Domácí úkoly 1. třída

 Prezencni vyuka ZS Neslovice od18 11 20
Celý dokument najdete v Novinkách nebo čtěte kliknutím na obrázek nahoře.

 24.11.

Čtení - str. 11

- skládáme z písmen zbývající slova

        - str. 12

- kroužkujeme písmena v modrém rámečku

- naučíme se báseň

         - str. 13

- čteme slabiky v žížalce

- čteme slabiky a slova v padácích


Úkoly pro chybějící :

Čtení stejné

Matematika - malá - str.21

- vypočítat a zapsat tužkou výsledky

Psaní - str. 6

- tužkou jen 4 řádky

Prvouka 

- přečíst dětem vše v modrých rámečcích

- povídat - dle pokynů dole v učebnici

23.11.

Čtení - str. 11

- čteme ještě 3x slova v modrých rámečcích

- čteme ještě 3x věty ve žlutém rámečku

- čteme řádek napsaný psacím písmem - 3x

Skládáme slova z písmen v modrých rámečcích  - prvních 9.

Zítra budeme soutěžit.


Úkoly pro chybějící :

Matematika - velká str. 41 ( dokončit celou stránku)

Psaní - str. 5 - tužkou - celou stránku

Čtení stejně - str. 11

 

20.11.

Čtení - slabikář - str.11

- čtení všech slov - každý den - 3x

- čtení vět - každý den - 3x


Úkoly pro chybějící :

Čtení - stejně

Psaní - str. 4

Matematika

- velká - str. 43

- příklady jen vypočítat

- malá - str. 19

-dle pokynů v učebnici


19. 11.

Čtení - slabikář - str. 10

- v modrém rámečku zakroužkovat S, s

- naučit báseň zpaměti

- str. 11

- číst slabiky v sýrech a žížalce - 3x

Děti, které již dostaly hru "Hrajeme si s písmenky", přinesou zítra rozstříhanou na jednotlivé kartičky. Předem děkuji.

Ostatní dostanou, až přinesou písanku č. 1 ( dokončenou ) .

Děti, které dnes nedostaly razítka ze čtení na str. 9, přečtou ještě jednou 3x.

 

18. 11.

Čtení - slabikář - str. 9

- slova - nejméně 3x

- věty - nejméně 3x


Úkoly pro chybějící :

Čtení - stejně - str. 9

Matematika - str. 42

- zapsat a vypočítat slovní úlohy (dle vzoru)

- zapisujeme velkými psacími písmeny - tužkou

Psaní - str. 3

- procvičit nejdříve na tabulku

- potom píšeme do sešitu tužkou 

Ve středu si přinesou děti do výuky tyto pomůcky :

- slabikář

- písanku č.1 a č.2

- velkou a malou matematiku

- angličtinu

- stíratelnou tabulku

- deníček

- školáček

- vybavené pouzdro ( dvě tužky č. 2, pastelky, fixu na tabulku, gumu, ořezávátko, nůžky, lepidlo )

- 4 roušky

- 1 větší sáček na použité roušky

Dále pak :

- svačinu a pití ( pokud nemají školní )

- přezůvky

- převlečení na ven

Naše šatna bude až do odvolání druhá vpravo od vstupních dveří.

Učebna zůstává stejná.

 
13. 11.

S paní asistentkou moc zdravíme. Už se moc těšíme, že se 18. 11. uvidíme. Posílám úkoly na pátek i pondělí. V úterý je státní svátek, tak si odpočiňte a ve středu se již setkáme ve škole. Budu se snažit co nejdříve vložit konkrétní pokyny pro nástup do školy.


Slabikář

str. 9

- dětem diktujeme slabiky z not, děti skládají z písmen

- děti čtou slova ukrytá v lodičkách

- vymýšlí slova, která začínají na L, l

- čtou slova vpravo v modrých rámečcích

- poskládají libovolná 4 slova z písmen


Matematika 

- velká - str. 39

- cv. 1

- mezi čísla v růžových rámečcích děti tužkou doplní znaménka větší, menší, rovná se

- cv. 2

- tužkou doplní číslice za znaménka tak, aby platila uvedená nerovnost a rovnost

- nakonec namalují 1 žlutý obdélník, 2 červené trojúhelníky, 3 zelené obdélníky, 4 modré kruhy


Psaní

- písanka 2 - str. 1

- nejdříve na tabulku děti napíší ještě jeden řádek již trénovaného cviku - horní kličku ( vlaštovku )

- potom jeden řádek dolního oblouku ( hnízda )

- dva uvedené cviky spojíme v písmeno l a natrénujeme nejdříve na stíratelné tabulce

- tužkou (nejlépe č.2) píšeme do písanky - str. 1


16. 11.

Slabikář 

- str. 9

- děti poskládají horní řádek slov z lodiček, prosím o diktování

- čtou slova v modrých rámečcích - nejméně 2x

- vymýšlí slova, končící na písmeno l

- čtou slova v domečcích - nejméně 3x

- nakonec řádek psacího písma - nejméně 3x


Matematika

- velká str. 40

cv. 1

- napiší a vypočítají příklady znázorněné kuličkami

cv. 2

- zapíší číslicemi rozklad čísel ( podobně jako v domečcích )

cv. 3

- vytváří a zapisují příklady podle uvedeného vzoru

cv. 4

- vypočítají příklady nejdříve ústně

- potom sami zapíší tužkou výsledky

- překontroluji ve středu

 

 

Psaní

 - písanka 2 - str. 2

 - nejdříve na tabulku děti napíší ještě jeden řádek již trénovaného cviku - horní kličku ( vlaštovku )

 - potom jeden řádek dolního oblouku ( hnízda )

 - dva uvedené cviky spojíme v písmeno e, pak natrénujeme nejdříve na stíratelné tabulce

 - tužkou (nejlépe č.2) píšeme do písanky - str. 2

 

 

 

12.11.

