Domácí úkoly- 2. třída

Násobení a dělení na rychlost:

Násobilka 2, dělení 2, násobilka 3, dělení 3, násobilka 4, dělení4, násobilka5, dělení 5, násobilka 6, dělení 6, násobilka 10, dělení 10

namíchaná násobilka 2 a 3, dělení 2 a 3, namíchané dělení

 

5. 5.

Udělej opravy v češtině. Procvičuj násobilku.

Zítra není testování, jen v pondělí. :)

V pátek pojedeme ráno autobusem na Hlínu a zpět půjdeme pěšky. Odchod ze školy v 7.25 nebo sraz na zastávce u úřadu v 7,30. Do batůžku svačinu (školní jsou odhlášeny), pití, pláštěnku a tužku. Vrátíme se na oběd ve 12 hodin. 

Nemocní:

ČJ - přepisovali jsme krasopisně popis zvířete, abychom ho mohli dát na nástěnku :)

M - procvičovali jsme násobilku ústně, písemně na pracovním listě dělení 2, 4

4. 5.

Procvičuj násobilku 6

Nemocní:

ČJ - psali jsme diktát, procvičovali jsme slovesa, některé děti nás seznámily s knihou, kterou četly (vizitka knihy)

M - trénujeme násobilku 6, pracovali jsme na pracovním listě

3. 5.

Někteří mají dopisovat písanku.

Procvičuj násobilku 6 - násobení na rychlost, dělení na rychlost

Nemocní:

ČJ - pracovali jsme na prac. listě, procvičujeme podstatná jména a slovesa

M - procvičujeme násobilku 6 - PS str. 34 cv. 2, str. 35 cv. 7 jen první dva sloupečky

Písanka str. 30

 

29. 4.

Třídní schůzky se uskuteční online v úterý 4. 5. v 16 hodin přes Teamsy. Pokud se nemůžete zúčastnit a potřebujete se na něco zeptat nebo řešit, můžeme se domluvit na jiný termín nebo pozdější hodinu. Je možné i osobní setkání ve škole. 

Nemocní:

ČJ - psali jsme popis zvířete 

M - PS str. 42 jsme dokončili, začali jsme porovnávání úseček (uč. str. 83), PS str. 43 cv. 1

28. 4.

Opakuj násobilku, nauč se násobky 6. Nezapomeň číst. :)

V pátek si uděláme výšlap na Kratochvilku. Cestou připravíme úkoly pro děti z přípravné třídy. Sejdeme se ráno ve třídě, vyjdeme zhruba v 7.45, až budou připraveny školní svačiny (ty si dáme do krabičky a najíme se až na Kratochvilce). Do batůžku nabalte pláštěnku, svačinu (kdo má školní, stačí vzít jen krabičku), pití, něco na mls. Vrátíme se až na oběd. Oblečte se podle počasí, raději víc vrstev, ať vám není zima. :) 

27. 4.

Nemocní:

Dnes jsme dělali Matematického klokana (logické úkoly). Rychlíci opakovali na kartičkách násobilku a tvrdé/měkké souhlásky. 

26. 4.

M - učíme se násobky čísla 6

Někteří mají dopsat písanku. 

Nemocní:

ČJ - pracovali jsme na prac. listě - tvrdé, měkké souhlásky, párové souhlásky, podstatná jména

M - opakovali jsme násobení a dělení, začali jsme se učit násobky čísla 6

Písanka str. 28

 

22. 4.

Některé děti mají v žákovské knížce (medvídci) dopsaná data na omluvenky, prosím o doplnění.

Pokud nám to zítra počasí dovolí, půjdeme po 2. hodině do lesa, přizpůsobte tomu, prosím, oblečení.

Zítra bude geometrie, nezapomeňte pravítko. :)

 

21. 4.

Udělej opravy v češtině.

Nepřítomní:

Dnes jsme pracovali na pracovních listech, předám zítra. Písanka str. 27

20. 4.

Dnes není písemný úkol, ale nezapomeň číst a procvičovat násobilku. Můžeš využít odkazy níže nebo TENTO.


19. 4.

ČJ - do sešitu ČJ2 napiš věty z uč. str. 93 cv. 2 (vyber správné sloveso)

Dnešní pohádka z čítanky ZDE

Hlasy ptáků

Nepřítomní:

ČJ - začali jsme probírat slovesa, psali jsme na mazací tabulku podle obrázku str. 92, co kdo dělá, potom jsme vymýšleli slovesa na různá písmena, např. L

M - procvičovali jsme násobení a dělení, PS str. 33 cv. 11, 12

Písanka str. 26

16. 4.

Procvičuj násobilku 2, 3, 4, 5, 10 a rýsování čar podle pravítka :)

Nepřítomní:

ČJ - pracovali jsme na prac. listě (sloh - popis osoby)

M - PS str. 41 celá + str. 42 cv. 4


15. 4.

ČJ - uč. str. 92 cv. 6 - přepiš první nebo druhý řádek do sešitu ČJ2

Zítra si dáme geometrii, nezapomeň pravítko a ořezanou tužku :)

Nepřítomní:

ČJ - uč. str. 92 cv. 6 jsme si udělali na průsvitku, PS str. 74 cv. 8

M - opakovali jsme násobilku, PS str. 8, 9, rychlíci stihli i 10 :)

14. 4.

Nepřítomní:

ČJ - psali jsme diktát - str. 89 cv. 9 a), na průsvitku jsme dělali str. 91 cv. 4, 5

Písanka str. 25

M - procvičovali jsme sčítání a odčítání s přechodem přes desítku - nejprve do 20, potom do 100

13. 4.

Procvičuj násobilku :)

Nepřítomní:

ČJ - procvičovali jsme psaní i/y po tvrdých a měkkých souhláskách a psaní párových souhlásek

ČJ2 - podívej se na obrázek v uč. na str. 90 a podle něj napiš do sešitu alespoň 10 podstatných jmen, ukazuj si na ně a podle toho podtrhni ten - modře, ta - červeně, to - zeleně

M - procvičovali jsme ústně násobilku, na mazací tabulku jsme psali výsledky příkladů na sčítání a odčítání do 100 s přechodem (např. 86+9, 92-4)  

12. 4.

Násobilka 3 - pexeso

Násobilka 3

Násobilka 3 - na rychlost

Nepřítomní:

ČJ - procvičovali jsme psaní i/y po tvrdých, měkkých souhláskách

M - opakovali jsme násobky a násobilku 2, 4, 5, 10; trénovali jsme násobilku 3, PS str. 31 cv. 5

PRV - dělali jsme pracovní list - k vytištění ZDE

Písanka str. 24

6. 4.

Úkol na tento týden - písanka str. 20, 21

30. 3.

Písanka str. 23, ČJ - PS str. 72 cv. 2

Dnes jsem procvičovali:

ČJ- učíme se slovní druhy - uč. str. 90, cv. 3 jsme dělali na průsvitku, PS str. 72 cv. 1

M - počítali jsme opět příklady v zašifrované větě (násobení, dělení, +-do 100)

 

 

Šifrovací tabulka - až 2. strana 

25. 3.

