Domácí úkoly - 2. třída

Týden od 22.6.

Vysvědčení se rozdává v pátek od 8 do 8,30 hod. Škola bude otevřena od 7:15 hod. V tento den jsou obědy všem dětem odhlášeny. Pokud Vaše dítě zůstává po vysvědčení v družině a máte o oběd zájem, je nutné se nahlásit u vedoucí ŠJ paní Kučové.


Donést žákovskou knížku.


Poslední úkoly v tomto školním roce pro děti, které zůstávají doma:

ČJ PS s. 43, 44 a 45

M PS s. 47 a 48Pro všechny jeden úkol na pondělí:

Prohlédněte svoje učebnice, vygumujte co tam nepatří a poproste rodiče o pomoc při slepení, pokud s někde poškodila. V pondělí 22.6. je všechny přineste (ČJ, M, AJ, PRV, čítanku a žákovskou knížku). 

Žáci, kteří se neúčastní prezenční výuky, přinesou učebnice v pondělí od 13 do 16 hod. nebo v úterý od 14 do 16 hod.


ŘEDITELSKÉ VOLNO - informace


V pátek si budeme rozdávat výkresy, nezapomeňte si donést tašku.


15.6.- 19.6.

Tento týden se můžeme vidět přes Skype v pondělí od 10:30 hod. a v pátek od 10 hod.

V úterý se chystáme na malý výlet (přes Rybičkovou skálu do cihelny ve Zbýšově a okolo čističky zpět do Neslovic).

 Ve středu plánujeme vycházku na Indiánské hřiště v 10 hod.

Úkoly pro tento týden:

ČJ uč.s. 105/cv. 1, 2 a 4 ústně, cv. 3 do sešitu ČJ,

    PS s. 39/ cv. 1, s. 40/cv. 1 a 4, ostatní cvičení jsou dobrovolná, 

    PS s. 41 a 42 celé.

M Uč.s. 76 zelený sloupec, vypočítej na proužek papíru,

       s. 77/cv. 1 do sešitu M, ostatní cvičení jsou dobrovolná,

       s. 85,

      PS s. 45 a 46.

Prosím o zaslání úkolů z minulého týdne mailem nebo do schránky u školy: M PS s. 40 a  ČJ PS s. 36, z tohoto týdne: ČJ PS s. 42 a M PS s. 45.

Nezapomeňte číst svou knihu a poslat vizitky.
8.6.-12.6.

Tento týden bude Skype ve středu a v pátek v 10 hod.

Omlouvám se za chybičky, které se vloudily, opravená správná cvičení jsou vyznačena žlutě.

ČJ PS s. 36, zopakuj si psaní velkých písmen,

    uč.s. 103 - přečt si žlutou tabulku, zjisti, co je to věta jednoduchá a souvětí, cv. 1, 3 a 4 ústně, ze cv. 2 napiš tři souvětí do sešitu ČJ,

     uč.s. 104 ústně, ze cv. 5 napiš čtyři souvětí do sešitu.

Dobrovolný úkol: Vyzkoušej si diktát ze cv. 7 - požádej rodiče nebo starší sourozence, aby ti diktovali.

    PS s. 37 a 38 

M uč.s. 71/ cv. 1 piš příklady do sešitu M, cv. 2 ústně, ostatní cvičení jsou dobrovolná, 

    uč. s. 75/ cv. 2 ústně, do sešitu cv. 3 (příklady a odpovědi) a cv.4 (stačí výsledky),

   uč.s. 76/ cv. 2, 3 a 5 do sešitu, ostatní ústně,

   PS s. 40

Dobrovolný úkol:

List 4


Nezapomeňte každý den alespoň 15 minut číst.


1.6.-5.6.

Je tu další týden a s ním úkoly pro děti, které zůstaly doma:

ČJ uč. s. 101/ cv. 4 do sešitu ČJ, cv. 6 je dobrovolné, ostatní cvičení ústně,

     PS s. 32 a 34,

     uč. s. 102 ústně, PS s. 35.

M zopakuj si již naučené násobky.

   Uč. s. 70 - nauč se násobky 9, cv. 1 ústně, cv. 2 je dobrovolné.

M List 3  

M   uč.s. 84 a PS s. 44.

Nezapomeňte číst. Těším se na vaše vizitky.