Moc zdravím a děkuji za pomoc při dnešní online výuce. Děti moc chválím, byly opět moc šikovné. Na příští týden jsem měla naplánovanou zkoušku online výuky z domu. Odkládá se na jindy. :-) Příští týden 18. 11. bychom se měli potkat již ve škole.

Doufám, že nám to už nezmění a moc se těším.


 Slabikář

 str.8

 - děti zakroužkují nahoře v učebnici velké L -zeleně,malé l -červeně

 - v básničce hledají a kroužkují stejnými barvami L,l- prosím, přečtěte dětem text v modrém rámečku

 - potom hledají a kroužkují L,l v textu v modrém rámečku

 - naučí se báseň zpaměti

 str. 9

 - čtení slabik v notách - nejméně 3x

 - čtení slabik v žížalce - nejméně 3x

 

Matematika 

- velká str.38

- cv. 3

- prohledneme si počítadlo a ústně vypočítáme příklady

- potom děti tužkou zapíší výsledy samostatně

- opravím již já, po návratu do školy

- cv. 4

- dokončíme

- cv. 5

- děti čtou a počítají ústně

- pak zapíší výsledky tužkou, opět samostatně

- po návratu do školy překontroluji


 Prvouka

 - str. 19

 - nejdříve vyznačíme aktuální stav počasí zakroužkováním

 - do posledního okénka nahoře napíšeme aktuální stupně

 - vyznačíme stupně na teploměru

 - prosím, přečtěte dětem vše v modrém rámečku

 - děti říkají jaké znají jehličnaté stromy

- potom prohlíží a poznávají stromy v učebnici ( nejdříve podle tvaru, potom podle větviček a šišek )

 

 

 

11.11.

Posílám všem srdečný pozdrav. Děkuji za pomoc při dnešní online výuce.Moc ráda jsem děti viděla. Jsou šikovní, udělalo mi to radost. Zítra se spojím se 3. a 4. skupinou. Pokusím se o trochu jiné připojení z nového počítače. Prosím o trpělivost, pokud mi to bude trvat déle nebo pokud se spojení přeruší. Předem děkuji.


Slabikář

- str. 7

- skládáme z písmen slova z posledního řádku (dětem diktujeme -tato, teta, tyto.... )

- děti vymýšlí a říkají slova začínající na t - telefon, tablet, trpaslík....

                                        končící na t - plot, chomout, kohout...

- čteme žlutý řádek slabik - 3x

- čteme věty v domečcích - nejméně 3x


Matematika

- malá - str. 17

- doplníme tužkou čísla chybějící v rozkladech

(pomoc dětem : v domečku bydlí 4 děti - 2 už přišly ze školy - Kolik dětí ještě přijde?) 

- příklady se opíší tužkou, potom vypočítají

( děti se snaží psát číslice pod číslice, znaménka pod znaménka)


Prvouka

- str. 18

- nejdříve vyznačíme aktuální stav počasí zakroužkováním

- do posledního okénka nahoře napíšeme aktuální stupně

- prosím, přečtěte dětem nejdříve hádanku ( pomoc při hádání )

- prosím, přečtěte dětem vše v modrém rámečku

- určujeme listy nahoře, dětem při určování pomáháme - javor, lípa, akát, dub, jírovec maďal - kaštan

- ukazujeme jednotlivé listy a učíme děti poznat

- učíme se poznávat jednotlivé části stromu a vybarvujeme - kmen černě, větve - hnědě, kořeny - žlutě, listy - zeleně 

Dobrovolný úkol :

- na vycházce nasbírat různé listy

- listy vylisovat a nalepit na papír

- kdo přinese (jak to půjde) do školy, dostane odměnu :-) 


 


10.11.

Dodrý den, moc všechny zdravím i od paní asistentky.

Dnes a zítra se spojíme online. Pokusím se o trochu jiné připojení z nového počítače.Prosím o trpělivost, pokud mi to bude trvat trošku déle nebo pokud se spojení přeruší. Předem děkuji.


Slabikář

str. 7

- diktujeme dětem slabiky z vláčku, děti skládají z písmenek

- děti čtou slabiky ve vláčku 3x

- čtení slabik v žížale 3x

- děti si prohlédnou a čtou růžový rámeček -písmeno,slabika,slovo

- čtení slov v černém rámečku 3x

- diktujeme dětem slova z prvního řádku, děti skládají z písmen

- nakonec čtou věty ve žlutém domečku


Matematika

malá - str. 16

A - opsat(tužkou) a vypočítat příklady

B - doplnit znaménka - větší, menší, rovná se

C - děti příklady samy jen vypočítají, společně překontrolujeme, chybné výsledky děti škrtnou a nadepíší správný výsledek


 

Písanka

 -  str. 24

- prosím, přečtěte dětem báseň

- nejdříve budeme procvičovat na stíratelnou tabulku

 1. - otočíme na stranu bez linek, dětem předepíšeme uvedený cvik v co největší velikosti, děti 3x obtáhnou

 - tabulku otočíme na stranu s linkami

 - uvedený cvik píší nejméně na 2 řádky

 2. - píšeme do písanky pastelkami

 - zelenou a hnědou pastelkou (střídáme barvy na řádcích)

 

 


 

9.11.

Dobrý den. Moc děkuji všem rodičům za pomoc při online výuce.Všechny děti moc chválím a těším se, že se zase uvidíme alespoň na počítači. Spojíme se opětovně  v úterý a ve středu. Rozdělím děti do jiných skupin, aby se viděli s dalšími spolužáky.


