeleně) + dopsat Dyjsko-svrtecký úval, Dolnomoravský úval, vybarvit řeky (modře): Vltava, Labe, Morava


1.10.

Matika: uč. 17/11 na folii


29.9. 

Matika: uč. 14/67,68 do sešitu


AJ Petr: - naučit slovíčka lekce 1-3


Čtení:   - čítanka s. 16-18 nahlas číst


27.9. DÚ (kdo nestihl ve škole)

Čeština: PS s.10 celá stránka


AJ Petr:  DÚ uč. 9/3 připravit rozhovor

             DÚ PS 8/1,2,324.9. úkoly pro nemocné

Matika: 13/56,59  na průsvitku

            13/61 do sešitu

        DÚ pro všechny: 14/62,63,64,65 přečíst a promyslet


slovní úlohy z pětiminutovky:

V akváriu plave 17 mečovek a to je o 19 méně než neonek. Kolik neonek plave v akváriu?

17+9=26 + odpověď

V příborníku je 12 lžic a 15 nožů. Kolik může být vidliček, když je jich víc než lžic ale méně než nožů.

AJ Petr uč. 8

     DÚ pro všechny: do sešitu nalepit a vyplnit křížovku

Čeština: uč. s 15 přečíst žlutou poučku

             PS 9/5,6


PRV: uč. s. 8 přečíst

        do sešitu: Státní symboly (nadpis)

                   nakreslit STÁTNÍ VLAJKU A VELKÝ STÁTNÍ ZNAK


22.9. úkoly pro nemocné

Matika: 12/54 do sešitu

slovní úlohy do sešitu:

V košíku bylo 8 hřibů a 5 bedel. Kolik tam mohlo být kozáků, jestliže jich bylo více než bedel, ale míň než hřibů?

------------

Na míse je 14 jablek, a to je o 5 více než hrušek. Kolik hrušek je na míse?

Jen příklad a odpověď

          DÚ pro všechny: barevná matika- vybarvit krávu :)


Čeština: uč. 13/2 do sešitu

          DÚ pro všechny PS 8/1,2,3

         


AJ Petr: PS 6/2,3

          DÚ pro všechny uč. s 7 číst a překládat


21.9. úkoly pro nemocné

Matika: opakovat násobilku 6-10

            uč. 11/46 ústně

                 12/53 ústně

                 12/48, 51 do sešitu příklad a odpověď


Čeština: PS 7/6

        DÚ pro všechny: PS 7/8 připravit se na diktát

 zápis do sešitu: Psaní ě

                        bě, tě, ně, bě, pě, vě, mě 

           úkol: vymysli 1 slovo ke každé slabice a napiš do sešitu  

Čtení:  DÚ pro všechny s. 13-15 hlasitě číst


PRV: s. 7 přečíst


20.9. úkoly pro nemocné

Matika: uč. 11/47 na průsvitku

   do sešitu:11/43 - pouze přeložit do početního příkladu (12+10)-7=15, odpověď

Nikde nepsat žádný zápis ani zkoušku, pouze složený příklad a odpověď.

                 11/44 - opět pouze příklad + odpověď (20+7)-4=23

                 11/41 - dva příklady, dvě odpovědi

                 11/45 - příklad, odpověď

  

Čeština: uč. 10/3 na průsvitku, a) ústně

                  11/4 do sešitu (pouze doplnit i,í/y,ý)

              DÚ pro všechny PS 7/5


AJ Petr: opakovat rozkazy s.5, opakovat otázky: Kdo je to? Co je to? + odpovědi

            DÚ pro všechny uč. 6/1 číst a překládat

                                    PS 6/1, 7/4


PRV: uč. str. 6 přečíst

          DÚ pro všechny: zápis do sešitu + doplnit

         naše obec:

         počet obyvatel:

         starosta:

         zajímavost:

         nakresli znak:V PÁTEK 17.9. bude místo výuky SPORTOVNÍ  DEN

S sebou: sportovní oblečení a obuv dovnitř i na ven,

              svačinu a pití (školní svačiny budou zajištěny)