Pozor změna: Skype očekávejte v úterý a v pátek v 10 hod.


 

Úkoly od 27. 5. do 29.5.


ČJ Uč. s. 97/ cv. 4 - maluj do sešitu Čt nebo na papír,

              97/cv. 5a) do sešitu ČJ, 5b) dobrovolný úkol,

         s. 98/ cv. 7 do sešitu ČJ (požádej rodiče nebo starší sourozence o diktování), cv. 8 do sešitu ČJ

ČJ PS s. 31

M Uč.s. 83,

    PS s. 42 a 43

Procvičuj si násobení a dělení v listech, které budou postupně přikládány, nebo na www stránkách.

Písanka s. 34

Nezapomeň každý den alespoň 15 min. číst.


26.5.

ČJ  Dnes jsme opakovali přídavná jména - po dobu 5 minut jsme psali, jaká může být kniha - vyzkoušej to také :-).

     Uč. s. 97/cv. 1 - 3 ústně

M   list 2

ČT Četli jsme z čítanky s. 102-104 (Křemílek a Vochomůrka). Pokud nemáš čítanku, čti svou knihu.

Zítra (ve středu) se můžeme setkat na Skypu v 10 hod.


25.5.

Omlouvám se všem, kteří zůstali doma a čekali na Skype. Vzhledem k řešení provozních potíží jsme to dnes nestihli.

Dnes jsme si opakovali slovní druhy a násobky.

ČJ PS s. 30

M Házej 2 kostkami, čísla vynásob, pokud jde, můžeš i dělit. Příklady si napiš do sešitu M.

Zde na procvičení:

M list 1

 

Provozní řád ZŠ Neslovice od 25.5. 2020

 

 

Prosíme rodiče, aby respektovali čas příchodu dětí do školy (2. třída od 7.15 do 7.25). Z hygienických důvodů jsou zrušeny dopolední svačiny a pitný režim, dejte, prosím, dětem láhev s pitím.

Ve společných prostorách školy je nutné, aby měly děti nasazené roušky (už při vstupu do školy).

 


Vážení rodiče
s příchodem dítěte do školy je potřeba dodat čestné prohlášení.
Vyplněné a podepsané je žáci odevzdají při prvním vstupu do budovy školy. Bez tohoto prohlášení nemůžeme dítě do školní budovy vpustit.
Pokud nemáte možnost prohlášení vytisknout, můžete si je vyzvednout ve škole ve středu 13.5. nebo příští týden v úterý a ve středu od 8 - 14 hod.


* Dopis pro rodiče
* Čestné prohlášení
* Dokument MŠMT o ochraně zdraví

Žádáme rodiče žáků, kteří nejsou nahlášeni na výuku, aby se stavili vyklidit skříňky v šatně, v termínech středa 8 - 15,30, pátek 12 - 15,30; příští týden úterý, středa 8 - 14, pátek 12 - 15,30. V případě potřeby i jindy po telefonické domluvě. Děkujeme.


Úkoly od 18.5. do 22.5.

ČJ uč. s. 96 - Z dalších slovních druhů se nauč poznávat přídavná jména (ptáme se na ně otázkami: Jaký, jaká, jaké? Který? Čí?) a číslovky.

   PS s. 28 a 29.

   Uč. s. 98/cv. 9  - dobrovolný úkol, nakresli na nelinkovaný papír, můžeš také do bloku. Úkol stačí donést 25.5. do školy. Pokud nejdeš do školy, pošli ho mailem.

   Uč. s. 100/přečti si žlutou tabulku, cv. 2 do sešitu ČJ, ostatní ústně,

                    cv. 5 je dobrovolné do sešitu ČJ.

   Ps s. 33.

M  s. 68 - nauč se násobky 8, cv. 2 - vypočítej  do sešitu M.  Děti, které se učí po Skypu mají úkol dobrovolný.

     s. 68/3 a 69/3 do sešitu M všichni,

     s. 69/cv. 4 a 5 jsou dobrovolná.

Písanka s. 32 a 33.

A ještě něco: Nezapomeňte číst. Těším se na vaše vizitky a až se někteří sejdeme v pondělí 25. května, bude prima, když si některou z přečtených knížek přinesete a ukážete nám ji.

11.5. do 15.5.