Slabikář

str.6

- děti zakroužkují nahoře v učebnici velké T-zeleně,malé t-červeně

- v básničce hledají a kroužkují stejnými barvami T,t

- nakonec hledají a kroužkují T,t v textu v modrém rámečku

- naučí se báseň zpaměti

str. 7

- čtení slabik ve vláčku - nejméně 3x

- čtení slabik v žížalce - nejméně 3x


Matematika 

- velká - str. 37

- cv. 1

- žabka postupně skáče o 1, děti vyznačují barevně - první skok - žlutě, druhý oranžově....(dle barev na kostkách -"skáče z kostky na kostku" )

- cv. 2

- doplňují tužkou rozklad čísel

( pomoc : v domečku bydlí 3 děti - jeden hoch - Kolik dívek?.. )

- cv. 3

- děti doplňují tužkou vzestupně i sestupně číselné řady

- cv. 4

- počítají nejdříve ústně kuličky na počítadle

- potom počítají příklady ústně

- nakonec samostatně tužkou píší výsledky

- kontrolu provádíme společně, opravujeme škrtnutím a nadepsáním správného výsledku

- cv. 5

- děti samostatně počítají příklady na sčítání, zapisují výsledek

- provádíme společnou opravu a kontrolu

- doplňují znaménka větší, menší, rovná se

- zápisy čtou nahlas, kontrola společná


 

Písanka

 -  str. 23

1. - nejdříve budeme procvičovat na stíratelnou tabulku

2. - otočíme na stranu bez linek, dětem předepíšeme uvedený cvik v co největší velikosti, děti 3x obtáhnou

- tabulku otočíme na stranu s linkami

- uvedený cvik píší nejméně na 2 řádky

3. - píšeme do písanky pastelkami

- každý řádek jinou barvou

4. - prosím, přečtěte dětem báseň


Rozdělení dětí do skupin :


1. skupina - úterý  od 10 hodin :

Hruška

Steindlberger

Brychová

Neklapilová

Skopalová

Svobodová

Pazderová

2. skupina - úterý od 11 hodin :

Šutera

Drahan

Hlavoň

Nestrojilová

Svoboda

Jašek

Šmídek

3. skupina - středa od 10 hodin :

Iránek

Dymáčková

Benda

Rašovský

Musilová

Stropnický

4. skupina - středa od 11 hodin :

Iránková

Hlaváček

Skokan

Kalábová

Krahulová

Martinkovičová

 

 6.11.

Moc s paní asistentkou zdravíme. Posílám další úkoly a těším se, že se brzy uvídíme alespoň na počítači. :-)

Před online výukou si nachystejte : stíratelnou tabulku a fixu, slabikář a velkou učebnici matematiky.

Poproste maminku nebo tatínka, ať vám ukáží, kde se vypíná a zapíná mikrofon.

Pro tuto výuku bude důležité, aby jste byli ještě hodnější, než ve škole. Hlavně, aby nikdo nemluvil, dokud mu neřeknu. 

Jinak se dobře neuslyšíme. 

Mějte se hezky a brzy ahoj....:-)


Slabikář

- str. 4

- opakujeme báseň - zpaměti

- str. 5

- z písmenek děti poskládají slova : máma, máme, málo, lomí, milá,

Míla, Ema, Ela, Ola

- děti ješte nejméně 3x čtou slova v černých rámečcích - co možná nejrychleji, snažíme se o plynulé napojování slabik ve slova

- čtení vět - nejméně 3x - snažíme se o plynulost čtení

- děti z písmenek poskládají věty :

              Máma mele maso.

              My máme málo.

              Má mísu masa.


Matematika

-malá str. 15

- na tabulku opakujeme psaní číslice 0 ( 1-2 řádky)

A - pak napíšeme 0 tužkou do malé matematiky

B - napíšeme příklady a vypočítáme ( tužkou )

C - příklady děti opíší , pak vypočítají ( snaží se psát číslice pod číslice a znaménka pod znaménka )

 

 

Písanka

 -  str. 22

 1. - nejdříve budeme procvičovat na stíratelnou tabulku

 2. - otočíme na stranu bez linek, dětem předepíšeme uvedený cvik v co největší velikosti, děti 3x obtáhnou

 - tabulku otočíme na stranu s linkami

 - uvedený cvik píší nejméně na 2 řádky

 3. - píšeme do písanky pastelkami

 - každý řádek jinou barvou

 

 


 

♥ 5.11. Milé děti, od dnešního dne najdete úkoly z angličtiny v samostatné "přihrádce" pod 1. třídou.Your English teacher Věra Kaplanová

 

9.11. ONLINE  HODINA ANGLIČTINY BUDE VE STŘEDU 11.11. OD 13:00 VÍCE INFORMACÍ V "PŘIHRÁDCE" ANGLIČTINA 1.A.
5. 11.

Slabikář

- str. 5

- dětem diktujeme slabiky z mráčků a děti skládají z písmenek

- děti na každou slabiku vymyslí alespoň 1 slovo

- dětem diktujeme slova z černých rámečků a děti skládají slova

- čteme ještě slabiky nejméně 3x - co nejrychleji

- čteme slova - 3x


Matematika

malá - str. 14

cv. A - dokončit rozklady čísel, dopsat číslice tužkou do rámečků

( v domečku 4 děti, 1 holka, kolik kluků?....)

cv. B - vypočítat a výsledky napsat tužkou

cv. C - prohlédout znázorněné příklady, zasat číslicemi a vypočítat


Prvouka

str. 17

- doplníme aktuální stav počasí do modrého rámečku nahoře (vyznačujeme zakroužkováním a doplníme teplotu)

- prosím, přečtěte  dětem vše v modrém rámečku dole

- potom děti vyjmenují všechna jednotlivá zvířata na stránce

- společně si povídáme o tom čím se živí, kde bydlí, jak se připravují na zimu....

- na obrázku děti najdou pro každé zvíře vhodný úkryt, vyznačí čarou

 

4.11.

Moc zdravíme a doufáme, že se vám nové díly učebnic budou líbit a bude se vám s nimi dobře pracovat. Až se budeme moci vrátit do školy, přinesete mi první díly k nahlédnutí a určitě se pro všechny děti, které budou mít vše splněno, najdou odměny. :-)

Prosím, řekněte dětem.


