Domácí úkoly - 4. třída

Upozornění na změnu !

Z organizačních důvodů jsme museli přehodit středeční a čtvrteční program. Na výlet se jde tedy ve čtvrtek, a to do Řeznovic. Tombola je ve středu.Informace k poslednímu týdnu školního roku


 V pondělí a úterý se pokusíme dorazit učivo ČJ a M . Doplnit pracovní sešity a projít závěrečné opakování na konci učebnic.


V úterý odevzdáváme učebnice, prosím , kdo je doma, tak je přineste nebo pošlete.


Ve středu máme v plánu výlet (na Stříbský mlýn, Rokytnou nebo do Řeznovic) podle počasí. Můžete se přidat.


Ve čtvrtek losujeme tombolu (pokud se nedostavíte, schovejte si lístečky na příští rok.)


V pátek je vysvědčení a pak......PRÁZDNINY.

ŘEDITELSKÉ VOLNO - informace

Úkoly na týden 15.6. - 19.6.

15.6. 

 M   38/1,2 přečíst a promyslet

      38/3 a 39/4,6 do školního

ČJ   uč.100/5 do školního

      uč. 101/1 + žlutá tabulka ústně

      uč. 101/2 do školního

PŘ  uč. 37 - 38  ústně


16.6.

M  39/9 a 39/10  do školního

ČJ   uč. 102  přečíst poučky

      uč. 102/ 4,5  ústně

AJ   uč. 60-61 přečíst pohádku

      PS 60 a 61


17.6.

M  43/ 3,5,6  do školního

ČJ  uč. 103  zapamatovat žlutou tabulku

     uč. 103/2 napiš věty do školního, doplň koncovky

AJ  uč. 62-63 slovíčka dole

     PS  62/1 a 63/4


18.6. Pěší výlet Nová Ves - Oslavany(kdybyste se chtěli někdo přidat)

M   44/ 10,14,15  ústně nebo do bloku

ČJ  uč. 104/2 do školního, 104/4 na folii nebo ústně (říkej si vzory)

AJ  uč. 62-63  přečíst pohádku

     PS  62-63 dodělat


19.6.

M   45  přečíst a promyslet

     46/6  ústně

     46/7,9 do školního

ČJ  uč. 105/1  ústně

     uč. 105/2 do školního

PŘ  str.39 - 40 ústně


Mějte se hezky a kdyby něco jsem na telefonu. Petr


 Úkoly na týden 8. - 12. 6.

8. 6.

M   28 / 1 narýsuj do geometrie, zapiš vzoreček S=a.a

        28 / 2  přečíst a promyslet, 28 / 3  do geometrie

     

ČJ  uč. 96/4 ústně (b+c do školního)

     uč. 96/5  přepiš do školního (a-e   ústně)


PŘ  29-30 přečíst + zápis do sešitu  VZDUCH

      (můžeš si udělat i pokusy str. 31)


9. 6.

M   36 / 1,2 přečíst a promyslet,  36 /3 do geometrie


ČJ   uč.97 /6 do školního, 97 /7,8  ústně


AJ  PS 58  celá


10. 6.

M   37/4  tabulkou do geometrie (kdo je doma, měří vybavení bytu)

     37 / 5 do geometrie (kdo je doma, měří obsah podlahy svého pokoje)

 

ČJ   uč. 97/9  ústně

      uč. 97/11 nadiktovat do školního  (a) - ústně)


ČT   čít. 162 - 164 hlasitě číst (otázky a úkoly ústně)


11. 6.

M   37/7, 8   do geometrie


ČJ   uč.99  žluté poučky přečíst a zapamatovat

      uč. 99/1  do školního vypiš zvlášť věty jednoduché a zvlášť souvětí


AJ  PS str. 59  celá

     uč. 61 slovíčka dole + PS 60/1


12. 6.

M  37  zapamatovat růžovou poučku

    37/9, 10, 11  do geometrie


ČJ  uč. 99/ 2 do školního (spojené a ve správném pořadí viz. a))


PŘ  uč. 33 -36  přečíst a zapsat do sešitu důležité informace k tématu  VODA


Mějte se hezky a něco pro to dělejte. Petr

 

 

 

 

 

5. 6.

Další vlastivěda bude v úterý zhruba od 11.15, můžete se připojit přes TEAMS. Protože minule měli někteří hloupé poznámky ke kvízu, který nebyl na známky, tentokrát si napíšeme testík, který vám oznámkuji. Zopakuj si str. 38 - 40.


Úkoly na týden 1. - 5. 6.

 

V průběhu týdne budeme vracet zálohy ze zrušeného školního výletu. Podepište, prosím, v ŽK převzetí peněz. V případě, že si nepřejete poslat peníze po dětech, tak mi zavolejte.


