Domácí úkoly 3. třída

 

Přeji všem krásné prázdniy, léto plné sluníčka a pohody.

Mějte se všichni moc hezky.

Děkuji ještě jednou za dárky a květiny.

Největší radost mi udělalo, že jsme se po dlouhé době

mohli alespoň na chvíli vidět. :-)


O prázdninách přečtěte alespoň jednu knihu.

Když najdete volnou chvíli a chuť, můžete si opakovat učivo (násobilku, vyj. slova...) třeba za pomocí ONLINE CVIČENÍ. Nechám vše uložené. (Odstraním po prázdninách.) Opakování je matkou moudrosti :-), ale je to na vás :-). Mějte se fajn. :-)
ŘEDITELSKÉ VOLNO - informace 

 

 

Posílám všem srdečný pozdrav a poslední předprázdninové úkoly.

Vydržte, prázdniny budou už brzy. :-)

V pátek 26.6. bude ukončen tento zvláštní školní rok rozdáním  vysvědčení. Přineste si na  ně složku nebo jiný obal.

Nezapomeňte si vzít s sebou čestné prohlášení, roušku, pracovní sešity, vizitky knih a přineste prosím k uložení i žákovskou knížku. 

Těším se, že se v pátek uvidíme. :-)

Mějte se moc hezky.... a ahoj v pátek. :-)

 Úkoly na týden 22. 6. - 26. 6.

 Český jazyk

 PS - str. 43 -46

- dle pokynů v PS

ČÍTANKA - str. 174-176 (1x)

Matematika 

 UČEBNICE - str. 78

 - dobře si prohlédni počítání těžších příkladů v učebnici nahoře

           - str. 78, cv. 1, 2, 3, 5

 - počítej ústně

           - str. 79, cv. 7 ,8

 - opiš a vypočítej příklady do sešitu č. 1

                 -str. 85, cv.34, 36, 39

-opiš a vypočítej do sešitu č. 2

GEOMETRIE

- do malého sešitu z geometrie narýsuj trojúhelník K,L,M

  KL-6cm, LM-7cm, MK-5cm

 Prvouka

 UČEBNICE - str. 72, 73 - pročti si a prohlédni obrázky

 PS - str. 67,68

- dle pokynů v PS

Dobrovolné úkoly :

PRVOUKA:

 Pravidla pro chodce a cyklisty-bezpečnost       Chodec-křížovka,test      

 MATEMATIKA:

 Písemné sčítání trojciferných čísel     Písemné odčítání trojciferných čísel

 Násobení mimo rozsah malé násobilky    Dělení mimo rozsah malé násobilky

 ČESKÝ JAZYK:

 Vyjmenovaná slova-opakování    Doplň i,í,y,ý - opakování

 Souhlásky uprostřed slov     Podstatná jména - určování     Slovesa-určování

Uváděná online cvičení lze použít i pro opakování o prázdninách.


Ahoj, moc vás všechny zdravím.

Posílám úkoly pro příští týden. Jsou trošku těžší než obvykle,

ale  jste šikovné děti, tak doufám, že to i tentokrát zvládnete.

Vydržte! Prázdniny se blíží. :-)

Mám pro vás jeden speciální úkol. :-)

Prohlédněte svoje učebnice, vygumujte co tam nepatří a poproste rodiče o pomoc při slepení, pokud se někde poškodila.

Je třeba je odevzdat nejpozději do 24. 6. do školy v době 

od 7.30hod  do 15.00hod.

Proto úkoly z učebnic , které budou zadány na následující týden,

udělejte přednostně.  

Úkoly na týden 15. 6. - 19. 6.

 Český jazyk

PS - str. 40

  - doplňuj i, í, y, ý

 -  urči slovní druhy, zapiš zkratkou, můžeš i číslicí(pod.jm.-1,slov.-5)

  - procvičuj citoslovce, dle pokynů v PS

PS - str. 41

  urči slovní druhy, zapiš zkratkou, můžeš i číslicí(pod.jm.-1,př.jm.-2)

Otevři si učebnici na str. 122.

Přečti si oranžové rámečky.

Popros rodiče o pomoc a dovysvětlení.

Potom teprve dokonči cvičení v PS na str. 41

PS - str. 42

- urči slovní druhy - můžeš se pokusit číslicí - pod. jm.1, př. jm.2....