ČJ uč.s. 95, přečti si žlutý rámeček, nauč se poučku o spojkách.

    Do sešitu ČJ napiš libovolné 2 věty ze s. 95/cv. 2 a dvě věty (větné celky) ze cvičení 3. Cvičení 4 ústně.

    PS s. 27

    Uč.s. 99/cv. 3 do sešitu ČJ, ostatní ústně

M  uč.s.74/ cv. 1, 5 a zelený sloupec do sešitu M, ostatní cvičení z této strany jsou dobrovolná

    Děti, které nemají výuku po Skypu, udělají také ze s. 75 zelený sloupec do sešitu M.  Žáci, kteří se učí po Skypu mají tento úkol jen dobrovolný.

Písanka s. 31

13.5.

♥ Připravila jsem nový KVÍZ - tentokrát do angličtiny :-)  Your English teacher Věra Kaplanová

Zde je odkaz:

https://forms.gle/veuhmLepPqGpjLG76


11.5. Dnes se mi dopoledne nepodařilo připojit k internetu. Už mám modem opravený. Uvidíme se a uslyšíme opět v pondělí 18.5. 

Děkuji :-)  Věra Kaplanová

Úkoly od 4.5. do 7.5.

ČJ  Uč. s. 94 celá ústně, cv. 3 do sešitu ČJ, předložky podtrhni, cv. 4 dobrovolně, také do sešitu, obrázek můžeš nalepit.

     PS s. 25 a 26   

      Uč.s. 98/ cv. 1 - napiš vyprávění podle obrázků a pošli na mail Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo vhoď do schránky u školy.

Písanka s. 30

.M  Nauč se násobky 7 - uč.s. 66/ cv. 1 do sešitu M,

     uč.s. 67/ cv. 1 a 2 do sešitu M, ostatní stačí ústně nebo také do sešitu,

     PS s. 39,

     uč. s. 73/cv. 4 do sešitu M.

Nezapomínejte na čtení každý den alespoň 15 min. Děkuji všem, kteří mi už poslali vizitku, někteří jich poslali i více.

27.4.-30.4.

Je tu nový týden a s nimi nové úkoly:

ČJ uč.s. 92/cv. 6 do sešitu ČJ, nové slovní druhy - SLOVESA - říkej, co se děje na obrázku, do sešitu napiš nadpis a připiš alespoň 6 sloves.

     uč.s. 93/podle vzoru ze cv. 3 napiš na papír, jak vypadá tvůj všední den v této době. Můžeš připojit obrázek. Úkol potom pošli mailem nebo vhoď do schránky u školy. Nezapomeň se podepsat. Ostatní úkoly na s. 93 ústně.

    PS s. 22, 23 a 24

M Zopakuj si násobky 2, 3, 4, 5 a 6. PS s. 37 a 38.

   Pro zopakování uč. s. 72/cv. 2 (příklad a odpověď) do sešitu M, ostatní ústně a s. 73/ slovní úlohy ústně, zelený sloupeček do sešitu M


4.5.

Jáchymku, byl jsi první! Ale už máme další účastníky kvízu. Jsou to: Anička P., Nikolka, Verunka, Matoušek, Dominička, Natálka a Adélka. Šikulky:-)

3.5.

Moc chválím Jáchymka za skvělé vypracování kvízu z prvouky :-)

Věra K.

27.4.  Děkuji za dnešní hodinu SKYPE. Můžeme zopakovat příští pondělí ve stejný čas:-)

Zde jsem vytvořila kvíz z prvouky :-) Jen tak pro zábavu :-)

Zde odkaz: https://forms.gle/RVKWQxYqweDLkpzT9

Děkuji :-) Věra Kaplanová


Dobrý den,

posílám pozvánku na SKYPE :

 

 

 Naše první setkání bude  v pondělí 27. 4. 2020 od 9:30.  Na Skypu budu zhruba dvě hodiny, děti se mohou hlásit kdykoliv během této doby a já je vždy budu přidávat do skupiny. Budeme si povídat  in English a taky trošku o něčem jiném :-)

 

Uvidíme, jak nám to bude fungovat, jestli vůbec. Pak případně upravíme.
Děkuji a opatrujte se:-)

Věra Kaplanová 
* Ještě jedna malá informace :-) Ve škole budu v úterý 28.4. a ve středu 29.4. - od 7:30 do 15:00  (možná i déle :-)

 

20.4.-24.4.

