Angličtina 5. A

 

♥ ENGLISH ♥ 

 

30th January

Pro nemocné: učebnice str. 32 a 33, PS str. 32/2, str. 33 celá


23rd January

DÚ - PS str. 30 celá

17th January

V pátek 20.1. si napíšeme poslechový testík na článek v učebnici str. 28. Článek si přečti nahlas, poslechni a nauč se slovíčka PS str. 28/1 

Pro nemocné:

PS str. 28/3 + článek v učebnici str. 28

16th January

Čtení a překlad článku str. 28 Čtení str. 28

PS str. 28/1 slovíčka

10th January

Stále zkouším " Illnesses" Dnes jsme opakovali slovíčka " my body" - sešit English, procvičili větu : I must ...... , Why don´t you go to the dentist? ....

9th January

Stále platí DÚ - naučit volný list " illnesses" 

Zde dnešní článek What is the matter?6th January

DÚ : naučit volný list " illnesses - nemoci" - sešit English. V pondělí budu zkoušet :-)
3rd January

V pátek 6. 1. si napíšeme poslechový testík na " Big Ben" - učebnice str. 25.Zde poslech Big Ben

Nauč se slovíčka PS str. 25 a dodělej chybějící cvičení v PS.Pracovní sešity budu v pátek známkovat.

Procvičovali jsme určování času:-) What time is it?

16th December

Dnes jsme opakovali " TIME". Přečetli jsme článek v učebnici str. 25.

PS str. 24/3

Zde si můžeš procvičit slovíčka

KVÍZ slovíčka

12th December

Dnes jsme začali čas "What time is it?" Učebnice str. 24. 

Pro nemocné:

PS str. 24/1,2

Time

Time 2

Procvičuj:

What is the time? *

What is the time? :-)

What is the time? +


9th December

Dnes jsme dokončili UNIT 10 - učebnice str. 23 a dodělali PS str. 23.

6th December

Dnes jsme procvičovali " ordinal numbers" 1st- 31st

Připomínám test - pátek 9.12.

Pro nemocné:

PS str. 22 a učebnice str. 22

5th December

Uč se řadové číslovky. V pátek 9.12. si napíšeme testík.

Dnes čtení učebnice str. 22.

Get ready for our lesson

House - video

House - vocabulary

House - vocabulary 2

House - vocabulary 3

Ordinal numbers

Ordinal numbers - cards

Ordinal numbers - whack a mole

2nd December

Na pondělí se nauč řadové číslovky - sešit English.

1st › 31st  a zopakuj slovíčka ( křížovka).

29th November

Procvičovali jsme vazbu " there is/are".

Pro nemocné:

PS str. 21

28th November

Čtení článku uč. str. 20. V pátek 2.12. si napíšeme na tento článek poslechový testík.

Poslech str. 20

Nauč se hlavně slovíčka :-)

Dodělej PS str. 20 ( kdo ještě nemá)

Pro nemocné:

Učebnice str. 20+21, PS str. 20

 

25th November

Dnes čtení a překlad článku v učebnici str. 20 + nová slovíčka v PS

22nd November

Dodělej PS - REVISION ( mimo cvičení 5 - to nemusíš)

21st November

Dnes zájmena " it, them". Přítomný prostý čas - I need...., he needs...

Opakování slovesa " have got" I have got.... She/he/it has got...

Pro nemocné:

PS str. 17

15th November

Pro nemocné:

PS str. 16

14th November

 

Dnes jsme procvičovali přítomný průběhový čas ( I am sitting. What are you doing?)

DÚ: doplň křížovku Present continuous tense ( volný list)

- alespoň polovinu :-)

 

Present continuous tense

 

Present continuous tense 2

Present continuous tense 3

 


8th November

Učebnice str. 16.

Uč se dosud probraná slovíčka.

7th November

Dnes jsme opakovali čísla 1-100, can/can´t, there is/ are, have got, do you ....?, ......

Učebnice str. 15

Computer

Computers 2

Computer vocabulary

Can/can´t

Are there/ is there


4th November

Dnes opakování otázek " Can you .....?, Do you ......? Is there.....? Have you got ......? 

Pro nemocné:

PS str. 14, učebnice str. 14, str. 15 horní cvičení

1st November

Dnes čtení a překlad  článku v učebnici str. 14

Zde Computers - poslech

V pátek 4.11. si napíšeme poslechový testík. Projdi si slovíčka v PS str. 14 a dobře si přečti článek v učebnici str. 14.