- procvičuj základní skladební dvojice a věty jednoduché - dle pokynů v PS

UČEBNICE - str. 122, cv.16

- ústně

                - str. 110, cv. 6

- utvoř věty dle pokynů v učebnici a napiš do sešitu č.1

                - str. 123, cv. 18

- utvoř základní skladební dvojice a zapiš do sešitu č.2

                - str. 123, cv. 20

- napiš diktát (popros rodiče o nadiktování nebo ho opiš)

- podtrhni červeně podstatná jména, modře slovesa - sešit č.2

 ČTENÍ - čítanka - str.168-171  (1x)

 - ústně odpověz na otázky vyznačené modrým rámečkem

 -  číst z knihy - 15 minut

 Najdi cittoslovce         Citoslovce - vysvětlení      Základní skladební dvojice - vysvětlení

Vyznáte se ve slovních druzích ?          Slovní druhy - chytáky

Matematika 

 UČEBNICE - str. 75

 - dobře si prohlédni počítání těžších příkladů v učebnici nahoře

                        - str. 75, cv. 22

 - počítej ústně, nejméně 2x

                        - str. 76, cv. 24

- počítej ústně, nejméně 2x

                        - str. 76, cv. 25

- opiš a vypočítej příklady do sešitu č. 1

- zkoušku proveď ústně (násobením)

 UČEBNICE - str. 78

 - dobře si prohlédni násobení dvojciferných čísel

    ( v učebnici nahoře )

                   - str. 78, cv. 1

 - počítej ústně, nejméně 2x

                      - str. 78, cv. 3

- opiš a vypočítej příklady do sešitu č. 2

                     - str. 78, cv. 5,6

- výsledná čísla napiš do sešitu č.2

GEOMETRIE 

Učebnice str. 92 - nahoře

- narýsuj 3 různoběžky, podobně jako v učebnici, pojmenuj je stejně

   (do malého sešitu z geometrie)

                 str. 93 - nahoře

- narýsuj 3 dvojice rovnoběžek, podobně jako v učebnici, pojmenuj je stejně

   ( do malého sešitu z geometrie)

Násobení - level 1      Násobení - level 2    Dělení - level 1     Dělení - level 2

Prasátko - Hádanky s mincemi a bankovkami    Pohár - Matematická hra

 Prvouka

 UČEBNICE - str. 70, 71 - pročti si a prohlédni obrázky

- pokus se odpovědět na otázky v učebnici dole

 PS - str. 65,66

- dle pokynů v PS

                

  Znaky života živočichů       Znaky života rostlin       

 Ahojky, všem posílám pozdravení a další úkoly pro příští  týden.

V českém jazyce bude převážně opakování, ale i některé nové učivo. Vysvětlení nového i opakované vysvětlení najdete v online cvičeních. Nezapomeňte na úkoly z TV (házení a skákání snožmo přes švihadlo, ať můžu vyhodnotit a odměnit). V prvouce ještě nevím, co jídelníček všech dětí, příští týden se na něj budu těšit a vyhodnotím nejoblíbenější jídlo. Mějte se moc hezky.

Přeji, ať se úkoly daří a jste všichni zdraví.


 Úkoly na týden 8. 6. - 12. 6.

 Český jazyk

 Opakuj všechna vyjmenovaná slova.

 Umíš je stále všechna odříkat ? ( po B,L,M,P,S,V,Z) 

  PS - str. 37

 - doplňuj i, í, y, ý

 - procvičuj příslovce, dle pokynů v PS

 - str. 38

 - doplňuj i, í, y, ý

 - procvičuj předložky a spojky, dle pokynů v PS

- str. 39

- doplňuj i, í, y, ý

- procvičuj částice, dle pokynů v PS

 UČEBNICE - str. 117, cv.1

  - doplň správná písmena - napiš do sešitu č.2

 - piš hezky, jako do písanky

 ČTENÍ - čítanka - str.164-166  (2x)

 - ústně odpověz na otázky vyznačené modrým rámečkem

 -  číst z knihy - 15 minut (2x)

  Najdi předložky     Najdi spojky     Najdi částice     Najdi příslovce     

  Předložky - vysvětlení     Spojky - vysvětlení    Částice - vysvětlení

  Příslovce - vysvětlení

 

Matematika 

 UČEBNICE - str. 59

- dobře si prohlédni počítání těžších příkladů v oranžovém rámečku

- str. 59, cv. 53, 54

- vypočítej a napiš příklady do sešitu č.1 

- stačí vždy jen 4 sloupečky 

 Opakuj násobky čísel 2,3,4,5,6,7,8,9,10 - stačí ústně 

 UČEBNICE - str. 62

 - dobře si prohlédni násobení desítkou a stovkou

      ( v učebnici nahoře, v oranžovém rámečku)

 - pokus se vytvořit podobné příklady - stačí ústně

                    - str. 72

- dobře prohlédni oranžové rámečky

-  všechny příklady v učebnici na této straně počítej ústně

                    - str. 73, cv. 6 (jen 4 sloupečky)

- vypočítej příklady a napiš do sešitu č. 2

                    - str. 73. cv. 7

- vypočítej a napiš do sešitu č. 2

Nakupování - počítání s penězi                                          

Otázky a rozhodování o nakupování 

Násobilkové obdélníky - těžší

Násobení 10

Násobení 100

Násobení 10 a 100


Prvouka

 UČEBNICE - str. 68, 69 - pročti si a prohlédni obrázky

- popros maminku o zavázání očí a poznávání různých druhů

  potravin chutí a čichem

PS - str. 63, 64

- dle pokynů v PS

  Vnitřní ústrojí člověka               Smysly           Člověk a zdraví

  Člověk a společnost                  


 

Milé děti,

moc vás všechny zdravím a přeji vše nejlepší k svátku,

hlavně hodně zdraví, štěstí, splněných přání a pěkných chvil, ať už jste doma nebo ve škole.