Všechno nejlepší k svátku všem dětem !!!  (na věku přece nezáleží)


1.6.

M   uč.14/ 1,2 do geometrie (bloku)


ČJ  PS 29 / 1 celé


PŘ   uč. 25  Magnetická síla. Děláme pokusy a zapisujeme do sešitu, které materiály magnet přitahuje a které ne.2. 6.

M   uč. 14 / 3,4 do geometrie (bloku)


ČJ   Zopakujte si všechna vyjmenovaná slova, ať je zase umíte zpaměti.

      uč. 94 / 8 přepiš do školního, a) podtrhni vlnovkou, b) ústně


AJ   PS 57 / 6 spoj v PS a napiš český překlad do sešitu.


3. 6.

M    uč. 14 / 5, 6 do geometrie


ČJ   PS 29 / 2, 3   

       PS 29 / 4 diktát do školního (kontrola podle PS)


ČT   čít. 157 - 158 hlasitě číst, úkoly pod cvičením ústně


4. 6.

M   str. 22  přečíst a promyslet

      str. 23ú 5,6 do geometrie


ČJ  uč. 95 / 1 ústně

      uč. 98 / 1, 2, 3 přečíst a promyslet, pak PS 30 / 1, 2


AJ   uč. 58 /  hrej hru s rodiči, překládej jim otázky, ty zkus odpovídat anglicky


5. 6.

M   uč. 23 / 7 do geometrie

            23 / 8 na folii


ČJ   uč. 95 / 2 a) d) e)  ústně  , b) c) písemně do školního

        uč. 96 / 3  do školního


PŘ   přečti si, do sešitu napiš nadpis KOMPAS, nakresli směrovou růžici a doplň světové strany


Prosím Aničku, Chaču a Emu, aby mi přinesli v pátek do 12 h ke kontrole sešity a pracovní sešity. V pondělí ráno vrátím. Ahoj, Petr


 


     


Provozní řád ZŠ Neslovice od 25.5. 2020


Prosíme rodiče, aby respektovali čas příchodu dětí do školy (4. třída od 7.30 do 7.40). Z hygienických důvodů jsou zrušeny dopolední svačiny a pitný režim, dejte, prosím, dětem láhev s pitím.

Vážení rodiče
s příchodem dítěte do školy je potřeba dodat čestné prohlášení.
Vyplněné a podepsané je žáci odevzdají při prvním vstupu do budovy školy. Bez tohoto prohlášení nemůžeme dítě do školní budovy vpustit.
Pokud nemáte možnost prohlášení vytisknout, můžete si je vyzvednout ve škole ve středu 13.5. nebo příští týden v úterý a ve středu od 8 - 14 hod. 
* Dopis pro rodiče
* Čestné prohlášení
* Dokument MŠMT o ochraně zdraví

Žádáme rodiče žáků, kteří nejsou nahlášeni na výuku, aby se stavili vyklidit skříňky v šatně, v termínech středa 8 - 15,30, pátek 12 - 15,30; příští týden úterý, středa 8 - 14, pátek 12 - 15,30. V případě potřeby i jindy po telefonické domluvě. Děkujeme.


Úkoly na týden 25.- 29. 5.

25.5.

M     35/28, 29, 30 do školního

        35/31   do bloku

ČJ    uč. 92/7  do bloku

        uč. 92/8 ústně (hrajeme jako Černé historky...odpovědi ano-ne)

        uč. 93/1 do školního vypiš všechny slovesné tvary v minulém čase (viz žluté poučky)

PŘ   23/5 tabulku doplň do sešitu

26.5.

M   10/1, 2 doplň na folii, přečti si růžové poučky

      10/3  narýsuj do geometrie nebo do bloku, zapiš polohu stran

ČJ   PS 28/ 1celé (d) nemusíte)

AJ   uč.57/ 4 čti text a piš český překlad do sešitu

27. 5.

M    11/5   ústně

       11/6  narýsuj do geometrie nebo do bloku

ČJ   uč.  94/3 do školního

       PS  28/ 2

ČT  čít.155 - 156 hlasitě přečíst (můžeš si pustit film Robinson Crusoe na netu)

28. 5.

M   11/ 7 narýsuj a zapiš

ČJ   uč. 94/5 časování zvratných sloves (ses-sis)

       uč. 94/6 ústně (jedno sloveso se zájmenem se a jedno se zájmenem si vyčasuj do školního)

       PS  28/ 3

AJ  PS  57/ 4, 5

29. 5.