Písanka str. 19

Pro Aničku: ČJ - PS str. 70 cv.7, uč. str. 86 cv. 7 na průsvitku, cv. 8 jsme psali na mazací tabulku

 

Násobení 10 (na rychlost)

Dělení 10 (na rychlost)

Omalovánka papoušek (slabiky s ě)

Chaloupka

22. 3.

Dnes jsme dělali:

ČJ - str. 86 cv. 5 do sešitu ČJ2, str. 88 cv. 2 jsme psali na mazací tabulku

M - PS str. 28 hvězdičky vedle cv. 8; procvičovali jsme násobilku 2, 4, 5, 10 na mazací tabulku

Písanka str. 17

Násobilka 5 na rychlost

Dělení 5 na rychlost

18. 3.

Násobilka 5 - obrázek k vytištění ZDE

Dnes jsme dělali:

ČJ - vymýšleli jsme slova začínající na vě-, bě- na mazací tabulku na čas, uč. str. 85 cv. 2 jsme přepsali do sešitu ČJ1 a podtrhali slabiky bě,pě,vě,mě; str. 111 - dě,tě,ně - cv. a) jsme dělali na průsvitku

M -  učíme se násobky 5, PS str. 27 cv. 5; psali jsme pětiminutovku na násobilku 2, 4

Písanka str.16

16. 3.

Dnešní kvíz z matematiky ZDE

ČJ - PS str. 69 cv. 1 - slabika vě doplň

15. 3.

Do středy:

Písanka str. 14

Čítanka str. 102-104 přečti a do sešitu napiš odpověď na otázku: Jaká kytka vyrostla ze semínka?

12. 3.

Dodělej:

M-  str. 59 cv. 6 do sešitu

Písanka str. 13

Hezký sluníčkový víkend. :)

10. 3.

Procvičování na rychlost:

Násobilka 2

Dělení 2

Násobilka 4

Dělení 4

Dnes jsme dělali:

ČJ - uč. str. 82 cv. 5 na průsvitku, cv. 4 nejprve ústně, potom z každé kytičky vypsat 2 slova do sešitu ČJ1 a podtrhnout slabiky dě, tě, ně; PS str. 66 cv. 1

M - 59 / 1 na průsvitku; PS 26/12

8. 3.

Zde je odkaz na dnešní kvíz z češtiny, komu se nepodařilo otevřít přes chat, může si zkusit udělat. 

4. 3.

ZDE je odkaz na Matýskovu matematiku, můžeš procvičovat interaktivní cvičení nebo si stánky vytisknout. :)

Zítra budu zhruba od 6,30 ve škole, pokud by někdo něco potřeboval, např. knihu na čtení. :)

Byla bych velmi ráda, kdyby se už neopakoval dnešní incident s neustálým vypínáním mého mikrofonu. Kazí to náladu nám všem. :(

3.3.

ČJ - uč. str. 80 cv. 6 jsme nejprve doplnili na průsvitku, zkontrolovali, potom psali libovolný řádek do sešitu ČJ2; PS str. 64 cv. 15

M - počítali jsme slovní úlohy na mazací tabulku (56/1; 57 nahoře + cv. 5); PS str. 24 dokončit

Písanka str. 9 - do diktátu slov napiš svůj oblíbený předmět ve škole :)

Míčová školka :)

Pokud chcete, můžete si vytisknout pracovní listy k procvičování:

Násobení 2 - ukrytá slova zvířata v lese

Násobení a dělení 2 (cv. 5 jsme se ještě neučili)

Kdo si chce procvičit i stříhání, může si vyrobit skládačku :)

Tady vám mohou rodiče vytisknout jen násobilku 2 a 4

 

1. 3.

ČJ - str. 79 cv. 2 jsme dělali ústně, PS str. 64 cv. 16

M - napsali jsme si šest příkladů na násobení a šest na dělení dvěma do sešitu s hasiči

Písanka str. 8

Od zítřka se na online výuku rozdělíme na dvě skupiny (podle vlastního uvážení a chuti vstávat) - první od 8 do 9,30, druhá od 10 do 11,30. Pouze ve čtvrtek budeme mít všichni společně od 8 hodin, protože potom máte angličtinu. :)

28. 2.

Ahoj druháci, protože se bohužel zítra nemůžeme vidět ve škole, spojíme se ráno v 8 hodin přes Teamsy a domluvíme se, jak bude vypadat vyučování dál. Ve škole zůstaly nějaké písanky a také učebnice do angličtiny, které bude chtít paní učitelka Kaplanová použít, proto moc prosím rodiče, zda by mohli učebnice vyzvednout. Ve škole budu zítra ráno od 6,30 do 12 (podle potřeby déle), v dalších dnech bude dopoledne paní sekretářka. Pokud potřebujete půjčit notebook, budou k dispozici od úterý (v pondělí potřebujeme nainstalovat program).

Zítra se na vás budu těšit, alespoň přes obrazovku. :)

19. 2.

ČJ - str. 110 d, t - přepsat do sešitu ČJ2

Procvičuj násobky 2 a 4

Užijte si prázdniny, za týden se na vás zase budeme těšit. :)

Nemocní:

Dnes jsme pracovali ve skupinách, procvičili jsme při tom počítání do 100, čtení s porozuměním a vyhledávání informací v textu. Také jsme protrénovali násobky 4 a na pracovním listě zopakovali i násobilku 2.

18. 2.

Písanka str. 7 - stačí po prázdninách

Udělej opravy v ČJ2 (myšky).

Nemocní:

ČJ - str. 78 cv. 4 - alespoň 2 sloupečky do sešitu ČJ2; PS str. 63 cv. 14; procvičovali jsme také na interaktivní tabuli a na kartičkách

M - str. 23 cv. 4; počítali jsme na listu příklady na + - do 100, vlepili jsme si násobilku 4, kterou zítra začneme procvičovat

17. 2.

ČJ - str. 110 b,p - tři řádky přepiš do sešitu ČJ2 (myšky)

Nemocní:

ČJ - str. 77 cv. 5 - deset slov přepsat do sešitu ČJ1; PS str. 63 cv. 12, 13

M - PS str. 21 cv. 13; str. 22 cv. 14, 15


16. 2.

Udělej opravy v Popelce; dobrovolný úkol Čj - PS str. 62 cv. 11

Zítra si vezměte do školy brusle, oblečení na bruslení a helmu(stačí na kolo), pokud počasí dovolí, půjdeme v tělocviku bruslit.

Nemocní:

ČJ - PS str. 62 cv. 10, uč. str. 78 cv. 1, 2 ústně

M - PS str. 21 cv. 11, 12

Písanka str. 6

15. 2.

Opakuj násobilku, udělej opravy v Popelce

Tělocvik je přesunutý i tento týden na středu, zítra bude čtení+psaní a výtvarka, ve středu půjdeme v rámci tělocviku bruslit. :)

Nemocní:

ČJ - 77 / 1, 2, 3 ústně; PS str. 61/8, 62/9

M - PS str. 19 dokončit, str. 20/7, 8, str. 21 cv. 10

Písanka str. 5

12. 2.