Pro příští týden jsem pro vás přichystala netradiční úkoly do prvouky a tělesné výchovy. Najdete je zařazené v úkolech pro příští týden. Mějte se všichni moc hezky.

 Úkoly na týden 1. 6. - 5. 6.

                    Český jazyk

 Opakuj všechna vyjmenovaná slova.

 Umíš je stále všechna odříkat ? ( po B,L,M,P,S,V,Z) 

  PS - str. 35

 - doplňuj i, í, y, ý

 - procvičuj slovesa, dle pokynů v PS

 - str. 36

 - doplňuj i, í, y, ý

 - procvičuj slovní druhy, dle pokynů v PS

 UČEBNICE - str. 106, cv. 29

  - doplň i,í,y,ý - napiš do sešitu č. 1

        - str. 107, cv. 32

 - doplň i,í,y,ý - napiš do sešitu č. 2

 - piš hezky, jako do písanky

 - pokus se vysvětlit přirovnání

 ČTENÍ - čítanka - str.161,162 -  (2x)

 - ústně odpověz na otázky vyznačené modrým rámečkem

 - úkoly v modrém rámečku na str.162 - taky jen ústně

 -  číst z knihy - 15 minut (2x)

Vyjmenovaná slova      Vyjmenovaná slova - souhrn     Tajenka - vylušti

Hra - závody     Vyj. slova - seřazuj     Vyj. slova - seřazuj   Vyj. slova - seřazuj

Najdi slovesa 

             Matematika 

UČEBNICE - str. 57 

- prohlédni si počítání s penězi

- pokus se vytvořit podobné příklady s papírovými penězi

 (můžeš použít i opravdové peníze)

                    - str. 57, cv. 44,45 -  počítej ústně

                    - str. 58

- v učečebnici, v oranžovém rámečku prohlédni počítání těžších příkladů

                       - str. 58,cv. 48,49

- vypočítej příklady a napiš do sešitu č.1

- stačí vždy jen 4 sloupečky

                     - str. 59, cv. 51, 52

- vypočítej příklady a napiš do sešitu č.2

Bankomat - počítání s penězi     Pokladna - počítání s penězi  Nakupování

Sčítání a odčítání do 1000    Počítání do 1000 - ONLINE    

 Prvouka

 UČEBNICE - str. 66-67 - pročti si a prohlédni obrázky

                 - s pomocí strany 67, sestav svůj jídelníček zdravé stravy na 1 den, zapiš na zvláštní papír. Popros maminku o pořízení zapsaných věcí v jídelníčku a 1 den jez jen zdravé věci, které jsi zapsal (-a). Ten den bude pro všechny dnem "zdravé stravy" a nebudeme jíst nic jiného. (žádné čokolády, zmrzliny, oplatky....)

Jsem moc zvědavá, kdo to dokáže, které jídllo bude nejoblíbenější a vyhraje. Jídelníček nech uschovaný, až budu telefonovat, přečteš mi ho, já pak vyhodnotím odpovědi všech ( i dětí co chodí do školy) a uvidíme, která zdravá potravina vyhraje.   :-)

 PS - str. 61 - dle pokynů v pracovním sešitě

      - str. 62 - dle pokynů v pracovním sešitě

 Lidské tělo           Výživa - potraviny                       

Moc vás všechny zdravím a posílám úkoly na příští týden.

Doufám, že je budou všichni zvládat bez větších problémů.

Nezapomeňte splnit speciální úkol do TV, na který jsme se domlouvali telefonicky. 

Přeji všem hezký a úspěšný týden.

Některé děti budou úkoly plnit již ve škole a budu moc ráda, když si dají záležet. 

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ 

Angličtina 30.5.

 Hello :-)  How are you? 

V týdnu 25.5. - 29.5. jsem nezadala žádnou novou práci = byl čas na opakování :-) Pro lepší orientaci jsem posunula všechnu již dříve zadanou angličtinu sem nahoru.

A co příští týden? 1.6. -5.6.

Příští týden si dáme 1 hodinu angličtiny se třeťáky ( je jich maličko - jen 4 :-(  Tato hodina proběhne hned v pondělí 1.6. Podíváme se na stranu 52 v učebnici a str. 52 v PS.

Jsou zde důležitá slovesa: walk, stop, turn, run, jump, look, .....

Probereme přítomný průběhový čas. Právě se to děje, právě něco dělám.

What are you doing? = Co děláš?

I am sitting.= Sedím.   He is playing football. Hraje fotbal.

What are you doing?