16.9. úkoly pro nemocné

Matika: uč: 10/40 na průsvitku

         DÚ pro všechny: GEOMETRIE 9/3


Čeština: PS 6/2

          DÚ pro všechny: PS 6/3

15.9. úkoly pro nemocné

Matika: uč: 8/35 do sešitu

                 10/37,39 do sešitu

              DÚ pro všechny 10/38 do sešitu

Čeština: uč. 9/3a do sešitu

Čtení: s. 6,10,11 - hlasitě číst

14.9. úkoly pro nemocné

Matika: uč. 8/30 do sešitu (příklad, odpověď)

                 8/31,32 přečíst

                 8/33 do sešitu (zápis, výpočet, odpověď) bez znázornění

      DÚ pro všechny: 8/34 do sešitu (zápis, výpočet, odpověď)

 Čeština:  DÚ pro všechny PS 5/4,5

13.9. Úkoly pro marody

Matika:  uč. 6/24 ústně

                  7/27,28,29 na folii

                  7/25 přečíst

                  7/26 do sešitu (do bkoku)


Čeština: uč. 8/5 ústně

                  9/2 do sešitu (přečíst žlutou poučku)

             PS 5/2,3


PRV: uč. str. 4-5

        PS  str. 4-5


9.9. Zdravím marody a posílám nějaké úkoly

Matika :    -sčítáme a odčítáme zpaměti do 100

                - procvičujte násobilku i na rychlost

                v učebnici jsme počítali slovní úlohy (jen výpočet a odpověď) zpaměti str. 8/ cv. 8,9,11 a str. 5/12

                - 5/13  do sešitu příklad + odpověď

Čeština:   učebnice 7/ 2 , PS po str. 4 cv 2 včetně

              čítanka  str.4 Doma přečíst a povyprávět, co znamená domov a rodina

AJ Petr:    uč. i PS po str. 5

PRV :     - uč. i PS po str. 3

PROJEKT HÝBEME SE HEZKY ČESKY


Naše ZŠ postoupila do finále soutěže HÝBEME SE HEZKY ČESKY díky Vaší podpoře z online hlasování. Další kolo hlasování probíhá v prodejnách PENNY od 2. 9. 2021 do 29.9. 2021 prostřednictvím útržku účtenky, kterou dostanete za nákup, jehož cena bude rovna 100 Kč nebo vyšší. Pro toto hlasování budou v prodejnách připraveny hlasovací boxy soutěžících. Podpořte, prosím, naši školu v tomto hlasování. DĚKUJEME.

Vážení rodiče.

Zdravím Vás v novém školním roce a těším se na spolupráci.

Pokud máte nějaké otázky nebo přání, klidně mi zavolejte. 

Zatím bych Vás poporosil, abyste dětem opatřili dětský kufřík na výtvarné potřeby.

Ostatní doladíme v prvním zářijovém týdnu.

                 Mějte se hezky, Petr

27.8.

Milé děti a vážení rodiče,

blíží se začátek školního roku, proto prosím o připravení pomůcek do VV a Pč.  (Stačí přinést do 9. 9. )

Těším se na spolupráci v následujícím školním roce.

S pozdravem

Milada Hostinská 


Do VV :

- větší kufřík na potřeby do výtvarné výchovy a pracovních činností

- podložku do VV

- vodové barvy

- voskové pastelky (12 ks)

- temperové barvy (12 ks)

- ploché štětce č. 8 a č. 12

- kulaté štětce č. 2 a č. 6

- kelímek nebo skleničku na vodu

- starší tričko nebo zástěru

- černou tuš

Do PČ :

- nůžky

- tuhé, vysouvací lepidlo ( Kores nebo Herkules )

- plastelínu v krabičce

- balíček dřevěných špejlí

Pokud děti mají některé z pomůcek z předcházejícího ročníku, mohou přinést již používané.


Předem moc děkuji.


 

Kalendář

srpen 2022
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

On-line

Právě připojeni - hostů: 13 

PřihlášeníNajdi si