Kdo nestihl dokončit ČJ1 - str. 76 cv. 4 (dva sloupečky), dodělá doma

Trénujte násobilku 2 a nezapomeňte číst.

Užijte si hezký víkend. :)

Nemocní:

ČJ - do sešitu ČJ1 str. 76 cv. 4 alespoň 2 sloupečky, dnes jsme pracovali ve skupinách - plnili jsme úkoly na interaktivní tabuli a na pracovním listě (procvičovali jsme tvrdé a měkké souhlásky a párové souhlásky)

M - trénovali jsme dělení 2 - na mazací tabulce a potom na pracovním listě str. 2 - ZDE

11.2.

M - PS str. 19 cv. 1 (jen barevný rámeček s násobením), 2, 3

Nemocní:

Čj - uč. str. 76 cv. 2 do sešitu ČJ2, rychlíci pracovali na pracovním listě, psali jsme také na známky doplňovačku na y/i

M - trénovali jsme násobilku 2 na mazací tabulce, potom na pracovním listě - můžete vytisknout nebo ústně procvičit ZDE

10. 2.

M - uč se násobky čísla 2

Procvičovaní násobilka 2

Nemocní:

ČJ - str. 75 cv. 1, 2, 3, 4, 5 pracovali jsme na interaktivce, společně jsme zdůvodňovali

M - učíme se násobilku 2, pracovali jsme na pracovním listě


9.2.

M - PS str. 18 cv.18 

Nemocní:

ČJ - PS str. 42/5, 61/7

M - PS str. 17 cv. 12, 14, str. 18 cv. 15

Písanka str. 4

8. 2.

ČJ - str. 74 cv. 4 dopsat do sešitu ČJ2 (myšky)

Tělocvik ze zítřka bude přehozený na středu. Zítra si místo něj dáme ČT+PS a VV. Na středu potom nezapomeňte oblečení na vycházku.

Nemocní:

ČJ - uč. str. 74 cv. 1 ústně zdůvodnění, cv. 2 na průsvitku, cv. 3 jsme dělali společně na interaktivce, cv. 4 do sešitu

M - vysvětlovali jsme si, co je to dělení, např. 8 bonbonů rozdělím mezi 4 děti, kolik dostane každé z nich,...ukazovali jsme si to na bonbonech, které jsme rozdělovali do misek; PS str. 16

Písanka str. 3


5. 2.

ČJ - list cv. f), opravy ostatních cvičení udělej do sešitu s Popelkou

Nemocní:

ČJ - uč. str. 73 cv. 5 jsme dělali na průsvitku, cv. 6 na mazací tabulku, PS str. 61 cv. 6

M - PS str. 15 celá

4.2.

Písanka str. 2 na pondělí

Nemocní:

ČJ - str. 73 cv. 1, 2 ústně, cv. 3 jsme dělali na průsvitku, cv. 4 nejprve spolu a potom jsme slova psali do sešitu

M - PS str. 14, str. 15 cv. 6

3. 2.

ČJ2 - str. 72 cv. 3 dopsat, kdo nestihl ve škole

Nemocní:

ČJ - str. 72 cv. 4, 5 jsme dělali na průsvitku, cv. 3 nejprve ústně, potom jsme přepisovali do sešitu

M - vysvětlovali jsme si, co je to násobilka, např. 3+3+3+3=4.3, ukazovali jsme si to na miskách a bonbonech

Písanka - obtahovali jsme písmena na první straně

2. 2.

ČJ - PS str. 59 cv. 3

Procvičování na párové souhlásky ZDE - zatím procvičuj B-P

Nemocní:

Čj - probíráme párové souhlásky - uč. str. 71 - str. 72 cv. 1, 2 jsme si zdůvodňovali ústně, PS str. 59

M - PS str. 13 jsme počítali samostatně na známky

1. 2.

ČJ - PS str. 58 cv. 8

Nemocní:

ČJ - psali jsme diktát 66/7b), PS str. 57 cv. 2, 4, 5, str. 58 cv. 6

M - PS str. 12 cv. 17, 19

Písanka - dokončili jsme 1. díl


28. 1.

Dodělej list (omalovánku) na tvrdé a měkké souhlásky, nezapomeň číst

Nemocní:

ČJ - dělali jsme list (omalovánku) na procvičení tvrdých a měkkých souhlásek

M - učili jsme se rýsovat úsečku do sešitu

27. 1.

Dodělat pavučinu v PS do ČJ,

udělat opravu příkladů z M - PS (pokud nemáš místo v PS, přepiš příklad do hasičů a vypočítej)

Nemocní:

ČJ - rozlišovali jsme tvary slov a slova příbuzná - uč. str. 70 cv. 1, 2 ústně, PS str. 57 cv. 1, 3

M - str. 12 cv. 16, 18

Písanka str. 38

26. 1.

ČJ - list cv. 4 a), b) 

Nemocní:

Čj - tvary slova - uč. str. 69 - ústně cv. 2, 3, 4

List str. 21- u cv. 2 jsme si říkali různé tvary slov - k vytištění ZDE, druhá strana listu ZDE

M - PS str. 11 dokončit

 

25. 1.

M - PS str. 11 cv. 14

Nemocní:

ČJ - uč. 67 / 3 jsme dělali na průsvitku + PS str. 56

M - PS str. 11 cv. 12, psali jsme pětiminutovku na +-do 20

Písanka - str. 37 dokončit + str. 40

22. 1.

Udělej opravy v češtinových sešitech, v hasičích a v PS do matematiky. Nezapomeň číst a procvičovat + - do 20 i do 100.

Procvičování na tvrdé a měkké souhlásky

Tvrdé a měkké souhlásky

 

ČJ - str. 67 cv. 1, 2 na průsvitku, list jen první cvičení - k vytištění ZDE

M - str. 46 cv. 4 na průsvitku, barevné příklady do sešitu s hasiči

 

21. 1.

M - PS str. 10 dokončit (některé děti stihly ve škole a mají už odevzdáno)

Děti které nechodí v současné době do školní družiny, mají v deníčku vloženou odhlášku. Prosím o vyplnění a zaslání zpět do školy zítra. Děkuji moc. 

Nemocní:

Písanka str. 37 - jen z

ČJ - str. 65 cv. 2 do sešitu, cv. 3 ústně, rychlíci dělali tento pracovní list - jen první cvičení

M - PS str. 10

20. 1.

M - list sčítání - sloupeček 49 

LIST pro marody k vytištění ZDE

Nemocní:

ČJ - str. 64 cv. 3, 4 na průsvitku, PS str. 55 celá

M - počítali jsme slovní úlohy na mazací tabulku, PS str. 9 cv. 6, str. 10 cv. 7, potom rychlíci pracovali na pracovním listě

Písanka str. 36

19. 1.

Oprava diktátu, číst alespoň 15 minut

Nemocní:

ČJ - psali jsme diktát 60/14 b), PS str. 54 / 8, 9

M - odčítání (podívej se v uč. str. 45), PS str. 9 cv. 4, 5

 

18. 1.