M   11/ 8  narýsuj a zapiš

ČJ  uč. 94/ 7a) napište v čase budoucím do školního

     PS  28/ 4

PŘ  24/ 6 do sešitu

 Mějte se hezky a nezapomeňte se hýbat. Ahoj, Petr

Vlastivěda - str. 38 - 39

Můžete si pustit Dějepic (Žižka a jeho bratři, Jiřík, poslední král české krve)

Pokud nebude ve středu pršet, slíbil mi pan učitel "půjčit" vaše spolužáky. Pokusíme se spojit zhruba v 11.15, jakmile odešlu prvňáčky na oběd. Máte to na Teams ve schůzkách. Zatím ahoj.

♠     

ANGLIČTINA (V. Kaplanová) - týden 25.5. - 30. 5.

Angličtinu tento týden učil pan učitel. Já jsem posunula zadané úkoly z minulosti. Pokud Ti něco chybí, prosím, dodělej :-)

Zde jsou všechny kvízy:

https://forms.gle/sW6c8UgYqUYeZc1L7

- splněno Eliška B. + Honzík Ch.

https://forms.gle/9wpS54xoqBMS35EGA

- splněno Tobiáš, Honzík Ch., A Ondra

https://forms.gle/sxBzgbg2HZFTCYLNA

- splněno Tobiáš, Honzík Ch., Anička, Eliška P., Ondra, Eliška B.

ANGLIČTINA (V. Kaplanová) - týden 18.5. - 22. 5.

Pochvalu si zaslouží Honzík CH. a Tobiáš V. - splnili nový kvíz " In the park".

Úkoly na tento týden:
- učebnice str. 53
- PS str. 53
***Zde odkaz na kvíz z dnešní hodiny angličtiny - čtení str. 53

 

♥ ANGLIČTINA (V. Kaplanová)- týden 11.5.-15.5. 2020

Pokračujeme v učebnici na straně 52 -čtení článku IN THE PARK

Zde nový kvíz přímo na článek In the park :

https://forms.gle/9wpS54xoqBMS35EGA

♥ ANGLIČTINA (V. Kaplanová)- týden 4.5.-7.5. 2020

 Moc chválím děti, které vyplnily opakovací kvíz. Jsou to: Tobiáš, Honzík Ch.,

 Anička, Eliška P., Ondra. You are great :-)

Doufám, že to zkusí i ostatní. Mohou i ze skupiny pana učitele.

Zde je:

https://forms.gle/sxBzgbg2HZFTCYLNA

A teď úkoly na tento týden:

-nejprve doděláme přítomný čas prostý (present simple tense) PS str. 51

- následuje druhý přítomný čas - učebnice str. 52 + PS str. 52 /1,2

LISTENING- TEXTBOOK P. 52

LISTENING- TEXTBOOK P. 52/2

Zopakujeme si přítomný čas průběhový (present continuous tense)

Přítomný čas průběhový je čas, který probíhá právě TEĎ - NOW.

Důležité: ke slovesu přidáme - ing. Např. go -going, sleep - sleeping (pravidla jsou v učebnici str. 52) a pak už jen sloveso " to be" I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are

I am sitting now. What are you doing now? He isn´t swimming at the moment.

Rozdíl je tedy:

I play tennis. = Hraju tenis. (třeba každý den, opakovaně)

I am playing tennis. = Právě teď hraju tenis.

Zde video:

Present continuous tense - přítomný průběhový

Present simple x continuous tense

Picture game - present continuous tense

What are you doing?

 ♥ ANGLIČTINA (V. Kaplanová)- týden 27.4.- 30.4. 2020

  na tento týden mám kvíz.

Zde je:

https://forms.gle/sxBzgbg2HZFTCYLNA

- učebnice str. 51/ 5,6

LISTENING - BOOK P. 51

PS str. 50/1,2,3

Zde poslech SPORTS AND GAMES 

ANGLIČTINA (V. Kaplanová) - týden 20.4. - 24.4. 2020

- a je tu určování času- mrkni na to:-)

TELLING THE TIME IN ENGLISH

TELLING THE TIME IN ENGLISH - native speaker

- a znovu přítomný čas prostý

PRESENT SIMPLE TENSE - PŘÍTOMNÝ PROSTÝ ČAS

GRAMMAR QUIZ - PRESENT SIMPLE TENSE

MR BEAN - present simple tense

MR BEAN - verbs -slovesa

-učebnice str. 50 - 

SPORTS AND GAMES - uč. 50 - poslech

-PS str. 49/5, 6, 7

Můj email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

ČASOPIS R+R APRIL 2020  - jsou tu i poslechová cvičení :-)

ANGLIČTINA (V. Kaplanová) - týden 14.4. - 17.4. 2020

- máme tu novou unit 23, zde je velmi důležitý čas - přítomný čas prostý. Už ho známe, jen je potřeba zopakovat :-)

Nejčastěji se chybuje ve 3. osobě jednotného čísla. * I like..... He/she/it/Tom/ my cat likes ...

