Domácí úkoly - 5. třída

21. 3.

Marodi:

ČJ - PS str. 8 celou dodělat

M1 - str. 51 cv. 17 

20.3.

M - str. 51 cv. 6 dodělat, kdo nestihl

AJ - dnes jsme se věnovali " present continuous tense" -přítomný průběhový čas ( I am sitting. What are you doing?)

19. 3.

ČJ - PS str. 8 cv. 1 a),b),c),d)

Marodi:

ČJ - slovesa - pročti si žluté tabulky str. 85-86, ústně jsme dělali cv. 2

M - str. 48 cv. 5 na průsvitku, cv. 6 do sešitu

18. 3.

ČJ - str. 83 cv. 8 na průsvitku

Nejprve udělej podle průsvitky opravu cv. 6 do sešitu ČJ1 + opravu z PS str. 7

18.3.

AJ - pročti si tabulku ( přítomný prostý a průběhový čas)

For example: I play tennis every day. I am playing tennis now. Do you play...? Does he play ....?


V pondělí 18.3.2019 nebude kroužek keramiky.

14. 3.

Marodi, dnes jsme přepisovali do sešitu češtinu str. 82 cv. 4 a podtrhli tvrdá příd. jména modře, měkká zeleně a přivlastňovací žlutě

12. 3.

Zítra vezmi češtinu a knihu na čtení.

V týdnu od 11.3. do 15. 3. odpadá

 

z důvodu konání zimní školy v přírodě pro žáky 3.-5. tř.

 počítačový kroužek, Sportuj ve škole (pondělí), sokolská všestrannost, dílny, zpěv, gymnastika, sportovky, aerobik ve čtvrtek (II. skupina 17:00-17:45), angličtina s Bárou.

Vaření bude spojené do 1 skupiny od 13 hod. do 14:40 hod.   Šití spojené do 1 skupiny - 15-17 hod.

8. 3.

ČJ - PS str. 6 cv. 2 nahoře  a), b)

Lyžaři, vezměte si, prosím, pracovní sešit do ČJ na hory a dodělejte str. 6 a 7 (můžete začít už doma). Pokud nestihnete na horách, dodělejte po návratu.

Marodi:

ČJ - str. 80 cv. 3, 4,5,6

M- str. 38-39, do sešitu jsme rýsovali cv. 3-6/38 a cv. 4 a 6/39

7. 3.

ČJ-PS str. 6 cv.1 nahoře včetně a)

Nauč se skloňovat přídavná jména str. 79

Zítra si nezapomeň kružítko, jinak si ani neškrtneš!

Marodi:

ČJ - str. 79 - pročti si tabulku - pozor 1p. mn.č. rod muž.živ.

+ cv. 2 str. 80 jsme dělali ústně

M - str. 43 cv. 13, 14, 15 do sešitu

6.3.

M1 - str. 43 cv. 12 první čtyři příklady

Př - pročti si subtropický a mírný pás v učebnici

Marodi:

ČJ - PS str. 5 cv. 1-4

M - str. 41 cv. 7 na průsvitku, str. 42 porovnávání cv. 3, 4, 5

5.3.

AJ - některé děti si v pátek (8.3.) napíší testík na stupňování přídavných  jmen ( sešit English). Jedná se o Míšu, Lucku V., Martina J., Martina K. a Dominika. So learn and practise:-)

Nemocní:

M - str. 40 cv, 1, 2. 3, 5,6

4.3.

M1 - str. 37 cv. 13 první dva příklady včetně zkoušky

Nepřítomní:

M - str. 36 cv. 2,3,4,5,6, str. 37 cv. 7

1. 3.

čj2 - str. 75 cv. 8 na pondělí

 

Poslechová cvičení - časopis JUMP March 2019

 

http://gradus.cz/jump-materials/march-2019/

 

Vážení rodiče,

 

rádi bychom Vás upozornili na nebezpečí počítačové hry FORTNITE, kterou děti hrají ve volném času doma. Odkaz k názorům ve zprávách na Seznamu:

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/fenomen-hry-fortnite-mate-se-bat-kdyz-ji-vase-dite-hraje-67075?dop-ab-variant=8&;;seq-no=1&source=hp

 Jedná se o on-line závislostní bojovou hru při níž je možná vzájemná hlasová komunikace a dochází k manipulativnímu přesvědčování hráčů k dokupování prvků. Třebaže se jedná o hru s poměrně složitou registrací a následnou instalací, hrají ji mnohdy téměř všechny věkové kategorie dětí až po dospělé. 