What are you doing? 2

What are you doing? 3

 Angličtina - týden od 18.5.-22.5.

Děkuji za splnění nového kvízu na slovíčka.

A zde jsou úkoly na tento týden:

- učebnice str. 50+ 51 čtení

Listening p. 50 - poslech str. 50

Listening p. 51 - poslech str. 51

- pracovní sešit str. 50

I have a pet - song

I can - song

Angličtina - týden od 11.5.-15.5.

Tento týden hlavně opakuj :-)

Tady je nový kvíz na slovíčka:

https://forms.gle/PVj43zQZj1x6kPRQA

 

Angličtina - týden od 4.5.-7.5.

Moc chválím děti, které vypracovaly opakovací kvíz :-)

Na tento týden máme dokončit UNIT 23

- učebnice str. 49

LISTENING- TEXTBOOK P. 49

 PS str. 49  (cvičení 5 je stejný poslech jako v učebnici - viz výše)

Steve and Maggie - vegetables

Vegetable song

Angličtina - týden od 27.4.-30.4.

- na tento týden mám opakovací kvíz. Zde je:

https://forms.gle/i72ibwjuEV2t8s8aA

- pak už jen maličko - učebnice str. 48 VEGETABLE + PS str. 48

LISTENING - BOOK P. 48 VEGETABLES

♥ Angličtina - týden od 20.4.- 24.4. 2020

- učebnice str. 47 " Let´s make a fruit salad"

Let´s make a fruit salad - listening (poslech)

:-) salát si můžeš vyrobit doma :-)

- PS str. 47/6,7

Řešení PS str. 47/7

Vezmi jedno jablko. - Take an/one apple.

Oloupej to. - Peel it.

Nakrájej to. - Cut it.

Dej to do mísy - Put it in the bowl.

Dej na to džus. - Put (some) juice on it.   /some /sam/ = nějaký/

Zamíchej to. Mix it.

do aplikace WOCABEE jsem přidala nový balík slovíček :-)

ZDE JSOU DALŠÍ POSLECHOVÁ CVIČENÍ 

POSLECH UČ. STR. 46

POSLECH UČ. STR. 45/5

POSLECH UČ. STR. 45/6

POSLECH UČ. STR. 45/7

POSLECH UČ. STR. 44/1

POSLECH UČ. STR. 43/4

POSLECH UČ. STR. 42/1

 

FRUIT SALAD SONG (PÍSNIČKA)

FRUIT AND VEGETABLES (OVOCE A ZELENINA)

SHORT DIALOGUES - KRÁTKÉ PŘÍBĚHYV ANGLIČTINĚ

ČASOPIS PLAY APRIL 2020 - můžete i poslouchat 

Angličtina - týden od 14.4.- 17.4. 2020

- jdeme na ovoce FRUIT- učebnice str.46

- zopakuj neurčitý člen: a banana, an apple, an old book, a big book, a yellow banana ( řídí se podle výslovnosti - vyslovím jelou )

 A E I O U -samohláska = an

-jednotné číslo this ..... is     This apple is red. This is a red apple.

-množné číslo these ..... are   These apples are red. These are the red apples.

Pozor na množné číslo - 1 orange 2oranges /orindžiz/, pamatuješ 1 nose -2 noses, 1 bus - 2 buses, 1 badge - 2 badges

PS str. 46/1,2,3  str. 47/4,5

Angličtina - týden od 6.4.- 10.4. 2020

- učebnice str. 45 + PS str. 45

-procvičuj slovíčka :-) Moc se mi líbí stránky UMÍME TO ( viz odkaz níže i s kódy)

Angličtina - týden od 30.3.- 3.4. 2020

- učebnice str. 44 + PS str. 44

FOOD

FRUIT

PERFECT PIZZA

WHAT DO YOU LIKE?

FOOD - GAME

PELMANISM - PEXESO

FOOD - přiřazování

FOOD - I LIKE .....

A zde pracovní list - pokud máte možnost tisku :-)

PRACOVNÍ LIST

Procvičování angličtiny :-) 

WOCABEE - aplikace

Wocabee -přístup

Angličtina - týden od 23.3.- 27.3. 2020

posílám naskenovaný testík UNIT 1-20 + řešení

Moje emailová adresa : Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript   (budu ráda, pokud se mi ozvete :-) a napíšete, jak vám angličtina jde. How are you?

We love English!

TEST UNIT 1-20

TEST UNIT 1-20 ŘEŠENÍ

A zde video :

SPORTS

Zde jsou kódy na procvičování na stránkách (vyzkoušejte, třeba se budou hodit)  PROCVIČOVÁNÍ UČIVA -UMÍME TO

 

SystémTřídaHeslo třídy
Umíme česky Věra Kaplanová test tříd 2PRYX
Umíme anglicky Věra Kaplanová test tříd CJWNF
Umíme matiku Věra Kaplanová test tříd 29MQS
Umíme fakta Věra Kaplanová test tříd 9EOAX
Umíme programovat Věra Kaplanová test tříd 8GTP5
Umíme německy Věra Kaplanová test tříd 6695B

Angličtina - týden od 16.3.- 20.3. 2020

♥ zopakuj si slovíčka MY BODY & THE CLOTHES

THE CLOTHES

UNIT 20 učebnice str. 42, 43 ( DAYS OF THE WEEK - DNY V TÝDNU)

PS str. 42 -43

DAYS OF THE WEEK - dny v týdnu

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣  ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ 

 


 Úkoly na týden 25. 5. - 29. 5.