ČJ - PS str. 52 cv. 4

Nemocní:

ČJ - uč. str. 64 cv. 1, 2 jsme dělali ústně, PS str. 54 cv. 7, 8

M - psali jsme pětiminutovku (str. 43 prvních deset příkladů v barevném sloupečku), str. 44 barevný sloupeček jsme počítali na průsvitku, potom jsme počítali na prac. listě příklady na +-do 20

15.1.

Čti si svoji knihu, procvičuj dnešní sčítání, sčítání a odčítání do 20

Kdo nestihl ČJ - PS str. 53 cv. 5, dodělá. Pozor, obojetné slabiky necháš bílé. 

Procvičování:

sčítání a odčítání do 20

sčítání s přechodem přes desítku

Přičítání desítek

Ufoni - přičítání desítek

Počítání do 100

Odčítání do 100

Nemocní:

ČJ - PS str. 53 celá, učebnice str. 63 cv. 8 jsme dělali na průsvitku, cv. 7 ústně

M - začali jsme probírat sčítání s přechodem str. 43, ústně jsme dělali cv. 1, PS str. 8 cv. 1, 2

14. 1.

ČJ - PS str. 52 str.3

Nemocní:

ČJ - uč. str. 63 cv. 5 jsme dělali na průsvitku, cv. 6 ústně

PS str. 51 cv. 2

M - do sešitu s hasiči jsme počítali na známky z uč. str. 40 první barevný sloupeček a str. 41 dvanáct příkladů z barevného sloupečku; PS str. 7 cv. 12

 

13. 1.

Někteří mají dodělávat M - PS str. 7 cv. 10 - špatně vypočítané výsledky škrtni a napiš správně

Užijte si venku sněhu a večer si alespoň chvilku čtěte. :)

Nemocní:

M - PS str. 7 cv. 9, 10, rychlíci mají i 11

ČJ - měkké souhlásky - str. 62 - ústně jsme dělali cv. 1 (hledali jsme měkké slabiky), cv. 4 (zdůvodňovali jsme, jaké i a proč - široký napíšu měkké i, protože š je měkká souhláska), cv. 2 jsme napsali do sešitu ČJ2 a zatrhli měkkou slabiku; PS - str. 51 cv. 1

Písanka str. 34

12. 1.

M - PS str. 5 cv. 4

Nepřítomní:

ČJ - učebnice str. 59 cv. 9 jsme dělali ústně, podobné potom v PS str. 47 cv. 9, 10, str. 50

M - odčítání uc. str. 41, PS str. 5 cv. 5, str. 6 celá

11. 1.

ČJ - str. 60 cv. 12 přepsat do sešitu ČJ2 (s myškami), ve škole jsme si doplnili na průsvitku, zítra si některá z těchto slov napíšeme jako diktát 

Nemocní:

ČJ - str. 59 cv. 10 na průsvitku, PS str. 47 cv. 7, 8

M - sčítání dvojciferných čísel - vysvětlení v učebnicic str. 40, v novém pracovním sešitě jsme dělali str. 4 celou a str. 5 cv. 3

8. 1.

Dnes jsme si rozdali nový díl PS do matematiky, starý už můžete nechat doma, jen přehoďte obal. :)

Číst knihu, zapište do deníčku.

Nemocní:

ČJ - uč. 59/7 psali jsem slova na mazací tabulku, cv. 8 jsme dělali ústně - všechno zdůvodňujeme - po k napíšu tvrdé y, protože k je tvrdá souhláska

PS str. 45 cv. 4, 46 celá

M - začali jsme dělat slovní úlohy na str. 40-41, ale nějak jsme se zapovídali o životě zvířat, takže jsme stihli jen první dvě úlohy :)

7. 1.

Písanka str. 33 na pondělí

Nemocní:

Čj - PS str. 45 cv. 2, 3; uč. 59/6 jsme dělali na průsvitku

M - PS dodělali jsme str. 47 a 48

6.1.

ČJ - PS str. 45 cv. 1 - vymysli věty na slova s chy, chý

 Nemocní:

ČJ - psali jsme diktát 56/12 první čtyři věty, přečetli jsme si básničku str. 58, společně na IT doplnili písmena, zdůvodnili; cv. 4 jsme udělali nejprve na průsvitku, potom zkontrolovali na IT a psali do sešitu ČJ2; rychlíci stihli i přečíst básničku v PS str. 43 a udělat úkoly pod ní :)

M - PS str. 46 celá, 47 cv. 1, 2,3

5. 1.

Čj - do sešitu ČJ2 str. 56 cv. 10

Zítra vezměte pravítko, budeme mít geometrii. :)

Nemocní:

ČJ - na průsvitku jsme dělali str. 57 cv. 2, do sešitu ČJ1 cv. 3, PS str. 42 cv. 3, 4

M - PS str. 42 jsme počítali na známky :)

4. 1.

Dnes jsme rozdali nové sešity do češtiny - s Popelkou a s myškami. Přehoďte na ně obal ze starých sešitů. 

Písnička - tvrdé a měkké souhlásky

Nepřítomní:

ČJ - zopakovali jsme si samohlásky a souhlásky - od nového sešitu s myškami jsme napsali slova ze str. 56/13, rozdělili na slabiky, označili samohlásky a souhlásky; připomněli jsme si, že máme samohlásky krátké a dlouhé, souhlásky jsme si rozdělili na tvrdé, měkké a obojetné (str. 57), PS str. 41 cv. 1

M - procvičovali jsme do sešitu s hasiči 10 příkladů na zaokrouhlování, 10 příkladů na + a - (str. 37 druhý barevný sloupec), na mazací tabulku slovní úlohy

Písanka str. 32

Přeji vám všem klidné a pohodové Vánoce, ty správné dárky pod stromečkem a hodně zdraví a spokojenosti do nového roku. 

Přes prázdniny nezapomeňte číst, procvičovat psaní (diktáty nebo přepis vět, třeba z učebnice) a počítat. Můžete dopsat sešity do češtiny, po prázdninách si rozdáme nové. Mějte se moc hezky. Budu se na vás těšit 4. ledna. :)

17. 12.

Písanka str. 31 - až na 4. 1.

Zítra nemusíš nosit aktovku, stačí batůžek. Do něj nabal pouzdro, deníček, svačinu, vánoční cukroví, dárek pro kamaráda. :) Pokud máš nějaké věci v šatně, dones si igelitku. V šatnách mohou přes prázdniny zůstat pouze přezůvky.

16. 12.

Oprava diktátů, číst alespoň 30 minut.

Nemocní:

ČJ - str. 55 cv. 5 jsme dělali ústně, cv. 6 na průsvitku, psali jsme diktát - zbytek cv. 4 na str. 53

M - PS str. 45 (uč. str. 79)

15. 12.

Číst alespoň 30 minut.

Nemocní:

ČJ - psali jsme diktát str. 53 cv. 4 (jen 3 věty), 54 cv. 1 a 3 jsme dělali na interaktivní tabuli, cv. 2 na průsvitku

M - str. 38 cv. 1 jsme psali do sešitu

14. 12.

