Domácí úkoly - 3. třída

Kroužek keramiky se ruší do odvolání z důvodu nemoci paní učitelky. Úplata za materiál za 1. i 2. pololetí bude upravena, platba za 2. pololetí se bude vybírat až po návratu paní učitelky.

 

Z důvodu lyžařského výcviku odpadá příští týden (20.-24.2) cvičení s Robinem, s Eliškou a počítačový kroužek, přespříští týden (27.2.-3.3.) cvičení s Robinem i s Eliškou a Sokol.

Ve středu 1.3. odpadá kroužek vaření (vaření bude spojené v úterý 28.2.) a počítače ve čtvrtek. Šití z úterý sloučeno na pondělí.

 

Od pondelí 6.2. začínáme jezdit na plavání. odjezd ze školy je po svačině v 8.30, návrat na oběd cca 12.30. 

S sebou: plavky, malé plavecké brýle, ručník, přezůvky, děvčata gumičku do vlasů.

 

Ve středu 22.3. jdeme na celodenní výlet. 

S sebou: pevnou obuv, do batůžku svačinu, pití a vhodné oblečení.Děti si mohou vzít menší kapesné. Školní svačiny budou odhlášeny. Návrat na oběd. 

 

 

21.3.

Úkoly pro nemocné:

ČJ - vyjmenovaná slova po Z 

učebnice str. 93, cv. 2 dole - ústně

             str. 94, cv. 4,5 - ústně , cv.6 opiš do sešitu čj 2

Opakování všech vyjmenovaných slov. 

PS - str. 22, cv.1 - doplň i, í, y, ý

PRV - PS. str. 66 - celá

Domácí úkol - ČJ - PS. str. 22, cv. 1 - opsat

 

 

10. 3.

ÚKOLY PRO NEMOCNÉ:

ČJ - str. 20 - cv. 1,2,4

Učebnice str. 88, cv. 5 - do sešitu č. 1

M - PS - str. 5, cv. 2,5

 

DÚ - ČJ - PS - str. 23, cv. 3,4

Každý den číst z vlastní knihy 15 minut. 

M - PS - str. 5, cv. 4

Po prázdninách nezapomeň na plavání. 

Přejeme pohodové prázdniny. :-) 

 

 9. 3.

Úkoly pro nemocné :

ČJ - PS - str. 21, cv. 3 

Opakujeme vyjmenovaná slova po V

M - PS - str. 4, cv. 3,6

               str. 5, cv. 1

Opakujeme nasobky 6,7,8

Sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes 10.

ČT - čítanka str. 102,103 

DÚ - čtení z vlastní knihy 15 minut. 

Zítra si dones vlastní knihu. 

 


8.3.

Úkoly pro nemocné:

ČJ - PS str. 21, cv. 2

Čtení z čítanky str. 100-101 - odpověz na otázky v modrém rámečku. Čtení z vlastní knihy.

M - PS str. 3, cv. 3, str. 4, cv. 1,2,5

Test: 7x3       24:6

            6x5       48:8

            9x3       81:9

            7x7       42:6

PRV - jednotky hmotnosti

Domácí ukol: ČJ - uč. str. 87, cv. 4 do sešitu č. 2

Čti z vlastní knihy alespoň 15 minut.7.3.

ÚKOLY PRO NEMOCNÉ : 

ČJ - UČ str. 89, cv. 3 přepsat do sešitu ČJ 1

Opakování vyjmenovaných slov po V

Čtení z čítanky str. 97-99, odpovídej na otázky v modrém rámečku. 

M - PS str. 3, cv. 2

PRV -  str. 65 - jednotky hmotnosti

Domácí úkoly - opakovat vyjmenovaná slova po V

                         - čtení z vlastní knihy 15 minut 

 

 

1. 3.

V pátek prosím donést tašku na špinavé oblečení z šatny (zůstanou pouze přezůvky a úbor).

 

 

 

24.2.

ÚKOLY PRO NEMOCNÉ:

ČJ - vyjmenovaná slova po V, S, P

      - učebnice str. 87, cv. 1,2 ústně 

      - PS - str. 18, cv. 1

ČJ - čtení - Božena Němcová a její tvorba (pohádky) 

M   - PS - str. 3, cv. 1,4,5

Lyžaři si nezapomenou vzít na hory vlastní knihu a pouzdro. Učebnice ani PS nejsou potřeba. Děti dostanou pracovní listy. 

 

 

23.2. 

ÚKOLY PRO NEMOCNÉ :

ČJ - učebnice str. 85, cv. 2 - ústně 

                         str. 86, cv.1 - vyjmenovaná slova po V - do sešitu ČJ 1 napiš do sloupečku vyjmenovaná slova po V - mezi jednotlivými slovy vynechej vždy jeden řádek. Ke každému slovu opiš větu z učebnice str. 86, cv. 1

DÚ - čti alespoň 15 minut z vlastní knihy. 