 Český jazyk

   Opakuj všechna vyjmenovaná slova.

  Umíš je stále všechna odříkat ? ( po B,L,M,P,S,V,Z) 

 PS - str. 33

 - doplňuj i, í, y, ý

 - pracuj dle pokynů v PS

        - str. 34

- doplňuj d-t, ť-ď, s-z, v-f....

- doplňuj i, í, y, ý

- pracuj dle pokynů v PS

 UČEBNICE - str. 102, cv. 14

 - doplň písmena - napiš do sešitu č. 1

        - str. 105, cv. 25

 - doplň i,í,y,ý - napiš do sešitu č. 2

 - piš hezky, jako do písanky

 ČTENÍ - čítanka - str.157,158 -  (2x)

 - ústně odpověz na otázky vyznačené modrým rámečkem

 -  číst z knihy - 15 minut (2x)


 Vyjmenovaná slova - opakování    

 Vyjmenovaná slova - souhrn 1     Vyjmenovaná slova - souhrn 2     

 Zájmena

 Číslovky

 

Matematika   

 UČEBNICE - str. 54 

 - dobře prohlédni počítání s penězi

 - pokus se vytvořit podobné příklady s papírovými penězi

  ( můžeš použít i opravdové peníze )

                        - str. 54, cv. 25

 - vypočítej příklady a napiš do sešitu č. 1 (stačí 4 sloupečky)

                     - str. 55, cv. 30,35  a  str, 56, cv. 37,38,40, 

 - počítej ústně

                    - str. 56, cv. 41

- vypočítej příklady a napiš do sešitu č. 2 (stačí 4 sloupečky)

Sčítání a odčítání do 1000      Odčítání s penězi   

Peníze - rozměň      Peníze - nakupování     Počítání do 1000 - těžší

Prvouka

 UČEBNICE - str. 64-65 - pročti si a prohlédni obrázky

 PS - str. 58 - dle pokynů v pracovním sešitě

      - str. 59 - rozstříhej na jednotlivé obrázky

                 - pomíchej a doplň zadní stranu

                 - otoč zpět na obrázky

                 - poskládej posttupně tak, jak probíhá vývoj člověka

 

 Období lidského života           Člověk a zdraví      

 

Ahoj, moc vás všechny zdravím. 

Tento týden zařazuji jeden neobvyklý úkol.

Pokusíte se vypracovat na zvláštní papír formátu A4 vizitku knihy.

Doufám, že jste již alespoň jednu knihu přečetli a úkol zvládnete.

Návod, jak postupovat, najdete v úkolech do čtení.

Přeji vám všem hezký, pohodový týden.


Úkoly na týden 18. 5. - 22. 5.

 

  Český jazyk

 Opakuj vyjmenovaná slova po Z.

PS - str. 31

 - doplňuj i, í, y, ý

 - pracuj dle pokynů v PS

       - str. 32

- doplňuj i, í, y, ý

- pracuj dle pokynů v PS

UČEBNICE - str. 95, cv. 17

- doplň i, í, y, ý, - napiš do sešitu č. 1

- piš hezky, jako do písanky

ČTENÍ - čítanka - str.155 (2x)

 - ústně odpověz na otázky vyznačené modrým rámečkem

 -  číst z knihy - 15 minut (2x)

VIZITKA KNIHY

- název knihy :

- jméno a příjmení autora :

- postavy o kterých se v knize píše :

- co se ti nejvíce v knize líbilo :

- nakresli obrázek

Vizitku uschovej, budu jí chtít vidět i s pracovními sešity (M, ČJ, Prv).

Dej si záležet, určitě se najde nějaká odměna. :-)

Určování rodu podstatných jmen  Určování pádů u pod. jmen     Určování kategorií u pod. jmen

Najdi přídavná jména     Vyjmenovaná slova po Z     Vyjmenovaná slova - souhrn

 

 Matematika   

 

 UČEBNICE - str. 52, cv. 16, 17  a  20

- počítej ústně

                    - str. 53 

- dobře prohlédni počítání s penězi

- pokus se vytvořit podobné příklady s papírovými penězi

  ( můžeš použít i opravdové peníze )

                     - str. 53, cv 23 a 24 - do sešitu č.1

Počítání s penězi    Pokladna     Nakupování    Kolik to stojí?