ČJ - str. 55 cv. 7 přepiš do sešitu ČJ2

Nemocní:

ČJ - slabiky se slabikotvorným R, L, M str. 53  - nejprve jsme napsali do sešitu slova ze str. 52 cv. 3, rozdělili na slabiky, označili samohlásky, dvojhlásky, souhlásky - v každé slabice je samohláska; potom jsme přepsali str. 53 cv. 1 - rozdělili na slabiky - není samohláska, odvodili jsme si slabikotvorné r,l,m, udělali pod ně značku, stejně jsme psali i cv. 2

M - PS str. 39

Písanka str. 29

11. 12.

ČJ - PS str. 40 cv. 1 dopsat věty

Nepřítomní:

ČJ - PS str. 40

M - odčítání jednociferného čísla od celých desítek str. 38 - zkoušeli jsme si příklady na mazací tabulku, počítali jsme na ni i slovní úlohy, pro rychlíky do sešitu s hasiči str. 37 cv. 2

10. 12.

Dnes nám vypadl po vyučování internet, takže se mi nepodařilo dát úkoly, ale děti určitě nezapomněly číst 30 minut. :)

9.12.

Písanka str. 28 krasopisně :)

Nepřítomní:

ČJ - souhlásky - učili jsme se je označovat křížkem, do sešitu ČJ2 jsme napsali slova str. 52 cv. 2, označili souhlásky, cv. 4 jsme dělali společně ústně

M - PS str. 38 celá

Čtení - četli jsme společně str. 52-53, potom jsme do sešitu ČT+sloh napsali datum, pod ně nadpis Na Mikuláše. Celou větou jsme odpovídali každý sám na otázku: Co dostaly děti?, tzn. Jenda dostal .... a Věrka dostala ..... Pod odpověď jsme namalovali obrázek. :)

8.12.

 

Poslední termín na objednání z knižních katalogů je zítra - 9.12.

8. 12.

M - dovybarvi list na zaokrouhlování

Nepřítomní:

ČJ - dvojhlásky str. 51 - cv. 2 jsme dělali ústně, potom jsme slova napsali do sešitu, zeleným kroužkem jsme označili dvojhlásky, tužkou samohlásky, cv. 3 jsme dělali ústně

M - PS str. 37 cv. 8; odčítání bez přechodu desítek - str. 36, na mazací tabulku jsme počítali slovní úlohy

7. 12.

Číst alespoň 30 minut. Procvičuj zaokrouhlování na desítky. 

Nepřítomní:

ČJ - psali jsme diktát na ú/ů, PS str. 39

Písanka str. 27, Čítanka str. 46 - 49

M - sčítání str. 35, na folii cv. 4, PS 37 / 5, 6, 7

4. 12.

Dnes není písemný úkol. Procvičuj zaokrouhlování, + - do 20 a nezapomeň číst.

Dnes jsme si vylosovali kamaráda, kterému doneseme dárek na vánoční besídku. Jeho jméno je vlepeno v deníčku. Domluvili jsme se na dárek do stokoruny. :)

Nepřítomní:

ČJ - PS str. 34 cv. 2, 3

M - PS str. 36

Prv - domácí mazlíčci

3. 12.

M - PS str. 36 cv. 1

Zítra si doneste igelitku na výkresy. :)

Nepřítomní:

ČJ - PS str. 38

M - str. 34 sčítání - barevný sloupeček ústně, na průsvitku cv. 1, slovní úlohy jsme podobné počítali na mazací tabulku

2. 12.

M - PS str. 35 cv. 6 - kdo nestihl ve škole, dodělá

Nezapomeň číst z knížky. :)

Nepřítomní:

ČJ - psaní ú/ů- uč. str. 50 podívej se na cv. 1, cv. 3 jsme dělali na průsvitku, podobné jsme dělali i na interaktivní tabuli, psali jsme diktát na 6 vět

M - PS str. 35 cv. 5, 6, 7

Písanka str. 26, čítanka str. 44-45

1. 12.

V prvním okýnku adventního kalendáře není žádný domácí úkol. :)

Marodi:

ČJ - psali jsme do sešitu ČJ1 jména: Amálka, Igor, Ota, Yvona, Ema, Ula, Ola, Adam, Eda - rozdělili jsme je na slabiky, vyznačili samohlásky - na začátku je samohláska a je to samostatná slabika; v učebnici jsme vymýšleli věty str. 49 cv. 7, cv. 10 jsme dělali na průsvitku 

M - PS str. 34 cv. 2, 3, z učebnice str. 33 cv. 1 jsme dokončili do sešitu

30. 11.

ČJ - PS str. 36 cv. 3

Nepřítomní:

ČJ - PS str. 36, uč. str. 49 cv. 9 jsme dělali na průsvitku

M - procvičujeme zaokrouhlování, PS str. 34 cv. 1, rychlíci stihli i str. 35 cv. 4, do sešitu jsme psali z učebnice str. 33 cv. 1 - první sloupec, dokončíme zítra

Písanka - dokončili jsme str. 25

Čítanka - str. 42 - 43

Prvouka - povídali jsme si, co znamená advent, věnec, svíčky, jak pomáháme rodičům (str. 27)

27. 11.

Dnes není domácí úkol, ale nezapomeňte číst. Můžete také procvičovat zaokrouhlování. Užijte si víkend. :)

Nepřítomní:

ČJ - samohlásky - uč. str. 48 - cv. 2 jsme psali jako diktát do sešitu, potom jsme označili samohlásky kroužkem, cv. 3 jsme dělali na průsvitku

M - učíme se zaokrouhlování  - uč. str. 33 - cv. 2 jsme zaokrouhovali do sešitu

26. 11.

Písanka str. 25 jen j (po větu o jelenovi)

Zítra si vezměte teplé oblečení na ven, jestli bude hezky, zahrajeme si s nulťáčky šipkovanou. :)

Nepřítomní:

ČJ - rozdělujeme hlásky na samohlásky, souhlásky, dvojhlásky; na průsvitku jsme dělali str. 47 cv. 2, 3

M - PS str. 33 jsme počítali na známky

25. 11.

Dobrovolný úkol - ČJ - PS str. 37

Kdo nestihl ve škole M - str. 31 cv. 4, dokončí.

Nemocní:

ČJ - psali jsme diktát str. 44/8, str. 45 pracovali jsme s básničkou, cv. 1  a, b, d, vysvětlili jsme si, jak se dělí slova na konci řádku (str. 46), zkoušeli jsme si to na interaktivní tabuli, PS str. 35 cv.1

M - str. 31 cv. 4 do sešitu, psali jsme pětiminutovku (barevné příklady ze str. 32), počítali jsme slovní úlohy

Písanka str. 24, čítanka - četli jsme str. 40-41

24. 11.

Kdo nestihl, dokončí:

ČJ2 - str. 43 cv. 1 ,  M - PS str. 32

Nepřítomní:

ČJ - stále opakujeme slova protikladná, souznačná,... uč. str. 44 cv. 6 jsme dělali ústně, str. 43 cv. 1 jsme psali do sešitu ČJ2

M - PS str. 32 celá

23. 11.