Slabikář

- str. 5

- prohlédneme si malé obrázky pod žížalou a řekneme ústně, kde slyšíme hlásku m ( na začátku, na konci)

- vymyslíme 3 jiná slova, kde bude m na začátku a 3 kde m na konci

- prohlédneme a přečteme růžový rámeček

- čteme slova v černých rámečcích (po slabikách, pak dohromady)

- čteme věty v domečcích

- nakonec čteme poslední řádek zapsaný psacím písmem

 (malé m, velké m, má.....mámo)

Ve čtvrtek a v pátek, při online výuce, mi každý přečte nějaká slova a věty. Když tam nebude moc chyb, bude dovoleno vybarvit kytičku. Kdo vybarví dostatek kytiček(nejméně 9 v modré části učebnice), dostane po příchodu do školy na přední stranu učebnice barevnou nálepku berušky. Prosím, řekněte dětem.


Matematika

- velká str. 36

- cv. 1

- vypočítat nejdříve ústně, potom výsledky zapsat tužkou

(nechat děti psát do učebnice samostatně, potom společně

překontrolovat a dovolit dětem opravu, škrtnout a napsat správné číslo)

Budeme tak postupně děti učit hledat a opravovat vlastní chyby.

- cv. 2

- vybarvujeme obrázek podle výpočtů, když bude výsledek 0 -děti vybarvují červeně, výsledky 1,2,3,4,5 - vybarvují žlutě


 Písanka

 -  str. 21

 1. - nejdříve budeme procvičovat na stíratelnou tabulku

 2. - otočíme na stranu bez linek, dětem předepíšeme uvedený cvik v co největší velikosti, děti 3x obtáhnou

 - tabulku otočíme na stranu s linkami

 - uvedený cvik píší nejméně na 2 řádky

 3. - píšeme do písanky pastelkami

 - každý řádek jinou barvou

 3.11.

Moc s paní asistentkou zdravíme. Doufám, že se úkoly po prázdninách daří a že jste všichni vpořádku dostali mailem pokyny pro připojení na online výuku. Pokud ne, zatelefonujte. Další potřebné budu postupně psát sem.


Slabikář - str. 3, 4

- prosím, přečtěte dětm text na str. 3

- na str. 4 přečíst Myší říkadlo - naučit zpaměti

- malá m - nahoře dát do červeného kroužku (psací i tiskací)

- velká M - zakroužkovat zeleně (psací i tiskací)

- přečíst dětem text v modrém rámečku 

- děti v textu kroužkují - malá m - červeně

                                  - velká M - zeleně

str. 5

- děti čtou jen horní slabiky ( mraky,žížala)


Matematika 

velká - str.35

cv. 1 - děti počítají kostky ( žluté, červené....-záměrně přeskakovat)

          ( ptáme se "Kolik je žlutých kostek...." )

        - dětem dávat úkoly-"Jakou mají barvu 3 kostky"...2. 5, 4, 1)

cv. 2 - tužkou dopsat chybějící čísla v řadách

cv. 3 - dopsat znaménka - (větší, menší)

cv. 4 - spočítat dohromady kuličky v obou miskách (sčítání s 0)

        - výsledky zapsat tužkou

        - odčítat 0 kuliček -vysvětlit- zapsat tužkou 


Písanka

 -  str. 20

 1. - nejdříve budeme procvičovat na stíratelnou tabulku

 2. - otočíme na stranu bez linek, dětem předepíšeme uvedený cvik v co největší velikosti, děti 3x obtáhnou

 - tabulku otočíme na stranu s linkami

 - uvedený cvik píší nejméně na 2 řádky

 3. - píšeme do písanky pastelkami

 - každý řádek jinou barvou


      Rozdělení dětí do skupin pro online výuku :

1. skupina - čtvrtek - od 10 hodin

BendanJakub

Brychová Anežka

Drahan Filip

Dymáčková Šárka

Hlaváček Lukáš

Hlavoň Václav

Hruška Petr

2. skupina - čtvrtek - od 11 hodin

Neklapilová Natálie

Nestrojilová Natálie

Šutera Tomáš

Rašovský Václav

Skokan Jakub

Skopalová Marie

Kalábová Adina

3. skupina - pátek - od 10 hodin

Iránek Dominik

Svobodová Barbora

Jašek Luboš

Krahulová Lucie

Musilová Eliška

4. skupina - pátek od 11 hodin

Steindlberger Adam

Stropnický David

Svoboda Ondřej

Iránková Natálie

Pazderová Natálie

Šmídek Josef

Martinkovičová Eva


Skupiny budu každý týden měnit, aby se děti viděly i s jinými dětmi.

 

23.10.

Moc vás všechny zdravíme. Posílám poslední úkoly před prázdninami.

Přejeme s paní asistentkou hezké prázdniny, odpočiňte si a snad se po prázdninách už uvidíme.:-)

O prázdninách doporučuji opakovat čtení slabik ze str. 28,29,30.


Živá abeceda str.30

- prosím, nejdříve dětem přečtěte text v modrém rámečku

- potom budou děti číst slabiky nahoře v barevných obrázcích a spojovat ve slova

- slova poskládají z písmenek

- potom čtou slabiky ve žlutém rámečku

- z písmenek nad modrými okénky poskládají nejdříve slova,

pak je vepíší tužkou do okének


Matematika

malá-str.13

A - příklady děti opíší na řádek vedle, doplní rovná se a vypočítají

B - podle znázornění na počítadle tvoří příklady a počítají

C - příklady doplní pouze o znaménko rovná se a vypočítají

D - podle znázornění na počítadle tvoří příklady a počítají

   - vše píšeme tužkou


 

Psaní

 

 - písanka str. 19

 

 1. - nejdříve budeme procvičovat na stíratelnou tabulku

 

 2. - otočíme na stranu bez linek, dětem předepíšeme uvedený cvik v co největší velikosti, děti 3x obtáhnou

 

 - tabulku otočíme na stranu s linkami

 

 - uvedený cvik píší nejméně na 2 řádky

 

 3. - píšeme do písanky pastelkami

 

 - každý řádek jinou barvou

 

22.10.