Pyramidy-odčítání   Trojúhelníky  Počítání do 1000 - ONLINE    Počítání do 1000 - těžší 

 

Prvouka

 UČEBNICE - str. 62-63 - pročti si a prohlédni obrázky

 PS - str. 56-57 - dle pokynů v pracovním sešitě

 Třídíme odpad, chráníme přírodu

 Doplňovačka-opakování

                    

 

Moc zdravím a posílám úkoly na příští týden.

Doufám, že se vše bude dařit a online cvičení udělají radost.

Mějte se všichni moc hezky.

Milada Hostinská

Úkoly na týden 11. 5. - 15. 5.

  Český jazyk

Nauč se vyjmenovaná slova po Z.

Najdeš je v učebnici na str. 94.

PS - str. 29

- doplňuj i, í, y, ý

- pracuj dle pokynů v PS

      - str. 30

- opakuj slovní druhy

- na zelený řádek je napiš (tak jak jdou po sobě)

- pokus se roztřídit uvedená slova a přiřadit ke správnému

  slovnímu druhu

- slovní druhy a jejich pořadí najdeš v učebnici na str. 59

 ČTENÍ - čítanka - str.152-153 (2x)

 - ústně odpověz na otázky vyznačené modrým rámečkem

- z knihy - 15 minut (2x)

Poznej vyj. slova po Z - zábavné přesmyčky

Vyjmenovaná slova po Z - chytáky

Vyjmenovaná slova po Z - hry s kartičkami

Hádej vyj. slova - HRA ŠIBENICE

HRA ŽEBŘÍKY

Matematika 

  PS - str. 21

  - dle pokynů v pracovním sešitě

  - na pomoc si vezmi učebnici na str. 101, tam je uvedeno, jak se

    obvod trojúhelníku vypočítá

  - narýsuj si nejdříve na zvláštní papír   

 UČEBNICE - str. 50, cv. 3 a 5

 - vypočítej a napiš do sešitu č. 1

Počítání do 1000 - s penězi

Pyramidy - pro zábavu

Počítání do 1000 - lehčí

Počítání do 1000 - těžší

 Prvouka

 UČEBNICE - str. 60-61 - pročti si a prohlédni obrázky

 PS - str. 54-55 - dle pokynů v pracovním sešitě

Savci - zajímavosti - čti a doplňuj

Poznej savce - zábavné

Zajímavosti o savcích-povrch a stavba těla, společné znaky a potrava savců..

 

Všem vám posílám pozdrav a další úkoly pro příští týden.

Taky nějaká online cvičení pro radost a procvičování.

Držím pěsti, ať se vše daří.

Milada Hostinská

 

Úkoly na týden 4. 5. - 7. 5.

  Český jazyk

 PS - str. 27

- doplňuj i, í, y, ý

- pracuj dle pokynů v PS

      - str. 28

- doplňuj u, ú, ů

- opakuj slovní druhy a doplňuj

- procvičuj předpony vy, vý a piš slova

 Učebnice - str. 89 cv. 18

              - opiš a doplň jen věty u žluté šipky

                    - do sešitu č.2 - piš hezky, jako do písanky

              - ústně odpověz na otázky pod cvičením

 ČTENÍ - čítanka - str.150-151(2x)

            - ústně odpověz na otázky vyznačené modrým rámečkem

            - z knihy - 15 minut (2x)

Opakuj a procvičuj psaní u, ů, ú

Pravopisný trenažér - psaní ú, ů, u

Odůvodňování pravopisu a doplňování i,í,y,ý - po V

 Matematika 

  PS - str. 20

  - dle pokynů v učebnici

  - narýsuj si nejdříve  trojúhelník (různostranný, rovnoramenný, rovnostranný)    -  1 větší a 1 menší na zvláštní papír

 UČEBNICE - str. 48, cv. 28

 - do sešitu č.2

 - nejdříve se podívej, jak se zaokrouhluje na desítky a na stovky

 - je to uvedené také v učebnici na str. 48, pokud nebudeš rozumět,

    popros rodiče o pomoc


Vrcholy a strany trojúhelníku - Musíš při pojmenovávání vždy postupovat podle abecedy.

Zaokrouhlování na stovky

Zaokrouhlování na desítky a na stovky

 

Prvouka

UČEBNICE - str. 58-59 - pročti si a prohlédni obrázky

PS - str. 52-53 dle pokynů v pracovním sešitě

Stavba těla živočichů   Stavba těla savců - zábavně  Stavba těla ptáků - zábavně

 Stavba těla ryb - zábavně

 

 Přeji pohodový příští týden.

Doufám, že se vám plnění úkolů bude dařit.

Mějte se všichni moc hezky.

S pozdravem

Milada Hostinská

 

Úkoly na týden 27. 4. - 30. 4.

 

 Český jazyk

 PS - str. 25

 - doplň i, í, y, ý

 - doplňuj přípony, pokus se je zapamatovat (píšeme měkké i, í)

 - napiš zdrobněliny, (ústně se pokus vytvořit další:kočka-kočička)

 - str. 26

 - vytvoř a napiš slova s předponou vy,vý

        (vymalovat, vylosovat, výmysl...)