Zopakuj abecedu. Nezapomeň číst alespoň 15 minut.

Zítra půjdeme místo tělocviku na vycházku. Vezmi si teplé oblečení a dobré boty,  případně do batůžku pití a pláštěnku. 

Nemocní:

ČJ - psali jsme diktát - uč. str. 44 cv. 7, potom měly děti podtrhnout slova významem souřadná a napsat k nim slovo nadřazené.  Zopakovali jsme druhy vět, rozdíl mezi hláskou a písmenem, rozdělili jsme si hlásky na samohlásky, souhlásky. 

M - počítali jsme slovní úlohy na mazací tabulku, PS str. 31 cv. 10, str. 22 celá

Písanka str.  23

20. 11.

Není písemný domácí úkol. Nezapomeň číst z knihy (zapište do deníčku). Někteří si vzali dobrovolný úkol.

Příští týden se učíme předměty podle rozvrhu, ale každý den budeme ještě končit ve 12 hodin. Cvičení s Robinem nebude, ani žádné jiné kroužky. 

Přeji vám všem hezký víkend. :)

19. 11.

M - PS str. 30 cv. 7, oprava diktátu

Nepřítomní: ČJ - psali jsme diktát, ČJ - PS str. 26 cv. 2, 3, 4

M - odčítání desítek - PS str. 31 cv. 8, 9

Písanka str. 22 dokončit

Nepřítomní pátek 20. 11.: M - PS str. 44 (učebnice str. 78), ČJ - sloh - oslovení, pozdrav, omluva, poděkování18. 11.

ČJ - PS str. 26 cv. 1 písmenka doplňuj psacím písmem

Nemocní:

ČJ -  uč. str. 43 cv. 4 včetně a, b, d jsem dělali na průsvitku a ústně

M - str. 28 cv. 23, str. 30 cv. 5, 6

Písanka str. 22 jen po jména Cilka, ...

 

16. 11.

ČJ - opakujeme - uč. str. 43 cv. 2, 3 ústně, PS str. 33 cv. 21

M-  PS str. 29 cv. 2, 3, 4

Písanka str. 21

Číst podle času :)

Pokud jste si odnesli domů přezůvky, nezapomeňte si je opět donést. :)

13. 11.

ČJ - procvičujeme slova citově zabarvená - učebnice str. 42 cv. 2 ústně, cv. 3 - rozdělili jsme si na slova, vybrali slova citově zabarvená, slova bez citového zabarvení jsme vypsali pod sebe do sešitu ČJ1, vedle jsme potom psali k nim slova lichotivá

M - začali jsme sčítání desítek do 100 - str. 30 - počítali jsme ústně sloupeček barevných příkladů, PS str. 29 cv. 1, str. 28 cv. 24 a 25

Úkol na víkend - číst aspoň 15 minut denně

Užijte si krásný víkend, uvidíme se v pondělí na poslední online hodině v 8 nebo v 10 hodin. :)

Zde si můžeš procvičit rozdělování slov citově zabarvených.

12. 11.

Písanka str. 20

M - str. 29 cv. 8

Zítra máme všichni vyučování od 8 hodin, protože potom máte angličtinu.

11. 11.

Písanka str. 19

číst minimálně 15 minut

odkaz na mnohoznačná slova zde

10. 11.

Úkoly na samostatnou práci: čítanka str. 34, ČJ - PS str. 26 cv. 5

Od zítřka upravím schůzku v Teamsech, vytvořím jednu schůzku od 8 do 12 hodin, zájemci o první skupinu se do ní přihlásí v 8 hodin, zájemci o druhou se připojí před desátou hodinou. Vyzkoušíme, jestli to bude lepší. :)

9. 11.

ČJ - PS str. 28 celá - cv. 2 obrázek je dobrovolný, str. 29 cv. 6

Písanka str. 18 dopsat

M - PS str. 26 cv. 12, 13


♥ 5.11. Milé děti, od dnešního dne najdete úkoly z angličtiny v samostatné "přihrádce" pod 2. třídou.♥ Your English teacher Věra Kaplanová

6. 11.

ČJ - slova nadřazená, podřazená, souřadná - učebnice str. 39, PS str. 29 cv. 5

M - PS str. 25 dokončit

PRV - str. 22 a 23 přečíst

Procvičování ovoce

Rozdělení ovoce - zelenina

Počítání do 20

Tady si můžeš zkusit matematickou pětiminutovku na čas.

Procvičování matematické řady do 100

5. 11.

ČJ - slova souznačná - uč. str. 38, ústně cv. 2, cv. 3 jsme nejprve udělali ústně, potom napsali do sešitu ČJ2, PS str. 30 luštili jsme křížovku- cv. 9

M - PS str. 24 cv. 5 (číslo hned před a hned za jsme si řekli ústně, do osy jsme vyznačili celou desítku před a za, str. 25 cv. 7, 8

Písanka str. 18 - jen 6 řádků (po slovo dým)

Číst alespoň 15 minut z knihy.

 

Mimořádné opatření - COVID-19

 

Vážení rodiče,

od středy 14.10. do 1.11.2020 přecházíme z nařízení vlády na distanční výuku. Prosím, sledujte informace zde na této stránce. Distanční výuka je pro žáky povinná. Informace k připojení k online výuce pošlu na email. Kdo nemá možnost připojení na internet, nebo nemá příslušné zařízení (mobil, tablet, počítač), spojí se co nejdříve s třídním učitelem na domluvu k dalšímu postupu. Žákům budou také zadávány úkoly na této stránce k samostatnému vypracování. Ke kontrole je posílejte mailem nebo přes WhatsApp.

 

Stravování v době distanční výuky v ZŠ Neslovice

 

Vážení rodiče a strávníci, s platností od 14.10.2020 přechází všichni žáci 1. stupně (mimo mateřské školy) na distanční výuku. Všem těmto žákům bude do 23.10. stravování odhlášeno. Žáci si mohou stravování individuálně přihlásit za běžnou cenu oběda u vedoucí stravování, tel. 739575945. Při zájmu o odběr oběda zítra, to je 14. 10. 2020 je nutno oběd nahlásit dnes do 17:00 hod, na další dny je potřeba oběd nahlásit nejpozději do 14:00 hod den předem. Odběr obědů bude probíhat výdejem do jídlonosičů v době od 11:30 do 12:30, a to ve Školní jídelně ZŠ Neslovice, Školní 93.

 

V první den přineste 2 jídlonosiče označené jménem strávníka. Do jednoho dostanete oběd a druhý zůstane v jídelně připravený na naplnění v dalších dnech, kdy v době výdeje bude jídlonosič naplněn a strávník si ho pouze vyzvedne a zanechá prázdný druhý jídlonosič (nebude čekat na vyzvednutí).

 

Od 26.10 do 30.10. 2020 jsou vyhlášeny prázdniny a žáci nemají na dotovaný oběd nárok.

4. 11. 

ČJ - PS str. 31 celá - u cv. 13 jsme psali jen 3 věty

M - uč. str. 28 rozklad dvojciferného čísla, ústně cv. 2, PS str. 24 cv. 4, 6

Čítanka str. 16 přečíst

Písanka str. 17

3. 11.