Všechny vás opět zdravím. Protože na tento týden máme úplně nové učivo v ČJ, pomohlo by vám k jeho poznání video z těchto internetových stránek:

Slovní druhy, podstatná jména

ČJ uč.s. 90, slovní druhy si vypiš do sešitu ČJ a nauč se je popořádku vyjmenovat (najdeš je v obrázku),

     PS s. 19

     uč.s. 91, PS s. 20 a 21

Nezapomínejte také každý den alespoň 15 minut číst.

Děkuji těm, kteří mi poslali své vizitky i příběhy k obrázku ostrova z učebnice ČJ.

M uč.s. 65/cv. 1 a 2 do sešitu M (dělali jsme na Skypu, teď si to zkuste sami), ostatní ústně, kdo nemá Skype, udělá si do sešitu také cv. 5, dále si zopakujte násobky, které už máme umět (2,3,4,5 a 6)

     PS s. 35, 36 a 41

Tabulka očíslované abecedy

Matematiku můžete dále procvičovat na internetu na stránkách již dříve uvedených (Školákov, Matýskova matematika) nebo například zde:

Matematika hrou

  

Ještě jedna informace: Škola v přírodě byla zrušena. Ti, kteří zaplatili zálohu, ji dostanou zpět, jakmile se potkáme ve škole.


Vážení rodiče. Máme za sebou několik týdnů "dálkové výuky" a chtěli bychom aktivně reagovat na Vaše podněty. Prosíme tedy o vyplnění krátkého dotazníku. Děkujeme. DOTAZNÍK

14.4.-17.4.

ČJ uč.s. 87 - přečti si úryvek z příběhu o Robinsonovi, odpověz na otázky a pokus se vymyslet a napsat příběh o ostrově z obrázku na této straně. Budu moc ráda, když mi příběh pošlete.

     uč.s. 88/ cv. 3 a 5 do ČJ 1, ostatní ústně,

     uč.s. 89/cv. 6 do ČJ 1, ostatní ústně, PS s. 18

M uč.s. 63 nauč se násobky 6, PS s. 32, 33 a 34

    uč.s. 82 zopakuj si, co je úsečka

Nezapomeňte číst. Těším se na vizitky.


14.4. Ve středu 15.4. budu ve škole (od 7:30 - 15:30) Pokud máte zájem si vyzvednou učebnice AJ a prvouky, je to možné :-) Není to nutné :-) V prvouce máme povídání o jarní přírodě a ta se dát krásně pozorovat venku :-) A angličtinu beru jako motivační hodinu - máme ji jen 1x týdně :-) Stačí mi jen procvičovat dosud probraná slovíčka. 

Děkuji.   Věra Kaplanová

6.4.-9.4.

Milí žáci, zdravím vás opět po týdnu s novými úkoly. Děkuji těm, kteří mi poslali vizitky na mail a prosím i ostatní, aby se ozvali, pokud to půjde. Ráda bych věděla, jak se vám daří úkoly plnit. Všichni, od kterých mám mailovou adresu na rodiče, dostanou ode mě kontakt na Skype a zkusíme si  trochu více popovídat a vy mi můžete říct, jak vám to doma jde. 

ČJ uč. s. 85 ústně, cv. 2 do sešitu ČJ 1, PS s. 16

     uč. s. 86 ústně, cv. 5 do sešitu ČJ 1, PS s. 17

M uč.s. 63 nauč se násobky 3, PS s. 30

   uč. s. 64 ústně, cv. 5 do M 1, PS s. 31

30.3.-3.4.

ČJ uč.s. 81 ústně, PS s. 13

           s. 82 ústně nebo na průsvitku, cv. 5 do ČJ 1

            s. 83 ústně, cv. 8 do ČJ 1, PS s. 14

            s. 84 ústně, PS s. 15

M uč.s. 60, nauč se násobky 5, určitě jste si už někteří všimli, jak jsou jednoduché, násobky 10 v podstatě umíte, tak si je zopakujte.

   uč.s. 61 celá ústně, cv. 1 do M 1

   PS s. 27

   uč. s. 62 ústně, cv. 5 do M 1 - ve 2. sloupečku je chybný příklad, prosím opravte si na (6.10)+40, barevný sloupeček vypočítej na proužek papíru, potom popros rodiče o kontrolu,

   PS s. 28 a 29

Procvičovat můžeš také na dříve uvedených internetových stránkách a v dohledné době snad přibudou další.