 

Často se děti při hře vzájemně napadají a urážejí. Virtuální rovinu si pak přenášejí také do běžného života, vztahů mezi sebou, her a vzájemné komunikace i ve škole.

 

Žádáme rodiče, aby byli zvýšeně opatrní, sledovali PC aktivity svých dětí a doporučujeme odinstalování této hry či jiných podobných. Děkujeme.

 

Odkaz na rozhovor s psychologem Janem Kulhánkem na DVTV:

 

https://video.aktualne.cz/dvtv/fortnite-videl-jsem-desitky-zavislych-deti-hra-je-navykova-j/r~4332db74295d11e9a0090cc47ab5f122/?redirected=1551289258

 

28. 2.
ČJ - PS str. 4 cv. 3, 4

27.2.

AJ - v pátek 1.3. testík na přídavná jména viz tabulka sešit ENGLISH ( stupňování old -older - the oldest, heavy-heavier-the heaviest)

26.2.

M1 - str. 33 cv. 11

25. 2.

ČJ - Dokončit sloh - vypravování s použitím vybraných slov - do středy

Zítra píšeme opakování z vlastivědy (Evropa). Také dnešní pětiminutovka z matematiky na výpočet obsahu a obvodu čtverce a obdelníku nedopadla nejlépe a určitě uděláme repete. 

AJ - DÚ- čtení článku v učebnici str.40 + slovíčka.Poslechový testík ve středu 27.2.

21. 2.

Vracím 100 Kč za besedu s Janem Adámkem (vystoupil zdarma). :)

Nepřítomní:

ČJ - str. 70 cv. 7, 8 jsme dělali na průsvitku

20.2.

M1 - s. 24 cv. 3 poslední sloupec + ZK

19. 2.

ČJ - PS - str. 40 cv. 5 přepsat bez chyb do ČJ2 + udělat opravu cv. 4

M - str. 24 cv. 2 dopočítat, kdo nestihl ve škole

18. 2.

M1 - kdo nestihl, dodělat M1 - 23 / 5

Ve čtvrtek budeme mít besedu s "Tomem Wizardem" :), vybíráme 100 Kč.

VL - příští pondělí si napíšeme opakování Evropy

AJ - DÚ PS str. 38/3, 39/7

8. 2.

Dnes není písemný domácí úkol. Užijte si jarní prázdniny a opakujte, co vám dělá problémy. Nezapomeňte na přírodovědu. A pokud se někomu podaří připravit vizitku knihy, bude to také super. :)

Těšíme se na vás za týden.

Dobrovolný úkol dle zadání, cvičení 3e) nedělej

Marodi:

M - podívej se na převody jednotek str. 25

ČJ - str. 66 cv. 8 ústně, PS str. 39 cv. 2, 3

7. 2.

ČJ - 67 cv. 4 na průsvitku

Matematiku 1. díl ještě neodevzdali čtyři ze třídy, donést zítra.

Marodi:

ČJ - 67 cv. 3 vč. a), b)

M - str. 21 cv. 5, 7; str. 18 cv. 9 poslední sloupec

6.2.

AJ - procvičuj čtení a překlad v učebnici str. 38 a podívej se na zájmena - sešit ENGLISH

M2 - str. 18 cv. 9 třetí sloupec i se ZK

Př - opakuj vesmír str. 27 - 31 na testík po prázdninách

Nemocní:

ČJ - PS str. 39 cv. 1 a),b),c)

M - str. 21 cv. 1, 2, 3, str. 18 cv. 9 druhý sloupec

5. 2.

ČJ - PS str. 38 cv. 5, 6

Nepřítomní:

M - str. 18 cv. 2, 3, 4, ze cv. 9 první sloupec

4. 2.