ČJ -psali jsme diktát do sešitu ČJ 1 - str. 31 cv. 6 b)

probírali jsme slova protikladná - str. 37, ústně jsme dělali cv. 3 a 4, na průsvitku cv. 5

M -  na mazací tabulku jsme počítali slovní úlohy - str. 23 nahoře, str. 24 cv. 6 a 8, str. 25 cv. 2, procvičovali jsme psaní a čtení čísel do 100 (např. 69, 96, 18, 81...), porovnávali jsme větší a menší (32 a 23, 74 a 60...)

M - PS dopsali jsme do obou tabulek na str. 23 čísla jen do prvních tří řádků,  porovnali jsme, v čem se tabulky liší, dopsali jsme do obou všechny celé desítky (10,20, 30, 40...), cv. 2

DÚ - čítanka str. 9 - přečti povídání o pejskovi a básničku dole

2. 11.

ČJ - učebnice str. 36 cv. 1 a 2 jsme dělali ústně, cv. 3 jsme psali do sešitu ČJ2

M - počítáme do sta, učebnice str. 26 - desítky, počítání číselné řady, kteréčíslo leží před, za

M - PS str. 23 cv. 1 - vybarvovali jsme barevně čtverečky s chybějícími čísly - 8, 13, 27, 32, 45, 59, 67, 71, 84, 96

Písanka str. 16

Prvouka (Já a můj svět) str. 19 - přečti si o stěhovavých ptácích


23. 10.

ČJ - učebnice str. 34 cv. 6 - luštili jsme na mazací tabulku

ČJ - PS str. 16 cv. 13 - protože je zde málo místa, psali jsme věty do sešitu ČJ2

M - počítali jsme hady, PS str. 20 cv. 30, str. 21 cv. 34, 35

Domácí úkol na prázdniny:

Číst knihu.

ČJ - PS str. 7 cv. 1 - přečti si básničku, očísluj sloky, jak mají jít správně za sebou, můžeš namalovat i obrázky. Básničku si potom správně alespoň 3x přečti.

Dobrovolný úkol na prázdniny: Vytiskni si pracovní list ZDE a vezmi si ho na vycházku do lesa. Zkus splnit co nejvíc úkolů. Pokud nenajdeš kaštan, zkus alespoň žalud. :)

Dávejte na sebe pozor, umývejte si packy :) a užijte si prázdniny v klidu a v pohodě. Moc děkuji rodičům a prarodičům za spolupráci při distanční výuce a přeji pevné zdraví a hodně pozitivní energie v pošmourných podzimních dnech. :) Snad se uvidíme 2. listopadu ve škole, případně nadále při online výuce. 

 

22. 10.

ČJ - psali jsme diktát do sešitu ČJ1: Teta Alena jede autem. Veze Pepu. Kdo je Pepa? Už jede papoušek Pepa.

ČJ - PS str. 15 cv. 11

 Písanka str. 15

M - PS str. 20 cv. 31, str. 21 cv. 32, 33

Počítali jsme zpaměti hady (řadu příkladů), např. 2+6+2+4-3+6+2-9=

 

21. 10. 

Úkoly na dnešek:

ČJ - učebnice str. 33 - celá strana, pracovali jsme na průsvitku 

ČJ - PS str. 15 cv. 10 - našli jsme v bludišti věty a přepsali je do sešitu ČJ2

Mpočítali jsme pamětně řadu příkladů, např. 5+4-3+2...

M- PS str. 19 cv. 27, str. 20 cv. 28, 29

Písanka str. 14

20. 10.

Úkoly na dnešek:

ČJ - PS str. 14 cv. 9 - alespoň 4 věty přepsat do sešitu ČJ2

M - učebnice str. 25 cv. 1 na průsvitku

M - PS str. 18 cv. 23, 24; str. 19 cv. 25, 26

Domácí úkol:

Poslechni si písničku Káča našla ptáče, zítra s ní budeme pracovat. :)

19. 10.

Úkoly na dnešek:

ČJ - PS str. 14 cv. 8, učebnice ústně str. 31 cv. 4 a), b)

Písanka str. 13

M - PS str. 17 cv. 20 domácí úkol

str. 18 cv. 21, 22

Číst alespoň 10 minut každý den.

Odkazy na procvičování:

sčítání a odčítání do 20

čeština - např. druhy vět :)

Procvičování abecedy

I tady se dá procvičovat + a -


16. 10.

Úkoly na dnešek:

ČJ -PS str. 14 cv. 7

Diktát: František jde k Jirkovi. Naše Helenka má nové kolo. Komu patří ten pes?

M - PS str. 17 cv.18, 19

Prvouka - rybník, str. 18

Video - výlov rybníka

 

 

15. 10.

Úkoly na dnešek:

ČJ - PS str. 13 cv. 5, 6

M - učebnice str. 23 cv. 1, 2 budeme psát na mazací tabulku, cv. 3 do sešitu

Písanka str. 12

Domácí úkol: M - str. 23 cv. 4 do sešitu, číst alespoň 15 minut


14. 10.

Úkoly na dnešek:

ČJ str. 28 cv. 6 promysli si znaménka a tři věty napiš do sešitu ČJ2, cv. 5 udělej na průsvitku

Písanka str. 11 dokonči

M - PS str. 16 cv. 16, 17

Ve cv. 16 jsme použili příklady:

3+4, 3+5, 3+9, 8+8, 6+7, 9+9, 4+9, 4+5, 3+7, 5+9, 5+4, 9+5

13. 10.

M - PS str. 16 cv. 14

Nemocní:

ČJ - str. 30 cv. 1 ústně, str. 25 cv. 3 alespoň 3 věty do sešitu 

M - str. 21 cv. 1 do sešitu, PS str. 16 cv. 15

 


12. 10.

ČJ - udělat opravu z PS str.13 cv. 4 do sešitu ČJ2 - opravuj celou větu. 

Nemocní:

ČJ - věty přací - str. 28/1 a 29/2 + PS str. 13 cv. 4

M - slovní úlohy s medvídky na str. 20 - 22 jsme počítali na mazací tabulku, stejně tak str. 20 cv. 1, PS str. 15 cv. 13

Písanka str. 10 + 11 (jen 4 řádky)

8. 10.

ČJ - PS str. 22 cv. 10 na pondělí

Někteří mají dodělávat v M - PS.

Nemocní:

ČJ - probíráme věty rozkazovací, pracovali jsme na pracovním listě - tvořili jsme věty oznamovací a věty rozkazovací

M - PS str. 15 cv. 10, 11, 12

Písanka str. 9

7. 10.

ČJ - PS str. 22 cv. 8, str. 23 cv. 1

Kdo ještě neumí, trénuje abecedu.

V pátek budeme mít Sportovní den s olympionikem. Do školy do batůžku nabalit pouzdro, pití, svačinu (pokud nemáš školní), oblečení na ven i do tělocvičny.