M - PS 3.díl str. 1, cv. 1,2,3,4

                     str. 2

Opakování - převody jednotek. 

 

 

 

 22.2.

ÚKOLY PRO NEMOCNÉ :

ČJ - učebnice str. 84, cv. 4 ústně 

PS str. 18,cv.1

Čítanka str. 95, 96

M - převody jednotek, PS str. 27,cv.2

Prv - str. 62 - celá, str. 63, cv. 3,4

Některé děti stále nemají nůžky, lepidlo a pravítka. Prosíme o kontrolu. 

 

 

 

21.2.

ÚKOLY PRO NEMOCNÉ :

ČJ - PS str. 17, cv. 2,3,4

Učebnice str. 83, cv. 1,2 - ústně 

Děti četly z vlastní knihy a povídali o ní. 

DÚ - str. 18, cv. 2 a,b

M - PS str. 26, cv. 1,2,3,4

             str. 27, cv. 1

PRV - str. 27, cv. 1

 

 

17.2.

ÚKOLY PRO NEMOCNÉ :

M - opakujeme jednotky délky

       počítáme do 1000 po 10

       test-násobení a dělení 

       3x8                45:5

       4x7                24:6

       7x6                56:8

       5x9                49:7

       8x6                30:5

PS - str. 25, cv. 2,3,4,5

        str. 26, cv. 4

ČJ - vyjmenovaná slova po b, l, m, p, s - stále opakuj... 

Čtení z vlastní knihy, povídání o vlastní knize. 

HV - poznáváme hudební nástroje. 

DÚ - čti z vlastní knihy. 

V pondělí je plavání. 

 

 

16.2.

ČJ - Opakujeme vyjmenovaná slova po S. 

        DÚ - str. 16 cv. 2 - d,e, čti z vlastní knihy alespoň 15 minut. 

        Čtení z vlastní kniny. 

M - str. 25, cv. 1

       Procvičování sčítání, odčítání s přechodem pres 10, sčítání a odčítání písemné, násobení a dělení. 

 

15.2.

ÚKOLY PRO NEMOCNÉ : 

ČJ - PS - str. 16, cv. 1,2

      - vyjmenovaná slova po S - procvičování 

      - opakování vyjmenovaných slov po B, L, P, M - na tabulku 

      - čítanka str. 92-93

      - čtení z vlastní knihy

DÚ - čti z knihy alespoň 15 minut

M - PS - str. 23, cv. 5,6

               str. 24, cv. 1,2

Opakujeme všechny násobky... 

PRV - určujeme skupenství 

Zítra si přines vlastní knihu. 

 

 

 

14. 2. 

ÚKOLY PRO NEMOCNÉ :

ČJ - vyjmenovaná slova po S

      - čtení z čítanky str. 90-91 přečti a odpověz na otázky v modrém    rámečku. Čti z vlastní knihy, alespoň 15 minut. 

M - PS - str. 23, cv. 1,2,3

Opakuj násobilku... 

PRV - str. 60 - navázali jsme na text v čítance - skupenství pevné, plynné a kapalné... 

Zítra nezapomeň ŽK. 

 

 

 

 

 

9.2.

ČJ - PS - str. 15 - cv. 1,2,3 - kdo nestihl, dokončí doma 

Nauč se slovní druhy a pádové otázky na pondělí. 

Každý den čti alespoň 15 minut. 

 

M - dobrovolný DÚ 

M - PS - 21 / cv. 3, 22 / 1,2

Zítra přijď včas, v 7.30 odjíždíme. 

 

 


8.2.

 

ČJ - PS str. 13 - cv. 2,4 - u cv.4 doplň dle zadání a věty přepiš do sešitu č.2. 

           str. 14 - cv. 1,3,4

Čti z vlastní knihy alespoň 15 minut.

M - PS str. 20 - cv. 1, cvičení 2 za DÚ

          str. 21 - cv. 2

PRV - str. 47 - Báje , pověsti a kroniky 

Děti, které nemají zaplacené divadlo , doneste prosím zítra. Děkuji.7.2.

ČJ - PS str. 11 - cv. 2,3

           str. 12 - cv. 1,2,4 - kdo nestihl cv. 3 za DÚ

           str. 13 - cv. 1,3

Procvičujeme vyjmenovaná slova.

Čti z vlastní knihy alespoň 15 minut.


M - PS str. 19 - cv. 1,2,3

          str. 20 - cv. 3

 

 

V pondelí budeme mít 1.hodinu. Přines si pouzdro, žákovskou knížku a deníček. Děti, které nebudou na plavání jezdit,budou v jiné třídě.