M - str. 17 cv. 1 na průsvitku

Nepřítomní:

INF- úkol pro nepřítomné na e-learningu

M - str. 16 cv. 1 jsme počítali na průsvitku, cv. 2, 3, 5 do bloku

Ve škole se vyskytly vši. Prosím, překontrolujte vlasy.

Probíhá sběr pomerančové a citronové kůry. Prosím o zvážení a zapsání na lístek. Děkuji.

Slovní druhy: https://www.umimecesky.cz/cviceni-slovni-druhy#exercise23

https://www.slovnidruh.cz/slovni-druhy-online/

 


Poslechová cvičení k časopisu JUMP - February 2019

 

http://gradus.cz/jump-materials/february-2019/


Zde jsou poslechová cvičení k časopisu JUMP -January 2019

LISTENING - JUMP ( poslech časopis JUMP)

30.1.

M1 - s. 16 cv. 4 na pondělí

29.1.

ČJ - PS str. 35 cv. 1 včetně a), b), c), d)

Někteří dnes neměli úkol z minulého pátku - dodělej!

Udělat opravu (opravy) diktátu (diktátů).

Od tohoto týdne bude přírodověda i každou středu (místo vlastivědy).

28.1.

AJ - ve středu testík na " the date" - datum ( 1 st January = the first of January)

ČJ - dokonči smysluplně pohádku z PS str. 36 (pokud nemáš v sešitě papouška s jedničkou)

VL - PS dodělej Vodstvo (str. 42-43)

25. 1.

Čj - PS str. 34 cv. 1 urči slovní druhy (někteří stihli ve škole)

M-G s. 19 cv. 5 na průsvitku na čtvrtek

AJ - v pondělí 28.1. si napíšeme testík "MONTHS OF THE YEAR" - měsíce v roce

 

     ENGLISH

Procvičování 1

 

Procvičování 2

 

Procvičování 3

Procvičování 4


 

Zde procvičování na češtinu:

www.mojecestina.cz/article/2009101203-test-psani-predpon-s-z-vz-3

www.pravopisne.cz/category/pravopisna-cviceni/psani-szvz/

www.pravopisne.cz/category/pravopisna-cviceni/psani-bebje-vevje/

https://www.mojecestina.cz/article/2009032104-psani-predpon-s-z-a-vz-predpona-s

 

Zde můžete opakovat loňské učivo:

http://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida

http://dum.zsamskrovi.cz/cj-test-vy_32_inovace_133

 

https://www.bezpecnecesty.cz/cz/dopravni-vychova?

Matematický klokan: http://www.glouny.cz/klokan/

Procvičuj koncovky podstatných jmen rodu středního, v pondělí začínáme rod ženský.

http://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho/

Lucemburkové:

http://slideplayer.cz/slide/12154330/

http://slideplayer.cz/slide/3118185/

AJ - zde odkaz na procvičování:

TO BE - být

PŘÍDAVNÁ JMÉNA

House and flats" https://quizlet.com/_277f9q

https://quizlet.com/_43zbme

Zde můžeš procvičovat češtinu:

http://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/stavba-slova/

Procvičování vyjmenovaných slov po b:

http://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-b/chytaky/cviceni1.htm

http://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-b/pravopisna-cviceni/diktaty-B1.htm

https://www.pravopisne.cz/category/pravopisna-cviceni/vyjmenovana-slova/po-b/

 Doplňování ě -je:

http://www.pripravy.estranky.cz/clanky/jazyk-cesky/doplnujeme-e-nebo-je.html

http://www.mojecestina.cz/urcovani-padu

http://www.ucirna.cz/cestina/podstatna_jmena_pad.php

Pády: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/urcujeme-pady/cviceni1.htm

Slovní druhy: http://trida-u-mufa.webnode.cz/news/slovni-druhy/

http://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho/


Procvičování matematiky:

http://skolakov.eu/matematika-4-trida/

INFORMATIKA- úkol na e-lerningu platí i pro nemocné.
Dnešní procvičování křižovatek můžeš zkoušet zde:

www.zakruta.cz/autoskola-testy/

 
 

 

Rozvrh hodin ke stažení ZDE

 

 

  

 


 

 

 

 

Kalendář

březen 2019
Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

images

On-line

Právě připojeni - hostů: 31 

PřihlášeníNajdi si