BUDEME SE VĚNOVAT JEN PŘÍTOMNÉMU ČASU, URČOVÁNÍ ČASU (KOLIK JE HODIN) - ZATÍM NE. ČAS BUDEME ČÍST DIGITÁLNĚ - 8:45=eight, forty-five A.M., 7:15= seven, fifteen A.M., 15:30= three, thirty P.M.

A.M. = 0:00 do 11:59:59

P.M.= 12:00 do 23:59:59

URČOVÁNÍ ČASU PŘÍŠTĚ :-)

PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ

PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ - VYSVĚTLENÍ

-učebnice str. 48+49

PS str. 48/1,3  str. 49/4

ANGLIČTINA (V. Kaplanová) - týden 6.4. - 10.4. 2020

TEST UNIT 15-22

TEST UNIT 15-22 ŘEŠENÍ

AGLIČTINA (V. Kaplanová) - týden 30.3. - 3.4. 2020

- zopakuj si slovesa učebnice str. 46 + sešit English

- PS str. 46 + 47 REVISION

Zde řešení:

PS - str. 46 + 47 řešení

 Procvičování angličtiny :-)  (mobil, tablet, počítač)

 WOCABEE - aplikace

Wocabee -přístupy

 

♠     

ANGLIČTINA (V. Kaplanová) - týden 23.3. - 27. 3. 2020

učebnice str. 44 -45 Do you eat fruit? PS str. 44-45

- fruit and numbers 10 - 101

- zopakuj si abecedu

THE ALPHABET

NUMBERS

NUMBERS - FUNNY SONG

FRUIT AND VEGETABLES

Are you bored? Here is something for you:-)

NUMBERS 1-100

FOOD

♥zde je můj email : Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript (napište mi, jak se vám daří:-) How are you?

 

26.3.  Dnes jsem objevila tento odkaz na procvičování angličtiny na stránkách OXFORD UNIVERSITY PRESS. Jedná se o procvičování pro páťáky :-) It´s great. Je tam i poslech :-)

 

Zkusíte čtvrťáci ????

 

 Procvičování pro páťáky

 Zde jsou kódy na procvičování na stránkách (vyzkoušejte, třeba se budou hodit)  PROCVIČOVÁNÍ UČIVA -UMÍME TO

 

SystémTřídaHeslo třídy
Umíme česky Věra Kaplanová test tříd 2PRYX
Umíme anglicky Věra Kaplanová test tříd CJWNF
Umíme matiku Věra Kaplanová test tříd 29MQS
Umíme fakta Věra Kaplanová test tříd 9EOAX
Umíme programovat Věra Kaplanová test tříd 8GTP5
Umíme německy Věra Kaplanová test tříd

6695B

 

 

 ANGLIČTINA (V. Kaplanová) - týden 16.3. - 20. 3. 2020

♥ učebnice str. 42, 43 ( + naučit nazpamět str. 43/4)

♥ PS str. 42, 43 (+ naučit slovíčka str. 42/1, 43/4)

→ FOOD

→ PERFECT PIZZA

→ WHAT DO YOU LIKE?

→ LET´S COOK!

→ CONTAINERS

 

♠     

Úkoly na týden 18. - 22. 5.

18. 5. 

M    34/ 16 na folii

       34/ 17, 18 do školního

ČJ   uč. 91/ 2 přečíst a promyslet modrou a žlutou tabulku

        uč. 91/ 3 ústně

PŘ    22/ 2 a,b,c   do sešitu

19. 5.

M   34/ 19  do školního

      34/ 20 na folii

ČJ   PS 27/ 1 a,b  (c... dobrovolně do bloku)

AJ   uč. 56/ 2 do sešitu, podle obrázku piš vždy otázku a odpověď

20. 5.

M   34/ 21 na folii nobo do bloku

      34/ 22 do školního

ČJ   uč. 92/ 4 do školního + c)

ČT  čít. 148 - 149 hlasitě přečíst (úkoly 1,2,3  ústně)

21. 5.

M   35/ 23, 24, 25  do školního

ČJ  uč. 92/ 5  jen přepiš do školního v budoucím čase

AJ  PS 56/ 2, 3  + nad každé slovo napiš český překlad
22. 5.

M   35/ 26, 27  jen odpovědi do školního

ČJ  PS  27/ 2, 3

PŘ  uč. 23/ 3  ústně

             23/ 4 do sešitu

S většinou z vás se v pondělí 25. 5. těším na viděnou, ostatní pak nadále sledujte úkoly na webu školy.