Učebnice - str. 87, cv. 10

              - do sešitu č.1 - piš hezky, jako do písanky

ČTENÍ - čítanka - str.149 (2x)

            - z knihy - 15 minut (2x)

Cvičení na předpony VY, VÝ

Procvičovací cvičení a zábavné hry - vyj. slova po V - ONLINE


 Matematika 

 PS - str. 19

  - dle pokynů v učebnici

  - narýsuj si nejdříve 2 trojúhelníky na zvláštní papír

  UČEBNICE - str. 46, cv. 21

  - do sešitu č.1

                     - str. 47, cv. 24

 - opiš a porovnej které číslo je větší

 - do seširu č.2

 

Procvičovací cvičení:

Počítání do 1000 - ONLINE - lehčí úroveň

Počítání do 1000 - ONLINE - těžší úroveň

Počítání do 1000 - zábavné hry 

Prvouka

UČEBNICE - str. 56 - 57 - pročti a prohlédni obrázky

PS - str. 51- dle pokynů v pracovním sešitě

Zvířata zábavně

Poznávání zvířat podle hlasu

Společné znaky živočichů - pro odvážné šikulky

 

Moc doporučuji sledovat televizi ČT 2.

 

Výuka pro žáky 3. tříd je denně od 10.10 hodin.( mimo svátků)

Pořad se nazývá UčíTelka.

Pondělí - ČJ

 Úterý - M

 Středa - Prvouka 

 Čtvrtek - Čj

Pátek - M

 

Vážení rodiče. Máme za sebou několik týdnů "dálkové výuky" a chtěli bychom aktivně reagovat na Vaše podněty. Prosíme tedy o vyplnění krátkého dotazníku. Děkujeme. DOTAZNÍK

 

Úkoly na týden 20. 4. - 26. 4.

 Český jazyk

PS - str. 22

     - doplň i, í, y, ý

     - napiš hezky, jako do písanky

     - str. 23,24

     - dle pokynů v pracovním sešitě

ČTENÍ - čítanka - str. 146, 147 (2x)

            - z knihy - dle vlastního výběru - 15 minut (1x) 

Procvičovací cvičení :

Vyjmenovaná slova po V - ONLINE

Opakování vyjmenovaných slov po B-V - ONLINE

Matematika 

PS - str. 27

      - dle pokynů v učebnici

      - cv. 5 - dobrovolné

 UČEBNICE - str. 47, cv.23

                     - do sešitu č.1

                     - opiš a porovnej které číslo je větší

                     - nejdříve si každé číslo ukaž na číselné ose

Procvičovací cvičení:

Počítání do 1000 - ONLINE

Písemné odčítání - ONLINE


Prvouka

UČEBNICE - str. 52 - 53 - pročti a prohlédni obrázky

PS - str. 49 -50 - dle pokynů v PS

Pondělí - ČJ

Úterý - M

Středa - Prvouka 

Čtvrtek - ČJ

Pátek - M

Pokud budete mít zájem o opakování učiva, můžete sledovat též programy pro 2.třídy. Pokud se chcete dozvědět o něco víc, podívejte se, co se učí žáci 4. tříd.

Přeji všem hezké velikonoční svátky, plné klidu, pohody i jarního sluníčka a hlavně hodně zdraví.:-)

Aby jste si mohli tyto netradiční svátky a volno více užít, bude pro tento týden úkolů méně.

Milada Hostinská

 

 Úkoly na týden 13. 4. - 17. 4.

 Český jazyk

Nauč se vyjmenovaná slova po V . Najdete je v učebnici na str. 86 v zeleném rámečku.

PS - str. 21

UČEBNICE - str. 86, cv. 7

              - doplň a napiš do sešitu č.2

              - snaž se napsat hezky, jako do písanky

 ČTENÍ - čítanka - str. 144, 145 (2x)

             - z knihy - dle vlastního výběru - 15 minut (1x) 

Český jazyk - procvičuj vyjmenovaná slova po V - ústně - učebnice str.87

Pozor na chytáky - zde

A ještě další k procvičování - zde

 

Matematika 

PS - str. 26 

 UČEBNICE - str. 35, cv.13 

                    - do sešitu č. 2

Prvouka

UČEBNICE - str. 50 - 51 - pročti, prohlédni si obrázky 

                  PS - str. 46 - opakování

                  PS - str. 48 - opakování

Moc doporučuji sledovat televizi ČT 2.

Výuka pro žáky 3. tříd je denně od 10.10 hodin.( mimo svátků)

Pořad se nazývá UčíTelka.

Pondělí - ČJ

Úterý - M

Středa - Prvouka 

Čtvrtek - ČJ

Pátek - M

Pokud budete mít zájem o opakování učiva, můžete sledovat též programy pro 2.tř. (v 9.40 hod).