Paní asistentka i já moc zdravíme. Všechny děti chválím za velkou snahu při učení. Udělali jste mi radost, jak čtením, tak znalostmi z matematiky. Doufám, že se budete i nadále stejně snažit. Hezký den všem. :-)


Živá abeceda - str. 29

- nejdříve skládáme z písmen uvedené slabiky v zelených rámečcích nahoře

- slabiky 3x přečteme, snažíme se číst hned - ma, má, li, lí...

  ( při čtení dbáme na délku samohlásek )

- potom děti zelenou pastelkou spojují uvedené slabiky (na stránce vlevo a vpravo) s obrázky... mo-s obrázkem motýla, pa-s pavoukem...

- potom slabiky 3x přečteme

- nakonec na slabiky dole (ve vláčku) vymýšlíme slova......

má-máma, máta, máslo...lo-lopata, loká....


Matematika

velká - str.33

cv. 1

- počítáme příklady v paprscích sluníčka - sluníčko vybarvujeme podle výsledků - pokud výsledek 4 - vybarvujeme oranžovou pastelkou, pokud výsledek 5 - vybarvujeme žlutě

cv. 2

- na řádky pod sítkem, píšeme číla tak, aby platila uvedená nerovnost, či rovnost

- nejdříve čísla menší než 5

- větší jak 1

- rovná se 4 - píšeme jen číslo 4....

cv. 3

- vybarvujeme světle moudrou pastelkou různé mince na řádku

tak, abychom v obchodě mohli vždy zaplatit 5 Kč

cv. 4

- děti samy počítají a zapisují tužkou uvedené příklady v domečku

- kontrolujeme společně správnost - pomocí pastelek, či knoflíků

 

Psaní

 - písanka str. 18

 1. - nejdříve budeme procvičovat na stíratelnou tabulku

 2. - otočíme na stranu bez linek, dětem předepíšeme uvedený cvik v co největší velikosti, děti 3x obtáhnou

 - tabulku otočíme na stranu s linkami

 - uvedený cvik píší nejméně na 2 řádky

 3. - píšeme do písanky pastelkami

 - každý řádek jinou barvou


 

21.10.


Moc s paní asistentkou zdravíme a posílám další úkoly.

Včera mi děti, se kterými jsem mluvila, udělaly velkou radost. Dnes budu telefonovat ostatním a doufám, že to všem půjde stejně hezky.

 

Živá abeceda - str. 28

1. - diktujeme dětem slabiky zapsané v koruně stromu, děti skládají z písmenek   ( m...o - mo, l...a - la....)

2. - na slabiky uvedené v koruně stromu, děti hledají slova - mo-motýl, motorka....la - lavice, lampa.....pu - pusa, puma.....

3. - čteme slabiky - nejdříve napsané v koruně stromu, potom slabiky v zelené trávě pod stromem

    - čteme nejdříve l...a - la, p....u - pu....potom hned la, pu...

4. - nakonec dětem diktujeme slabiky zapsané na houslovém klíči, děti skládají z písmen, diktujeme hned - La, la, lí,Lo.... 

    -   upřesňujeme jen velikost písmen


Matematika

- velká - str.32

cv. 1

- děti nejdříve čtou příklady a počítají pomocí prstů, ověřují správnost

- potom pokládají pastelky na stůl a oddělávají, ověřují ještě jednou správnost

cv. 2

- děti počítají nahlas kuličky (jablíčka) v miskách

- zapíší výsledek tužkou

- společně ověříme výsledek, pomocí pastelek

- pak příklady děti opíší ( dbáme na úpravu sloupečku)

Nakonec znázorní pomocí pastelek uvedené rozklady čísla 5

( položí na stůl 5 pastelek vedle sebe na jednu hromádku - oddělí nejdříve jenu - pak zbylé čtyři - rozdělí na dvě hromádky)

cv. 3

 - děti počítají nahlas kuličky znázorněné na počítadle

 - potom je necháme samotné zapsat tužkou výsledky příkladů

 - společně kontrolujeme-počítáme celkový počet kuliček na počítadle

 - do modrých okének děti samy vypočítají příklady

 - překontrolujeme

 - chybné ukážeme ( prsty, pastelky nebo knoflíky )

 cv. 4

- podle znázorněných obrázků děti tvoří a zapisují tužkou příklady

 - překontrolujeme

 - chybné příklady opět znázorníme (prsty, pastelky nebo knoflíky)

 

Psaní

- písanka str. 17

1. - nejdříve budeme procvičovat na stíratelnou tabulku

2. - otočíme na stranu bez linek, dětem předepíšeme uvedený cvik v co největší velikosti, děti 3x obtáhnou

- tabulku otočíme na stranu s linkami

- uvedený cvik píší nejméně na 2 řádky

3. - píšeme do písanky pastelkami

- každý řádek jinou barvou


20.10.

Živá abeceda - str. 28

1. - čteme nejdříve horní zelené rámečky naznačeným způsobem

   -  nejdříve...m...a....pak spojíme v ma, l...e...spojíme v le

2. - stejným způsobem čteme slabiky ve žlutých rámečcích v učebnici na pravé i levé straně

    - čteme nejméně 4x

    - při 3. a 4. čtení se děti pokouší přečíst hned - Ma, pe, li....

3. - na slabiky dole děti vymýšlí slova

pa - panenka, panelák, papuče......

Le - letadlo, lepidlo, letí.....

my - myš, myjeme...............končíme slabikou Me(med,meluzína...)

4. dětem diktujeme dolní slabiky a děti je skládají z písmenek


Matematika

- velká - str. 31

cv. 1

- děti nahlas čtou uvedené příklady a ověřují správnost výsledků na prstech ( 1 žížalka plus 4 žabky rovná se 5 zvířátek.....)