                              Mějte se krásně, Petr


Vlastivěda - str. 34 - 36 pročtěte, pusťte si Dějiny, Wizarda nebo Dějepic, komu se nechce číst, připojte se ve čtvrtek na TEAMS. Případně to shrneme příští týden,jestli se mi podaří vetřít se vám do vyučování. :)

Předem se omlouvám, pokud se mi nepodaří ve čtvrtek přihlásit na výuku. Už jsem minulý týden udolala notebook, dnes mi zkolaboval i počítač, tak nevím, co bude další na řadě. :) Mějte se sluníčkově. :)

Přikládám ZDE prezentaci z dnešní online výuky, kdybyste si to chtěli znovu projít. :)


Úkoly na týden 11. - 15. 5.

 

11.5.

M       32/1 na folii

          32/2 diktát do školního, pak kontrola podle uč.

          32/3  do školního

ČJ     uč. 90/5   ústně

         PS 26/3

PŘ  str. 21/ odpovědi 1- 11 do sešitu (google napoví)

12.5.

M   32/7  vybarvi na folii

     32/4,5  do školního

     32/8   ústně

ČJ   uč. 90/6 do školního

      PS  26/4

AJ   uč. 55/4 ústně přečíst a přeložit se slovníkem

      PS  55/6,7

13.5.

M    33/9,10  přečíst a promyslet

      33/11,12  znázorni do školního

ČJ   uč.90/7 do školního

      PS 26/5 nadiktovat někomu do bloku,opravit mu chyby, a pak společně zkontrolovat podle PS

ČT  čít.144  hádanky ústně

      čít.145  vysvětli přísloví o vodě (ústně)

14.5.

M     33/13 do školního

       33/14  první a druhý sloupeček do školního (kontrola kalkulátorem)

ČJ  uč.90/8  ústně

     uč.90/10 diktát do školního (kontrola podle uč.)

AJ  uč. 56/ slovíčka dole

     PS 56/1

15.5.

M    33/14  třetí a čtvrtý sloupeček do školního (zkouška kalkul.)

      33/15  ústně (počítej výhodně)

ČJ   uč.91/1   přečíst článek, napsat do školního krátké povídání o tom, čím bys chtěl být

PŘ uč. 22/1 do sešitu


Vypadá to, že se s většinou z vás už brzy uvidíme. Zatím se mějte krásně. Kdybyste cokoli potřebovali, stačí mi zavolat. Petr

Vlastivěda - pročtěte si str. 30 - 32, ve čtvrtek se zkusíme opět spojit na online hodinu, takže můžu zodpovědět případné dotazy :) a podle času se pustíme možná i do husitských válek. Komu se nedaří připojit, netruchlete, uvidíme se snad ve škole za 14 dnů. Mějte se hezky. :)

Můžete si vysledovat např. Dějiny udatného českého národa (díl Karel IV. stavitel, Gotická móda), nebo pořad Kde bydlely princezny.     

Úkoly na týden 4. - 7. 5.

4.5.

M   29/1,2 ústně

      29/3,4 zapiš nerovnice do školního (viz. 29/1)

ČJ  uč. 88/2 do školního

           88/4 ústně

PŘ   str. 16 -19 jen přečíst (kdo chce, může si udělat některý z pokusů)

5.5.

M   29/5 do bloku 

      30/7 ústně

ČJ   uč. 88/3 na folii

       uč.89/1,2 ústně

AJ   uč. 55  slovíčka dole

      PS 54/2,3  a  PS 55/4

6.5.

M   30/8,10 ústně

      30/9 zpaměti (nuly si škrtej na folii)

ČJ  uč. 89/3a) do školního

     uč. 89 zapamatovat žlutou poučku

     PS 26/1

 ČT čít.143 - 144 přečíst + ústně odpovědět na otázky k článku

7.5.

M   30/11 ústně

        30/12 do školního (zkouška kalkulačkou)

      30/13 dobrovolně

ČJ  uč. 89/4 do školního (jen přepsat doplněné, a)b)            nedělěj)

      PS  26/2

AJ  PS  55/5 doplnit (někdo předčítá z uč.54/2  nebo si přečti a pak doplň)


Nezapomeňte se hýbat a když budete něco potřebovat, tak volejte. Petr

Vlastivěda str. 28, zkus si odpovědět ústně na otázky str. 29

Pokud vás nebaví číst si informace z učebnice, připojte se ve čtvrtek k online hodině. Můžeme se vrátit i k předchozí látce. Pokud vás něco zajímá, pokusím se zodpovědět. :) Budu se na vás těšit. Samozřejmě můžete využít všechny odkazy z minulých hodin (Wizard - Záhada královského ledňáčka, Pověsti z Vítkova hrádku, Šašek s temnou tváří).

K online hodině se připojíte přihlášením do Office 365, nahoře je ikona Teams.

Úkoly na týden 27. - 30. 4.

27.4.