Písanka s. 28 a 29

Nezapomínej číst, děkuji všem, kteří mi napsali co čtou. Také mě těší, že děláte vizitky.


Pro zpestření jeden odkaz od p. Stránské na zajímavé pokusy:

Pokusy


Matýskovu matematiku už znáte, zde máte aktuální odkaz k našemu učivu:

Násobení s Matýskem

 

Instrukce, jak použít promo kód UCIMESEDOMA:
1. Zadejte na počítači internetovou adresu www.vcelka.cz
2. Vpravo nahoře klikněte na červené tlačítko Vstup do aplikace
3. Zadejte postupně Váš email, heslo a další údaje potřebné pro registraci
4. Po dokončení registrace klikněte na tlačítko Přidejte prvního čtenáře
5. Postupujte dle instrukcí dokud neuvidíte seznam cvičení nově vytvořeného čtenáře
6. Klikněte na zelené tlačítko Použít promo kód
7. Vepište promo kód UCIMESEDOMA a klikněte na tlačítko Použít
8. Nyní můžete Včelku zdarma využívat po dobu 6 týdnů.
 


Práce na týden od 23.3. do 27.3.

ČJ uč.s. 78-80 ústně, do ČJ 1 napiš ze s. 78/cv. 3, s. 79/cv. 1 a s. 80/cv. 6 (celé),

ČJ PS s. 10, 11 a 12

M uč.s. 58/ cv. 1 a 2 ústně,

         s. 59 /cv. 1, 2 a 6 - z každého cvičení 2 sloupce do sešitu M1, ostatní příklady a cvičení ústně, 

        PS s. 25 a 26

Písanka s. 25, 26 a 27

Nezapomeňte každý den číst. Budu ráda, když mi napíšete, jakou knihu nyní čtete, od jakého autora. Pište také, jak se vám daří úkoly plnit a jak se daří vám. Můj mail najdete níže. Všechny vás zdraví vaše třídní učitelka.

Rodiče dětí MŠ i ZŠ si mohou prostřednictvím e-mailu vyžádat formulář na ošetřovné pro své děti na adrese: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript


Další z možností procvičování na internetu:

Učitelnice


Po dobu mimořádného opatření, prosím, sledujte zde naše stránky, kde budou zadávány úkoly k procvičování.
Děkuji všem rodičům, kteří mi odpověděli na SMS ohledně úkolů.

Milí žáci - čtenáři, pokud máte přečtenou knihu, můžete si vytisknout a připravit vizitky:

Vizitka přečtené knihy pro holky

Vizitka přečtené knihy pro kluky

 

Také můžete procvičovat na internetu:

Procvičování češtiny

Procvičování matematiky


Žáci mohou zdarma využívat přístup ke všem interaktivním učebnicím MIUč+ od nakladatelství Nová škola, stačí, když se zaregistrují jako studenti. Kteroukoli MIUč+ pak mohou zdarma používat 30 dní, pokud by uzavření škol trvalo déle, licence bude zdarma prodloužena do 30. 6. 2020:

Učebnice on-line

Matýskova matematika


16.3.-20.3.

ČJ Učebnice s. 75-77 ústně,  do ČJ 1 udělejte s. 75/5, 76/2, 77/7

    PS s. 9, Kočka s. 35

M s. 57 ústně, cv. 4 do M1, PS s. 23 a 24, naučte  se násobky č. 4, zapište je také do sešitu M1

Procvičujte násobení 2 a 4, můžete k tomu využít odkaz na www stránky (viz výše).

Písanka s. 23 a 24


11.-13.3.

ČJ Kočka s. 34

    Uč. s. 74 ústně, cv. 4 do ČJ 1

M uč.s. 56/cv. 6, napiš a vypočítej 2. a 3. sloupec do M 1

   PS s. 22

Písanka s. 9

Nezapomeňte každý den číst alespoň 15 minut.


 

29.3. ♥ ANGLIČTINA

Další procvičování:

→ Pracovní list

Prvouka - pozorovat jarní přírodu, která se nám už probouzí :-)


23.3.♥ ANGLIČTINA - dnes přidávám video+další cvičení

Rooms in my house

Cvičení na procvičování pro šikulky

Where is my sock?