Úkoly pro nemocné

ČJ - PS -  str. 11 cv.1,4 opakujeme vyjmenovaná slova

M -  opakování sčítání a odčítání

DÚ na prázdniny - každý den čti alespoň 15 minut z vlastní knihy


2.2.

MAT - procvičování

Násobení a dělení 0-10

Namaluj si obrázek - násobení, dělení 0-6

Sčítání do 10ti - pyramidy

Sčítání, odečítání, násobení, dělení do 100

Odečítání - sumo zápas

Dělení - dostihy

Zašifrovaná slova - sčítání, odčítání do 100


1.2. 

Úkoly pro nemocné:

ČJ PS - str. 10 cv. 1,2,3 - kdo  nestihl, dokončí doma

Čítanka str. 88 Únor -přečíst


M- manipulace s kružítkem, kružnice na papír

Dobrovolný DÚ - obrázek z kružnic

 

Prosím o kontrolu kružítka. Některé něti nemájí vůbec nebo je nefunkční. 

Dokoupit tuhy. Děkuji.


 


31. 1. 

ČJ: začít se učit řadu vyjmenovaných slov po p. 

Doneste si, prosím, zítra kružítko, děkuji. 

Nemocní: 

Dnes jsme se učili vyjmenovaná slova po p. Dokončili jsme pohádky, které jsme dělali včera ve čtení. 

V prvouce jsme si povídali o životě ve středověku. 


30.1. 

Domácí úkoly nejsou, pouze číst z vlastní knihy alespoň 15 minut. 

Nemocní: M str. 18 cvičení 2


26.1. 

DÚ: 

ČJ str. 9 cvičení 3, přečti si cvičení 1 (nemusíš doplňovat) 

Čti vlastní knihu a zítra si ji dones do školy, prosím. 

Nemocní: 

ČJ PS str. 9 cvičení 2, 4, 5; strana 8 cvičení 1

M  str. 18 cvičení 1, 3, 4


25.1.

DÚ: M str. 17 cvičení 5 - pokud nemáš hotovo

Nemocní:

ČJ PS str. 8 cvičení 1

M str. 17 cvičení 3, 4, 5, str. 16 cvičení 5

čtení - číst vlastní knihu


24. 1. 

DÚ:

ČJ PS str. 7 cvičení 2 - přepsat do sešitu ČJ 2 (kontrola 26.1.) 

Nemocní: 

ČJ PS str. 7 celá

M str. 17 cvičení 1,2

 

23.1.

DÚ: PS ČJ str. 6/ 2 a) b) - dodělej pokud nemáš hotovo 

Pro nemocné:

ČJ - opakuj vyjmenovaná slova 

PS str 6/1,2 a) b)

M - PS str. 16

Písanka str. 4

Čtení volný list str. 20-21

20.1.

DÚ: PS ČJ str. 5/4 oprav si chyby (většinou co zelený puntík na řádku, to chyba - velké písmeno na začátku věty, I/Y, í/ý, chybějící písmena ve slově, nesprávně uvedená slova) 

pro nemocné:

M: opakování odčítání pod sebou se zkouškou

ČJ: PS str. 5/4

 

19.1.

Pro nemocné:

M : opakování odčítání pod sebou 

ČJ : opakování vyjmenovaných slov po L, M

 


: ČJ PS str. 5/1,2 (pokud nemáš hotovo)

M: PS str. 15 celá (pokud nemáš hotovo)

Dobrovolný úkol: pracovní list


POPLETENÁ BÁSNIČKA

 


18.1.

ČJ - procvičování vyjmenovaných slov po M

        čítanka str. 87 přečti báseň a ústně oprav 

M - str. 14 cv. 1

ZÍTRA DONES VLASTNÍ KNIHU. 

 

 

17.1.

ČJ - PS str.4 cv. 2, DÚ cv. 3

čítanka str.86

 

M - PS str.13 - kdo nestihl ve škole, dokončí doma 

 

 

 16.1.

ČJ - vyjmenovaná slova po M, PS str.4 cv. 1,2

M - PS str. 12 celá

 

 

 

13.1.

 

ČJ písanka str 2

opakování vyjmenovaných slov po B

 

M PS str.11 celá

 

 čtení z vlastní knihy 

       doučit vyjmenovaná slova po L

 

 

12.1.

ČJ procvičování vyjmenovaných slov po B a L

PS cv. 4,5 str. 3

DÚ-PS cv. 3 str. 3, čtení z čítanky str. 82-84

 

M - procvičování písemného odčítání bez přechodu přes základ 1011.1.