- potom skládají pastelky na stůl a ověřují ještě jednou (4 pastelky plus 1 pastelka rovná se 5pastelek.....)

cv. 2

- děti počítají nahlas kuličky (jablíčka) v miskách

- zapíší výsledek tužkou

- společně ověříme výsledek, pomocí pastelek

- pak příklady děti opíší ( dbáme na úpravu sloupečku)

cv. 3

- děti počítají nahlas kuličky znázorněné na počítadle

- potom je necháme samotné zapsat tužkou výsledky příkladů

- společně kontrolujeme-počítáme celkový počet kuliček na počítadle

- do modrých okének děti samy vypočítají příklady

- překontrolujeme

- chybné ukážeme ( prsty, pastelky nebo knoflíky)

cv. 4

- podle znázorněných obrázků děti tvoří a zapisují tužkou příklady

- překontrolujeme

- chybné příklady opět znázorníme (můžeme použít prsty, pastelky nebo knoflíky)

 

Psaní

 - písanka str. 16

 1. - nejdříve budeme procvičovat na stíratelnou tabulku

 2. - otočíme na stranu bez linek, dětem předepíšeme uvedený cvik v co největší velikosti, děti 3x obtáhnou

 - tabulku otočíme na stranu s linkami

 - uvedený cvik píší nejméně na 2 řádky

 3. - píšeme do písanky pastelkami

 - každý řádek jinou barvou
19.10.

 

Živá abeceda - str. 27

1. -děti se rozhlíží kolem sebe a říkají slova, která začínají na T

(táta, topení,televize, trouba, telefon.....)

2. -vezmeme si písmenka a budeme pokládat do správných políček v

učebnici nahoře. (kolem obrázku)

    -písmenaT,t pokládáme do správných políček (na začátek slov, na konec...)

3. -písmeno T napíšeme tužkou do správných okének 

4. -čteme žlutý řádek s písmeny(3x)

5. -čteme růžový řádek se slabikami(3x)

6. -poskládáme ze slabik první slova

( tá ta, to pí, te le, po le....)


MATEMATIKA

malá - str. 12

cv. A - děti doplňují číselné řady

        - vzestupně - 1 2 3 4

        - sestupně   - 4 3 2 1

cv. B - doplňují znaménka větší, menší, rovná se

cv. C - nejdříve předepíšeme dětem velkou číslici 5 na stíratelnou tabulku, (co největší) a děti 5x obtáhnou

 - píšeme nejdříve svislou čáru dolů, pak "půlkruh", nakonec vodorovnou čáru nahoře

 - tabulku otočíme na stranu s linkami a napíšeme nejméně 2 řádky

 - potom píšeme do pracovního sešitu

PSANÍ

 - písanka str. 15

 1. -nejdříve budeme procvičovat na stíratelnou tabulku

 2. -otočíme na stranu bez linek, dětem předepíšeme uvedený cvik v co největší velikosti, děti 3x obtáhnou

       -tabulku otočíme na stranu s linkami

-uvedený cvik píší nejméně na 2 řádky

 3. -píšeme do písanky pastelkami

 -každý řádek jinou barvou

 

 

16.10.

Moc všechny zdravíme. Posílám další úkoly a doufám, že se všem zatím daří. :-)


Živá abeceda - str. 27

 1. - seznámení s písmenky T,t

 - nejdříve zakroužkujte všechna velká T na celé stránce modrou pastelkou

 - potom malé t zelenou pastelkou

 2. - děti si položí hlavu na stůl (na kolena, pokud se budete učit na koberci)

 - hrajeme hru "Hláska T nás probudí "

 - říkáme dětem různá slova, když slyší T na začátku, zvednou hlavu

 ( máma, pes,tulipán....dům, sklenice, teploměr....děda, táta....)

 3. - hledáme slova s T v obrázku nahoře

 ( děti říkají, kde T slyší )

 4. - čtení písmen ve žlutém rámečku ( nejméně 3x )

 5. - čtení slabik v růžovém rámečku ( nejméně 3x )


MATEMATIKA

- velká str. 29 / cv. 2

- najděte chyby ve stavbě domina a barevně je označte - hnědou pastelkou udělejte kroužek

           str. 30 

cv.1 

- nejdříve předepíšeme dětem velkou číslici 5 na stíratelnou tabulku, (co největší) a děti 5x obtáhnou

- píšeme nejdříve svislou čáru dolů, pak "půlkruh", nakonec vodorovnou čáru nahoře

- tabulku otočíme na stranu s linkami a napíšeme nejméně 2 řádky

- potom píšeme do pracovního sešitu

cv.2 

- dokreslujeme různé geometrické tvary pastelkami, podle uvedených čísel v kroužcích

- pod geometrické tvary naopak zapíšeme správné číslice

cv.3

- děti spočítají tečky, v zelených rámečcích a správnou číslici zapíší do zeleného kroužku

- potom udělají rozklady čísel podle uvedeného vzoru

(pomoc pro děti-ve čtverci je 5 dětí-modře jsou znázorněni 2 kluci-kolik je holek-kolik červených puntíků)

- pak zapíší rozklad- 2--3


PRVOUKA

str. 15

- prosím, přečtěte dětem horní modrý rámeček

- děti ústně přiřazují roční období k nakresleným obrázkům vpravo

- jeden den pozorujte počasí venku  a vyznačte kroužkem nahoru vhodné obrázky v malých políčkách

- pokus uvedený v modrém rámečku je dobrovolný 


Přejeme všem hezký víkend.

 

 

 

15.10.

Dobré ráno, moc zdravím a posílám další úkoly pro domácí výuku.


Živá abeceda - str. 26

1. -děti se rozhlíží kolem sebe a říkají slova, která začínají na P

    (podlaha, pouzdro, písanka, pes.....)

2. -vezmeme si písmenka a budeme pokládat do správných políček v

    učebnici nahoře. (kolem obrázku)

   -písmena P, p pokládáme do správných políček (na začátek slov, na konec...)