A zde kousek PS - pokud máte možnost

PRACOVNÍ SEŠIT -HAPPY HOUSE 2

Zde je moje e-mailová adresa: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Angličtinu ve druhé třídě beru hlavně motivačně, ráda bych děti jen "naladila" a seznámila s cizím jazykem. V první řadě je čeština a matematika :-)

Dnes jsem slyšela v rádiu zadání domácí úlohy z pracovních činností. Moc se mi tento úkol líbil :-)  UKLIĎ SI POKOJÍČEK :-)

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

♥ ANGLIČTINA - učebnice i PS jsou ve škole. Látku doženeme společně až budou děti ve škole :-)

Budu zadávat jen odkazy na procvičování po internetu.

HAPPY HOUSE 2

Units 1 - 4 + nauč se slovíčka Unit 5 ( a sitting room, a kitchen, a bathroom, a bedroom, a garden, a hall)

UNIT 5 ROOMS

MY HOUSE


♥ PRVOUKA - naučit se měsíce v roce a určování času.

URČOVÁNÍ ČASU
 

 

Mimořádné opatření - uzavření základních škol

 

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví

Vážení rodiče,

pokud budete potřebovat pro zaměstnavatele vystavit
Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy, bude Vám vydána v ZŠ Neslovice ve dnech:

středa 11. 3. 2020 8.00 – 12.00 hod.
čtvrtek 12. 3. 2020 8.00 – 12.00 hod.

Pokud se Vám termíny nehodí, kontaktujte nás e-mailem: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
telefonicky 733 715 810, určitě si dohodneme jiný termín.


PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ SPOČÍVAJÍCÍ V DŮKLADNÉ HYGIENĚ RUKOU A DODRŽOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH ZÁSAD OCHRANY

 

10.3.

ČJ Kočka (Malý PS)s. 34/1

 

Pro nepřítomné:

ČJ uč.s. 73 celá ústně, cv. 5 do ČJ 1

M uč.s. 56 ústně, cv. 6, první sloupec do M1

 

9.3.

ČJ uč.s. 72/cv.5 do ČJ 2

M Nauč se násobky 4


 

Zde odkaz na dnešní písničku :

 ♥ MĚSÍCE - Jiří Pavlica ♥

 

Zde odkaz na procvičování matematiky:

https://www.matika.in/cs/

 Odkaz na procvičování Čj a čtení:

https://www.gramar.in/cs/

 Zde odkazy na procvičování prvouky

PODZIM

PODZIM KŘÍŽOVKA

SAVCI V LESE

OVOCE NEBO ZELENINA

OVOCE A ZELENINA 2

AJ zde odkazy:

MY FACE -slovíčka

SLOVÍČKA - SCHOOL

Can you snap like a crocodile? SONG

SLOVÍČKA - ANIMALS

ON SAFARI! SONG

 

Donést krabičku do lavice na drobné pomůcky (fix na tabulku, obálku s dětskými penězi, apod.)

 

Každý den alespoň 15 min. číst!

 

Vždy v pondělí, ve středu a v pátek budeme mít čtení. V těchto hodinách potřebujeme Čítanku, sešit ČT a S (sloh) a Písanku.


 

 

Do tělesné výchovy:

- uzavřenou sportovní obuv na ven

- cvičky nebo tenisky do tělocvičny

- tričko, tepláky nebo dlouhé legíny, mikina

- krátké legíny nebo elastické krátké kalhoty


Potřeby do Vv a PČ

 

*     sklenička od kojenecké výživy nebo vhodný kalíšek na vodu

*     pracovní tričko (košile)

*     temperové barvy, vodové barvy,

*     plochý a kulatý štětec č. 10 nebo 12 (popř. k tomu i nějaký menší)

*      nůžky, Progressa, voskovky

*      lepidlo – nejlépe vysunovací

*  tenký černý fix

Vše prosíme dát nejlépe do krabice z 1. třídy (jsou dobře skladné).

Na zakrytí lavice používáme staré letáky, noviny (máme ve škole).

Novinky

Kalendář

červenec 2020
Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

On-line

Právě připojeni - hostů: 13 

PřihlášeníNajdi si