M   27 /19 a 20 do školního

ČJ   uč. 86/3 a 87/1  ústně

          PS 24/3

PŘ  uč. 10 -další domácí mazlíčci

      Vyber si jednoho (můžeš psát i o svém...želva, had,šnek apod.)a udělej o něm zápis + obrázek do sešitu.


28.4.

M   27/21 a 27/24 do školního


ČJ   uč. 87/2 přepiš do školního,nakresli obrázek a napiš          ponaučení  (a -f dobrovolně ústně).

      PS  25/1

AJ   zopakovat dny v týdnu (i psát) podle sešitu nebo              googlu

      uč. 54/1  ústně + slovíčka dole

      PS  53/6 a 54/1

29.4.

M  27/28 a) ústně , b) do bloku (zkouška kalkulátorem)

    27/23 do školního

   ČJ  uč.87/3 do školního (a - d  ústně)

     PS 25/2

ČT  čít. 138 - 139 hlasitě číst

      video : https://www.youtube.com/watch?v=hSsb4yPkRNs&;list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=46

      ...je to na youtube Dějiny udatného českého národa díl 46

30.4.

M   27/ 25,27 do školního

      27/30 na folii


ČJ   uč.88/1 ústně (přečti si žlutou poučku!)

       PS 25/1

AJ     uč. 54/2  přečíst a přeložit ústně

         uč. 54/3 do sešitu (4 otátky a 4 odpovědi k nim)

Mějte se krásně a kdybyste něco potřebovali, tak mi zavolejte. Petr

 

Vlastivěda - str. 25-27

Pusťte si jako pokaždé, odkazy máte v minulém týdnu (Dějepic - díl Otec vlasti, Záhady T.W. - díl Válka rodičů, Tajemství Karla IV.). Pokud vás to hodně zajímá, můžete se zkusit podívat na pořad Lucemburkové, je tam spousta zajímavých informací. O Elišce Přemyslovně se dozvíte více v pořadu Princezny na export.

Výpisky ZDE

Prezentace Karel IV.

TADY je pěkný přehled o Karlu IV.

A zde ještě manželky Karla IV. (pokud tě to zajímá)

 Vytvořila jsem skupinu na školním mailu, pokud budete mít zájem, můžeme si dát vlastivědu online. :) Napište do chatu, jestli ano, ne, raději dopoledne, odpoledne,...

 

Ahojky, posílám úkoly na týden 20. - 24. 4.

20.4.

 M  uč. 25/7 do školního

         25/9 ústně nebo blok

 ČJ   uč.85/1a ústně

       PS 22/5  nadiktujte do bloku někomu z rodiny,         opravte mu diktát a pak společně zkontrolujte podle PS

 PŘ   uč. 8  Kočka...zápis a obrázek do sešitu

21.4.

M      25/10,11 na folii

ČJ   uč. 85/2  do školního,       a)ústně

      PS   23/1

AJ    uč. 53/5  Přečíst a napsat český překlad do sešitu

       PS  53/6

22.4.

M    26/ 12  a)b)c)d)  jen odpovědi do školního

      26/14  ústně nebo na folii

ČJ    uč. 85/3  do školního    a) ústně

       PS  23/2   (uč. str. 85 /4 napoví)

PŘ    uč. 9 - 10  Pes...zápis a obrázek do sešitu

23.4.

M   26/13 a,b,c ...otázku a odpověď do školního

      26/18  ústně

ČJ   uč. 86/1   ústně

       uč. 86  přečíst žluté tabulky

       PS  24/1

ČT  čít.132  naučit básničku zpaměti

24.4.

M      26/ 15,16,17  výpočet a odpověď do školního

ČJ     uč. 86/2  do školního

        PS   24/2

AJ    uč. 53/7   ústně podle obrázků

       PS  53/5

 Mějte se hezky  a jestli něco potřebujete, (třeba vám došly sešity), tak mě kontaktujte telefonicky. 

                                                            Petr

20. 4.

Vlastivěda - str. 21- 23 - pročtěte si, pusťte si Dějepic (díl Tři koruny), Dějiny udatného národa českého nebo Záhady Toma Wizarda (Záhadný konec Přemyslovců u nás).

 Zápisky vám dám opět k vytištění:). Mějte se a držte se. 


Vážení rodiče. Máme za sebou několik týdnů "dálkové výuky" a chtěli bychom aktivně reagovat na Vaše podněty. Prosíme tedy o vyplnění krátkého dotazníku. Děkujeme. DOTAZNÍK 

 

Úkoly na týden 14.4 - 17.4.

 14.4.

M  uč. 21/7 do školního

 ČJ  uč. 84/7 do školního (a,b...ústně)

         PS 22/1

 AJ  uč.52/3 ...ústně, 52/ 4 ...přečíst, promyslet

         PS  52/2

15.4.