3. -písmeno P napíšeme tužkou do správných okének 

4. -čteme žlutý řádek s písmeny(3x)

5. -čteme růžový řádek se slabikami(3x)

6. -poskládáme ze slabik první slova

     ( pa pá, ma pa, le pí, pí le, po le....)


MATEMATIKA

- malá - str.11

A - děti spočítají počet kočiček-ukáží na prstech-spočítají škrtlé kočičky-ukáží na prstech-prsty ohýbají-říkají výsledek

   - obdobně s dalšími obrázky

   - příklady pak zapíší a vypočítají

B - děti rozdělují hrušky-zapisují rozklad čísel do okének

    (pomoc pro děti-na misce máme 3 hrušky-2 sníme-kolik zůstane)

C - doplníme jen znaménko rovná se a vypočítáme


PSANÍ

- písanka str. 14

1. -nejdříve budeme procvičovat na stíratelnou tabulku

2. -otočíme na stranu bez linek, dětem předepíšeme uvedený cvik v co největší velikosti, děti 3x obtáhnou

2. -tabulku otočíme na stranu s linkami

    -uvedený cvik píší nejméně na 2 řádky

3. -píšeme do písanky pastelkami

    -každý řádek jinou barvou


 

Prosím, vyřiďte dětem od nás pozdrav a taky, že pro šikovné, snaživé děti čekají odměny. :-)

 

 

14.10.

Dobrý den, moc všechny zdravím a posílám první úkoly pro domácí výuku. Pokud si nebudete vědět s něčím rady, telefonujte kdykoliv na

tel č. 724 005 954 v době od 8.00hod do 20hod, ráda poradím.

Přeji hodně zdaru při plnění úkolů.


Živá abeceda str. 26

1. - seznámení s písmenky P,p

- nejdříve zakroužkujte všechna velká P na celé stránce modrou pastelkou

- potom malé p zelenou pastelkou

2. - děti si položí hlavu na stůl (na kolena, pokud se budete učit na koberci)

- hrajeme hru "Hláska P nás probudí "

- říkáme dětem různá slova, když slyší P na začátku, zvednou hlavu

 ( dům, strom, pes...Jana, Míla, Petra....tužka, pastelka, pouzdro...)

3. - hledáme slova s P v obrázku nahoře

 ( děti říkají, kde P slyší )

4. - čtení písmen ve žlutém rámečku ( nejméně 3x )

5. - čtení slabik v růžovém rámečku (nejméně 3x)

MATEMATIKA

velká - str. 28 / cv. 1

- najít chybně vypočítané příklady, červenou pastelkou škrtnout špatný výsledek a nadepsat červeně správný

( hrajeme si na p.učitelku )

- na volné řádky opíšeme celé opravené příklady

str. 29 / cv. 1

- na volné řádky pod obrázkem opište všechny příklady z perníkové chaloupky i stromu a potom je vypočítejte 

(snažíme se psát první číslice pod první, znaménka pod sebe, druhé číslice pod sebe, znaménka pod sebe, výsledky pod sebe "jako vojáky do řady"....natrénovat na tabulku-stačí 3 příklady)

PRVOUKA

- str. 14

- přečtěte dětem text v modrém rámečku 

- děti zakroužkují ovoce červeně, zeleninu zeleně

- řekněte dětem které ovoce a zeleninu sklízíme na podzim a proč jsou zdravé

- jak jse jmenují stromy, na kterých rostou jablka, hrušky, švestky, ořechy....


Předem moc všem děkuji za trpělivost a prosím, vyřiďte dětem pozdrav od p. učitelky a p. asistentky.

 

Mimořádné opatření - COVID-19

 

Vážení rodiče,

 

od středy 14.10.2020 do 01.11.2020 přecházíme z nařízení vlády na distanční výuku na celém 1. stupni ZŠ. Sledujte prosím informace na stránkách školy www.zsneslovice.cz. Distanční výuka je pro každého žáka povinná. Kdo nemá možnost připojení na internet, nebo nemá příslušné zařízení (mobil, tablet, počítač), spojí se co nejdříve s třídním učitelem na domluvu k dalšímu postupu.

 

Stravování v době distanční výuky v ZŠ Neslovice

 

Vážení rodiče a strávníci, s platností od 14.10.2020 přechází všichni žáci 1. stupně (mimo mateřské školy) na distanční výuku. Všem těmto žákům bude do 23.10. stravování odhlášeno. Žáci si mohou stravování individuálně přihlásit za běžnou cenu oběda u vedoucí stravování, tel. 739575945. Při zájmu o odběr oběda zítmele, ra, to je 14. 10. 2020 je nutno oběd nahlásit dnes do 17:00 hod, na další dny je potřeba oběd nahlásit nejpozději do 14:00 hod den předem. Odběr obědů bude probíhat výdejem do jídlonosičů v době od 11:30 do 12:30, a to ve Školní jídelně ZŠ Neslovice, Školní 93.

 

V první den přineste 2 jídlonosiče označené jménem strávníka. Do jednoho dostanete oběd a druhý zůstane v jídelně připravený na naplnění v dalších dnech, kdy v době výdeje bude jídlonosič naplněn a strávník si ho pouze vyzvedne a zanechá prázdný druhý jídlonosič (nebude čekat na vyzvednutí).

 

Od 26.10 do 30.10. 2020 jsou vyhlášeny prázdniny a žáci nemají na dotovaný oběd nárok.


 13.10.

Práce s písmenky :

- pokládáme slabiky (jako včera)

- ze slabik skládáme první slova - má ma, me le, ma so, sa ma,

                                               - sí la, la so, le sy, se le

Písanka str. 10 - dokončit pastelkami 

12.10.