 

Rodiče dětí MŠ i ZŠ si mohou prostřednictvím e-mailu vyžádat formulář na ošetřovné pro své děti na adrese: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Úkoly na týden 6. 4. - 10. 4.

 Český jazyk

 PS -  str. 18 - doplňuj i,y,í,ý

                        - ve cv. 2d - časuj sloveso být (3.os.- bylo,je,bude)

                                                                                (1.os.-jsem byl,jsem,budu)

 PS - str. 19 - doplňuj i,y,í,ý

                       - ve cv.4 - sestav jídelníček z jídel a nápojů, které máš rád(-a)

 PS - str. 20 - doplňuj i,y,í,ý

                       - ke splnění cv.4 můžeš použít učebnici str.77 (zelený rámeček)

 UČEBNICE - str. 79, cv.14 - do sešitu č. 1 

                                            - doplň a opiš jen 5 vět

Úkoly k procvičování najdete ZDE.

 ČTENÍ - Čítanka - str. 142 - 143 - přečíst 2x

             - Kniha - dle vlastního výběru - 15 minut - 2x za týden

Matematika                  

PS - str. 25 

UČEBNICE - str. 35, cv.3, 8 - do sešitu č.1

Prvouka

UČEBNICE - str. 44 - 47 - pročti, prohlédni si obrázky 

                  PS - str. 48 - dle pokynů uvedených v PS


Moc doporučuji sledovat televizi ČT 2.

Výuka pro žáky 3. tříd je denně od 10.10 hodin.

Pořad se nazývá UčíTelka.

Pondělí - ČJ

Úterý - M

Středa - Prvouka 

Čtvrtek - ČJ

Pátek - M

Pokud budete mít zájem o opakování učiva, můžete sledovat též programy pro 2.tř. (v 9.40 hod).

 Úkoly na týden 30. 3. - 3. 4.

Český jazyk

*PS str. 15 - nezapomeňte si zazpívat písničku :)

*Nauč se vyjmenovaná slova po s - učebnice str. 77, pročti si i žlutý rámeček na str. 78

*PS str. 16 cv. 1 doplň, cv. 2 a), b), e) písemně; ústně c)

*PS str. 17

*do sešitu str. 78 cv. 10, 11

Matematika

*PS str. 17

* Zopakuj si všechny násobky, budeme je potřebovat při dělení se zbytkem - učebnice str. 34 - podívej se na rámeček dole

Pěkné vysvětlení je ZDE u cv. 1

*PS str. 22, do sešitu vypočítej z učebnice str. 34 cv. 2

* PS str. 23, 24

TADY můžeš procvičovat dělení se zbytkem

Prvouka

*str. 40 - 41 pročti, prohlédni si obrázky; PS str. 46 - 47

Úkoly na týden 23. 3. - 27. 3.

Český jazyk - procvičuj vyjmenovaná slova po p

Pozor na některé chytáky

A ještě jeden přehled vyjm. a příbuzných slov zde

* PS str. 12. 13, 14

* do sešitu ČJ 2 str. 71 cv. 15, str. 75 cv. 30 a)

* využij odkazy z minulého týdne na procvičení, přidávám další:

Zde si vyber lehkou úroveň

Zde musíš kliknout jednou nebo dvakrát na šedé políčko

Matematika

* v učebnici si pročti vysvětlení k násobení a dělení na str. 72, 75, 76, cvičení na těchto stranách zkus vypočítat ústně 

* PS str. 14, 15, 16

Zde si můžeš vyzkoušet první dva úkoly - Počítání se strašidly a Počítání v oblacích

Prvouka

Pročti si v učebnici str. 38 - 39

PS str. 44 - 45

Podívej se, jaké rostliny vám kvetou na zahrádce. Zeptej se mamky, jak se jmenují. :)

Nezapomínej číst, nejlépe každý den 15 minut.

Přeji hodně zdraví a pohody.Mimořádné opatření - uzavření základních škol

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví

Vážení rodiče,

pokud budete potřebovat pro zaměstnavatele vystavit
Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy, bude Vám vydána v ZŠ Neslovice ve dnech:

středa 11. 3. 2020 8.00 – 12.00 hod.
čtvrtek 12. 3. 2020 8.00 – 12.00 hod.

Pokud se Vám termíny nehodí, kontaktujte nás e-mailem: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
telefonicky 733 715 810, určitě si dohodneme jiný termín.


 


PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ SPOČÍVAJÍCÍ V DŮKLADNÉ HYGIENĚ RUKOU A DODRŽOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH ZÁSAD OCHRANY

 

 DSCN7270 DSCN7303
DSCN7313 DSCN7314
DSCN7315 DSCN7326

DSCN7327

https://www.mojecestina.cz/vyjmenovana-slova/vyjmenovana-slova-po-s?articleType=test

Novinky

Kalendář

červenec 2020
Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

On-line

Právě připojeni - hostů: 15 

PřihlášeníNajdi si