M  24/1 promyslet, 24/2 na folii + ústně

ČJ  uč.84/8 do školního

     PS 22/2

PŘ uč. str. 7/1,2,3,4...ústně podle obrázků

16.4.

M    24/3 na folii nebo do bloku

       24/4  do školního

ČJ  uč.84/9  do školního ( říkej si vzory)

      PS  22/3

ČT  čít. 128-129  hlasitě přečíst, otázky  1,2,3...ústně

17.4.

M    24/5 do bloku (kontrola kalkulačkou)

ČJ  uč. 84/11 diktát do školního (zkontrolovat podle učebnice a oznámkovat)

     PS 22/4

AJ  uč. 53...slovíčka dole

     PS  52/3  a  53/4

Mějte se hezky, trochu se hýbejte a nezlobte rodiče. Petr

 

A JEŠTĚ VLASTIVĚDA :)

Protože se mi minulý týden neuložilo zadání, čeká nás str. 18 - 19. Pročtěte si dobře hlavně románský sloh. Můžete si udělat s rodiči výlet do Řeznovic. Na str. 20 zkuste zodpovědět ústně na otázky. Zvládnete bez listování v učebnici alespoň polovinu z nich?


Úkoly na týden 6. až 8. dubna

 

6.4.

M   uč.19 ústně (vygoogli, kdo byly zobrazené osobnosti)

ČJ  uč.83/2 do školního

      PS 21/3

AJ (Soldán)  uč.52 ...slovíčka dole

                 PS 52/1

7.4.

M  20/ 1,2,3 na folii nebo ústně

     20/4  písemně do školního

ČJ  uč.  83/4 do školního

     PS   21/ 4a  (říkej si vzory)

PŘ   uč. str. 5 a 6 jen přečíst


8.4.

M  21/5 do školního (tabulkou)

     21/6   ústně

ČJ  uč. 84/ 6 do školního

      PS  21/4b  (říkej si vzory)

AJ (Soldán)  uč. 52/1 a 2 přečíst a přeložit (ústně)

                   PS 51/ 6,7

ČT  str. 127 přečíst. (Zvládneš básničku zpaměti?)

Mějte se a užijte si (pokud možno) Velikonoce. Petr


Úkoly na týden 30.3.  -  3.4.

Ahojky, jestli už vám  taky trošku "hrabe", co takhle si zaskákat přes švihadlo?

30.3.

M   16/8,10 ústně

      16/9 na folii

      16/11 první dva sloupečky do školního

ČJ   uč.82/7 ústně

     PS  20/1

PŘ   2. díl str.3 ústně (co nevíš, tak si vygoogli)

31.3.

M   17/12 a 14 do školního

      17/13  ústně

ČJ   uč. 82/8  ústně

      PS  20/2

AJ (Soldán) uč.51/5 ústně podle tabulky

                  PS  50/1

                  PS 50/3  odpovídej celou větou


INFORMATIKA - úkoly na další dva týdny najdete ve školním e-mailu. Zkontrolujte prosím své e-maily, někteří dostali upozornění na nesplněný úkol.

1.4.

M   17/15  ústně

      16/11  třetí a čtvrtý sloupeček do školního

      17/16  rovnice do školního

ČJ  uč. 82/9  do školního

           82/10 ústně

      PS  20/3

PŘ    2.díl str. 4 ústně (co nevíš, tak si vygoogli)

ČT  čít. 120 - 121 hlasitě přečíst, pak převyprávět

2. 4.

M     18/21 do školního (jen odpovědi)

       18/20 do školního

ČJ   uč.82/11  nadiktovat do školního, opravit a                                       oznámkovat podle učebnice.

      PS  20/1 (dole)

  AJ(Soldán) uč.51/6  odpovědi ústně

                 PS 51/5

3. 4.

M   uč.18/22 a 23 do školního

          18/24  na folii nebo ústně

ČJ   uč. 83/1 a,b,c,d   ústně

       PS 21/2

   ČT  čít. 122 hlasitě číst, ústně odpovědět úkoly 1 - 3


Buďte zdraví, trochu se hýbejte a kdybyste něco potřebovali, tak zavolejte. Ahoj, Petr


Ahoj draci, přidávám vlastivědu:

Pročtěte si str. 16 - 17

ZDE máte výpisky, vytiskněte a vlepte do sešitu. Pokud nemáte kde, dám vám je ve škole.

Podle času si pusťe Dějiny udatného českého národa, Záhady Toma Wizarda (Drahomíra a Ludmila aneb Vražda na Tetíně) nebo Dějepic (Svatí mezi nesvatými).

TADY najdete třeba testy na zopakování učiva :)


Úkoly na týden 23. -27.3.