ŽA - str. 25

- čteme slabiky ještě 3x - v růžovém rámečku

- do okének dopíšeme M - na správné místo

Skládáme slabiky z písmen :

la, le, li, lo, lu, ly, LA, LE, LI, LO, LU, LY

sa, se, si , so, su, sy, SA, SE....

ma, me, mi, mo, mu, my, MA....8.10.

ŽA - str.25

- čteme řádek písmen ve žlutém okénku

- čteme slabiky v růžovém rámečku

- pokládáme M,m do správných okének k obrázkům 

MATEMATIKA

- velká - str. 25

- píšeme 2 řádky číslice - 4

Připomínám zítřejší "Olympijský den."

 

7.10.

ŽA - str. 24

- do správných okének napíšeme zelenou pastelkou S

- ještě 3x čteme slabiky - sa, si....

Skládáme z písmen slabiky - la, le, LI, LO....

                                        - sa, su, SY, SI...

V pátek 9.10. budeme mít ve škole "OLYMPIJSKÝ DEN".

Děti si přinesou : - ŽA, deníček, pouzdro

                         - sportovní  obuv a oděv do tělocvičny i na ven

Svačiny proběhnou jako obvykle. Doporučuji ještě pití do lahve navíc.Předem děkuji.

        

                     

 

6.10.

ŽA - str. 24

- ještě jednou čteme slabiky

- ještě jednou pokládáme S,s do rámečků k obrázkům - začátek...

- děti, které neměly vystřižené S,s a nepokládaly, položí 2x

5.10.

ŽA - str. 24

- čtení písmen

- čtení slabik

- pokládání S,s - k obrázkům - na začátek, konec....


2.10.

ŽA - str. 23

     - čtení slabik s přidáváním slov -

     - la - lavice, lo - lotos, le - lepidlo....

Pokládat ještě jednou písmenka l,L do okének - na začátek, 

na konec, uprostřed. Prosím příště nedělat tečky. Potřebuji 

pokládání bez nápovědy. Předem děkuji a přeji všem hezký

víkend.

 

1.10.

ŽA - str. 23

     - vystříhnout písmena L,l (někteří I,i,Y,y)

     - pokládat do okének - na začátek(lev), na konec(motýl)....

     - číst růžový řádek - slabiky - pečlivě, několikrát

MATEMATIKA - malá - str. 7

     - dopsat tři řádky- číslice 3

30.9.

ŽA - str. 22

     - povídání o obrázku

     - největší dům je žlutý, nejmenší..., prostřední...

     - nejdelší vlak je hnědý, nekratší....

- str. 21

- opakujeme čtení řady písmen - dole

- děti, které nedostaly razítko, čtou opakovaně, nejméně 3x

Úkoly pro nemocné :

   ŽA - stejně

   MATEMATIKA - malá str. 7

                       - napsat číslice 3

                       - vybarvit obrázky dole, stejné stejnou barvou

                       - zapsat tužkou číslice na řádky vedle obrázků

   Psaní - str. 9

           - plot barevně různými pastelkami

   Prvouka - str.10

                - dle pokynů v učebnici

 

29.9.

ŽA - str. 21

     - číst věty s obrázky - Dort i dárek. ....

     - číst slova - auto - a - slyším na začátku...

     - číst řadu písmen dole - velké - A, malé - é....

25.9.

ŽA - str. 20

     - naučit báseň zpaměti

     - zakroužkovat - I - modře, i - zeleně

MATEMATIKA - malá

                    - str. 7 / A

                    - psát 2 - tužkou

24.9.

ŽA - str. 19

     - číst věty s obrázky

     - číst písmena - malé a,e,u...velké U,E,A....

Vystříhnout písmena a vložit do desek. (malé a,e,o,u, velké A,E,O,U)

Písmena vzadu podepsat. Předem děkuji.


22.9.

 

ŽA - str. 18

     - naučit báseň zpaměti

     - zakroužkovat velké U - modře, malé u - zeleně

Připomínám zítřejší sportovní den. Pokyny uvedené 17.9.

21.9.

ŽA - str. 17

     - čtení obrázků - e - slyším na začátku....

     - čtení písmen - malé-e, velké O....

18.9.

ŽA - str. 16

     - naučit báseň zpaměti

     - v modrém rámečku vyznačit velké E - modře, malé e - zeleně

Úkoly pro nemocné :

ŽA - stejně

MATEMATIKA - velká - str. 17 

                    - dle návodů v učebnici

             - malá - str. 5

             - dle návodů v učebnici

17.9.

ŽA - str. 15

     - čtení obrázků - o slyším na začátku....

     - čtení písmen v knihovničce - velké - A, malé - o....

MATEMATIKA - malá - str. 4 / C

                    - dle návodu v PS

Pro nemocné :

ŽA - str. 15

     - dle návodů v učebnici

Matematika - velká - str. 16

     - dle návodů v učebnici

M - malá - str. 4

     - dle návodů v učebnici

PSANÍ - str. 8

          - pastelkami - barevně

Příští středu 23.9. 2020 budeme mít sportovní den. Část bude probíhat venku, část v tělocvičně. Děti si přinesou sportovní oděv i obuv vhodnou do tělocvičny i na ven. Dále deníček, pouzdro, svačinu a pití.Školní svačiny budou jako vždy.

 

 

 

        

 

Angličtina – 1. třída

Angličtina

úterý 11:50- 12:35

Benda J.

Brychová A.

Drahan F.

Dymáčková Š.

Hlaváček L.

Hlavoň V.

Hruška P.

Iránek D.

Iránková N.

Jašek L.

Kalábová A.

Krahulová L.

Martinkovičová E.

Musilová E.

 

 

 

Angličtina

středa 11:50- 12:35

Neklapilová N.

Nestrojilová N.

Pazderová N.

Rašovský V.

Skokan J.

Skopalová M.

Steindlberger A.

Stropnický D.

Svoboda O.

Svobodová B.

Šmídek J.

Šutera T.

Novinky

Kalendář

listopad 2020
Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

On-line

Právě připojeni - hostů: 30 

PřihlášeníNajdi si