ČJ PS str. 3 cv. 1

Procvičování - pádové otázky

                                       vyjmenovaná slova po L

M PS str.10 cv.1 - dokončit 

PRV str. 36 cv. 1 a) DÚ - c)


10.1.

ČJ PS str. 1,2- DÚ cv.3 - do čtvrtka

Písanka 2. díl str.1

M str.9 cv. 


 9.1.

ČJ PS 2. díl str. 1

M str. 8


 

6.1.

Čtení str. 78 - 79

Vyjmenovaná slova po B - naučit zpaměti ( ti, kteří ještě neumí, ostatní opakovat )

- v pondělí zkoušení

Násobky 6,7 - zpaměti ( ti, kteří ještě neumí, ostatní opakovat)

- v pondělí zkoušení


5.1.

Čtení str. 72 - 73


4.1.

Čtení str. 60-61


3.1.

Čtení z knihy


22.12.

Přeji všem krásné vánoční svátky a do nového roku hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojenosti i splněných přání.

Moc děkuji za zaslané dárky, potěšily. :-)

Děti nemají žádný domácí úkol.

Pokud si budou o prázdninách číst, přinesou ukázat knihu spolužákům. Užijte si volna. :-)


21.12.

Čtení z knihy

 

Úkoly pro nemocné a chybějící :

 

Čtení z knihy

Psaní - str. 33

ČJ - PS - str. 32

Všechny pracovní sešity a vyplněné pracovní listy přinést po vánočních prázdninách. Některé děti je mají stále u vstupních dveří. Prosím vyzvedněte, ať můžou děti postupně vypracovat.

 


20.12.

Čtení str. 69-71

M - str. 29 / cv. 32

- do sešitu č. 2

Úkoly pro nemocné a chybějící :

M - PS - str. 7 / cv. 1,2

ČJ - PS - str. 31 / cv. 1,2,3,4,5

Čtení str. 69-71

M - str. 29 / cv. 32

- do sešitu č.2

Prvouka - str. 30 - dle pokynů v učebnici

- str. 31 - na volné linky děti zapíší sebehodnocení

- vyberou z uvedených vlastností

 

19.12.

Čtení z knihy

ČJ - cv. 2 / str. 34

- do sešitu č. 1

 Úkoly pro nemocné a chybějící :

 Čtení z knihy

ČJ - cv. 2 / str. 34

- do sešitu č. 1

M - PS - str. 6 / cv. 1,2,3,4

ČJ - PS - str. 30 / cv. 1,2,3,4,5

Pracovní sešity a pracovní listy jsou u vstupních dveří.

Prosím, vyzvedněte, ať děti mohou postupně vypracovat.

 


16.12.

Čtení z knihy

 Úkoly pro nemocné a chybějící :

Čtení z knihy

 

15.12.

Čtení str. 67

ČJ - cv. 5 / str. 33

- do sešitu č. 2

 

Úkoly pro nemocné a chybějící :

 

Čtení - str. 67

ČJ - cv. 5 / str.33

- do sešitu č. 2


14.12.

Čtení - str. 66

- báseň str. 58 " Prosinec " - zpaměti / do pátku /

Úkoly pro nemocné a chybějící :

Čtení - str. 66

- báseň str. 58 " Prosinec " - zpaměti / do pátku /

ČJ - PS - str. 29 / cv. 1,2,3

M - PS - str. 5 / cv. 2,3,4,5

Písanka - str. 31

Prvouka - str. 28,29


13.12.

Čtení z knihy

M - PS - str. 5 cv. 1

Úkoly pro nemocné a chybějící :

Čtení z knihy

M - PS - str. 5 cv. 1

ČJ - PS - str. 28 / cv. 1,2,3,4

M - PS - str. 4 / cv. 1,2,3,4,5

Písanka - str. 30

 


12.12.

Čtení z knihy

ČJ - cv. 3 / str. 32

- do sešitu č. 1

Úkoly pro  nemocné a chybějící :

Čtení z knihy

ČJ - cv. 3 / str. 32

- do sešitu č. 1

M - PS - str. 3 / cv. 1

ČJ - PS - str. 27 / cv. 1,2,3,4

Sešity a pracovní listy jsou u vstupních dveří.

 

9.12.

Čtení z knihy

ČJ - cv.2 / str. 32

- doplň do vět vhodná slova

- věty napiš do sešitu č. 2

Úkoly pro nemocné a chybějící :

 

Čtení z knihy

 ČJ - cv.2 / str. 32

 - doplň do vět vhodná slova

 - věty napiš do sešitu č. 2

Psaní str. - 29

 


 

Kalendář

březen 2023
Po Út St Čt So Ne
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

On-line

Právě připojeni - hostů: 30 

PřihlášeníNajdi si