23. 3. 

M   9/14,15 ústně

      9/16,18 do školního

      9/ 19 jen výsledky do bloku


ČJ  uč.79/3 do bloku

          80/zapsat vzor předseda a soudce do školního(viz předchozí vzory), + 5 slov ke každému vymyslet

PŘ  uč 55 skokan...zápis + obrázek

24.3.

M     str. 12 zlomky přečíst , promyslet

             12/2,4 vystřihnout+vybarvit

             12/3 do školního

ČJ    uč. 80...přešíst poučky

       uč. 80/4 do školního

AJ(Soldán) PS 49/4,5

25.3.

M      13/5  ústně

         13/6 vybarvi na folii (nebo okopírovat)

         13/9 diktát zlomků do bloku

         13/7 do školního (zkouška na kalkulačce)
ČJ  uč.81/1 do školního

          81/3 ústně

PŘ  str. 55 vážka...tápis + obrázek do sešitu

26.3.

M    13/8 do školního

        ...geometrii vynechávám, doufám , že brzy probereme spolu...

      15/1,2,3  ústně

      15/4 do školního

ČJ     uč. 81/4 a) c) d) ústně

        uč. 81/5 ústně...říkej si vzory!!

AJ(Soldán)    PS 49/6,7

27.3. 

M   15/5,7 do školního

      15/6 ústně

ČJ  PS    doplnit zpětně vše, co chybí - po str. 19

ČT čít. str. 119-120 nahlas přečíst, povědět pak rodičům, o čem to bylo (už bez knihy)

     čít. str. 120 - Pro zasmání o Karlu IV. ...přečíst
Mějte se hezky, už mi nějak začínáte chybět...Petr

Vlastivěda

Ahoj čtvrťáci, přidávám ještě vlastivědu - pročtěte si v učebnici str. 13 - 14. Všechny tři poslední zápisy vám sem ještě tento týden vložím, ať si to můžete vlepit do sešitu. Využijte odkaz z minulého týdne a pusťte si další díly Dějin udatného českého národa, ať v tom nemáte úplný guláš. Mějte se hezky.


Úkoly na týden 16. - 20.3.

16.3.

3. díl (během pondělka rozvezu)

       3/1 přečíst

       3/2,3 do školního

ČJ uč.75/6 do školního

PŘ uč. 52 vydra + labuť ...zápis + obrázek do sešitu

AJ (Soldán) uč.48/1 přečíst + přeložit ústně

                  uč. 48/2 odpovědět písemně do sešitu

                 uč.48/3 naučit slovíčka

17.3.

 M      4/ 4,5 ústně

        4/ 7 do školního (kontrolu dělějte pokud možno kalkulačkou)

        4/ 8,9 do bloku

        4/ 12 do školního

ČJ     uč. 76/ 2,3 do školního

PŘ     uč. 53 kapr + štika zápis do sešitu

ČT     str. 110 ...2x přečíst + poslech na youtube

18.3.

   5/ 16 ústně

        5/ 18 blok

       5/ 19 do školního

 ČJ   uč. 77/ 6 do školního

        uč. 77/ 8 ústně

        uč.77/ 10 věty správně do školního

AJ     PS 48/ 1,2,3

19.3.

M      7/ 1     do bloku

         7/ 2    matematizace do školního

         7/ 3    do školního

ČJ     uč.78/ 2,3 do školního

PŘ    str. 54 ...užovka, zápis do sešitu

20.3.

       7/ 6      do školního

           8/ 8,11 do školního

 ČJ      uč. 79/ 1    ústně

          uč. 79/2,4  do školního

ČT     str. 116 - 117 hlasitě číst

AJ      uč. 50/ 1  přečíst a přeložit ústně

         uč. 50/ 2  krátké odpovědi do sešitu

         uč. 50/ 4 zopakovat + slovíčka

Další úkoly v pondělí 23.3. , kdybyste něco potřebovali, jsem na telefonu. Petr

INFORMATIKA - úkoly máte ve školním e-mailu
Pokud máte potíže s přihlášením do e-mailu, dítě zapomnělo heslo či přihlašovací jméno,
napište mi na e-mail Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Všichni žáci si přihlašovací údaje do Office 365 zapisovali do ŽK.
Přihlášení je na stránkách školy vpravo v sekci Administrace.

 

 Vlastivěda

Pročti si str. 11 (pokud tě pověsti zaujmou, najdeš víc informací např. na wikipedii) a str. 13 - 14

Zde si pusť díl Báje a Velká Morava

Dějepic

Záhady Toma Wizarda

 

 

 

 

 

Novinky

Kalendář

červenec 2020
Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

On-line

Právě připojeni - hostů: 13 

PřihlášeníNajdi si