DÚ: PS str. 14/2

31st October Happy Halloween alt

Dnešní kvíz Vocabulary revision

Pokud jsi nezískal(a) alespoň 15 bodů, udělej doma ještě jednou:-)

Pro nemocné:

Halloween - talking + vocabulary


25th October

Pro nemocné: 

Znovu článek učebnice str. 13 (otázky).

PS str. 13

Čtení a překlad článku v učebnici str. 14 Poslech učebnice str. 14

24th October

Nová slovíčka - PS str. 12,13

Pro nemocné:

PS str. 12, str. 13/4


21st October

Čtení učebnice str. 13 - The seasons of the year

18th October

Dnes opakování zájmen i přídavných jmen. 

Pro nemocné:

PS str. 12

Učebnice str. 12 What is the weather like?

17th October

V pátek 21.10. si napíšeme testík na přídavná jména (sešit English). 

Pro nemocné:

PS str. 11/5,6

Opakovali jsme přivlastňovací zájmena ( my, your, his, her, ....)

a slovní zásobu.


7th October

Na pondělí se uč přídavná jména - viz sešit English.

Dnes jsme procvičovali stupňování přídavných jmen.


4th October

Dnes jsme opakovali přídavná jména a jejich stupňování viz sešit English.

long - longer - the longest

big - bigger - the biggest

happy - happier - the happiest

3rd October

Zítra dozkouším básničku PS str. 8/2

Dnes jsme začali přídavná jména učebnice str. 10

PS str. 10/1 slovíčka.

Do pátku 7.10. udělej alespoň 2 pracovní listy na Liveworksheets.

30th September

Na pondělí se nauč básničku PS str.8/2.

Pro nemocné:

-učebnice str. 9

good - better - the best ( dobrý, lepší, nejlepší)

bad - worse - the worst ( špatný, horší, nejhorší)

PS str. 9


27th September

Opakujeme " have/has got, zájmena přivlastňovací (my, your, his, her, ...), množné číslo.

DÚ: naučit básničku PS str. 8/2 na pondělí 3.10.

Pro nemocné:

Učebnice str. 9/5 (Can I borrow .....?, Here you are)

PS str. 8/1,2,3


22nd September

Připomínám zítřejší test na slovíčka :-)

PRONOUNS

PRONOUNS 2

PRONOUNS 3

PRONOUNS 4


20th September

Některé děti nemají dopsaný PS! (PS str. 6,7)

Pro nemocné:

PS str. 7 

Opakovali jsme množné číslo a čísla 1-100

Nepravidelné množné číslo: 

a man 2 men

a woman   2 women /wimin/ !!

a child 2 children

Podstatná jména s vyjímkou:

a box  2 boxes

a bus  2 buses

an orange  2 oranges

a toy  2 toys ( před -y samohláska)

a lorry  2 lorries ( před - y souhláska)

one potato   2 potatoes

one tomato   2 tomatoes

 


19th September

DÚ: PS str.6/3,4

V pátek si napíšeme testík na slovíčka PS str.4,6,7.

Pro nemocné:

PS str. 6, str. 7/5

učebnice str. 6,7 ( this - these, that - those)

12th September

DÚ: dodělej pracovní list na LIVEWORKSHEETS. Dnes nám to v hodině nešlo :-(

Kdo ještě nečetl, připravuje se na čtení a překlad.

Trénovali jsme věty: I like...... I don´t like ....... I don´t mind ....... I hate........ He likes...... He doesn´t like ......

9th September

Dnes jsme si povídali o královně Elizabeth II., o královské rodině.

Za domácí úkol zůstává čtení a překlad učebnice str. 4.

 6th September

DÚ: číst a překládat článek v učebnici str. 4 - budeme číst na známky :-)

 

5th September

DÚ: obalit učebnici angličtiny a sešit English and vocabulary

Vyzkoušej LIVEWORKSHEETS ( ještě tam nejsou pracovní listy). Vyzkoušej - jestli funguje:-

Zde odkaz: https://www.liveworksheets.com/

Dnes jsme poslouchali článek v učebnici " My letter"

Zítra budeme číst a překládat :-) 

 


 

 

 

Kalendář

únor 2023
Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

On-line

Právě připojeni - hostů: 57 

PřihlášeníNajdi si