Nemocní:

ČJ - opakovali jsme abecedu, psali jsme diktát - 16/10, opakovali jsme, jaké známe druhy vět + příklady

M - počítali jsme slovní úlohy na mazací tabulku (19/7), do sešitu str. 19 cv. 5


6. 10.

ČJ - udělej opravy v sešitě

Nemocní:
ČJ - psali jsme diktát - str. 14 / 8b), opakovali jsme abecedu, na interaktivní tabuli jsme seřazovali slova podle abecedy, do sešitu jsme přepisovali první dvě věty str. 23 cv. 2

M - počítali jsme slovní úlohy na mazací tabulku

Učili jsme se počítat se závorkami - str. 18.

Do sešitu (s hasiči) jsme počítali str. 18 cv. 1

5. 10.

Písanka str. 8 dokončit

Nemocní:

ČJ - četli jsme str. 22 cv. 1 + cvičení dole kromě f, říkali jsme si, kdy je asi které znaménko, vyluštili jsme si druhy vět (PS str. 12 cv. 1), řekli jsme si, co to jsou věty oznamovací (str. 23 žlutý rámeček), ústně jsme četli str. 23 cv. 2, odpovídali na otázky ve cv. 3

Písanka str. 8

M - na průsvitku jsme dělali str. 12 cv. 3, str. 13 cv. 2, str. 15 cv. 2, na mazací tabulku jsme počítali slovní úlohy str. 11 cv. 2, str. 12 cv. 1, str. 13 cv. 1, 4, str. 14 cv. 1

2. 10.

ČJ - PS str. 22 cv. 9 - vymysli a napiš jména pro plyšáky

Nemocní:

ČJ - str. 17 - povídali jsme si o tom, jak poprosit, poděkovat, sehráli jsme si různé scénky

M - geometrie - PS str. 43

Prv - opakovali jsme stromy a keře v lese

1. 10.

Udělat opravu v písance, podle potřeby počítat na listu z matematiky, opravit chyby

AJ

- opět zvířátka + opakování barev

- trénovali jsme psaní v angličtině (a monkey, a lion, a zebra, .....) a čtení anglických slov

- otázka "Can you see a lion?

 

30. 9.

ČJ - do sešitu ČJ2 dopiš zbytek cvičení str. 15 cv. 4

Udělej si opravu diktátu.

Nabalte do aktovky mazací tabulky a fixy z loňska.

Letos nebudeme (alespoň prozatím) vybírat citronovou a pomerančovou kůru z důvodu nedostatku skladovacích prostor.

29. 9.

ČJ - do sešitu ČJ2 přepiš první dvě věty z učebnice str. 15 cv. 4 (doplň podle nápovědy)


25. 9.

ČJ - PS str. 11 cv. 3 dokončit

Nepřítomní:

ČJ - PS str. 11

M - list

24. 9.

Číst alespoň 15 minut nahlas, udělat opravy v sešitech.

Nepřítomní:

ČJ- str. 12 cv. 2, 3 jsme doplňovali na průsvitku, str. 13 cv. 3 jsme si řekli společně a slova potom psali do sešitu

M - procvičovali jsme sčítání s přechodem přes desítku

Písanka - str. 6 dokončit

AJ - dnes opět zvířata ( a snake, a crocodile, a tiger, a monkey, a lion, a zebra) věta " I can see ......" Seznamujeme se s psanou formou anglických slov.

Odkaz na písníčku a příběh:

Can you snap like a crocodile?

Mouse safari

 

22. 9.

Dnes není písemný domácí úkol, ale čtěte alespoň 15 minut nahlas a procvičujte ústně sčítání a odčítání do 10 (dnes při pětiminutovce někteří nestíhali rychlejší tempo). Ani diktát na velká písmena nedopadl nejlépe.

Připomínám, že zítra je sportovní den. Potřebujete sportovní oblečení do tělocvičny i na hřiště, pouzdro, pití, příp. svačinu.

Dneska jsme v tom fofru zapomněli rozdat úkolníčky, čtení si poznamenejte a dopíšete zítra.

Marodi:

ČJ - PS str. 23 cv. 2, psali jsme diktát na písmenka: k, s, f, e, y, b, ů, z, d,m, S, P, N, I, T, Z, K, A, D, M

M - počítáme stále sčítání s přechodem přes desítku, dnes příklady typu 7+__, 6+__, 5+__

21. 9.

Do sešitu ČJ2 přepiš alespoň dvě věty z učebnice str. 9 cv. 8

Marodi:

ČJ - procvičujeme abecedu, PS str. 25 cv. 4b, 5, 6, str. 10 cv. 10

M - sčítali jsme přes desítku příklady začínající na 8, tzn. 8+3, 8+4,... pracovali jsme na pracovním listě

Písanka str. 6 - jen 4 řádky

18. 9.

Čti o víkendu alespoň 15 minut nahlas.

Začni se učit abecedu, najdeš ji např. v učebnici na str. 12

Kdo ještě stále neumí měsíce, má poslední možnost se to naučit, jinak budou lítat v pondělí hromy a blesky.

Dobrovolný úkol: do loňského sešitu češtiny přepiš nějaký text z učebnice, např. str. 7 cv. 2, můžete zkusit část i jako diktát :)

Marodi:

ČJ - učíme se abecedu, dnes jsme si ji asi 3x řekli společně, v PS jsme luštili str. 24

Písnička Abeceda

M - dnes jsme začali probírat sčítání přes desítku, vysvětlili jsme si, jak si příklad rozložit. Pracovali jsme na pracovním listě. Ukážeme si znovu v pondělí. :) Případně se můžete kuknout na video ZDE, dělali jsme str. 13 a 14.


17. 9.

ČJ - PS str. 10 cv. 9 - piš velká psací písmena

Ve středu 23. 9. budeme mít Sportovní den. S sebou sportovní oblečení do tělocvičny i na hřiště, pití, pouzdro, svačinu (školní svačiny děti dostanou).

Marodi:

ČJ - PS str. 5 cv. 15 - psali jsme vyluštěná jména na linky - Zuzana, Alena, Božena, Vilém, Radek, Vašek, str. 8 cv. 5, str. 9 cv. 6, povídali jsme si pohádku O perníkové chaloupce, potom jsme si ji zkusili zahrát

M - PS str. 12

Písanka str. 5

16. 9.

ČJ - PS str. 6 cv. 18

Nezapomínejte číst a dobu čtení zapisovat do tabulky v úkolníčku. :)

Marodi:

ČJ - říkali jsme si, jak se zdravíme, na průsvitku jsme dělali učebnice str. 10 cv. 2, v PS potom str. 6 cv. 17, str. 8 cv. 3

M - PS str. 11

Písanka str. 4 dokončit


15. 9.

M - PS str. 10 cv. 24

Marodi:

M- PS str. 10 cv. 21 (psali jsme příklad, protože na malování bylo málo místa), 22

ČJ - psali jsme diktát (str. 7 cv. 3), PS str. 3 cv. 8

14. 9.

ČJ - PS str. 5 cv. 14

Marodi:

ČJ - učebnice str. 9 ústně cv. 7, 8, pročíst žluté rámečky

ČJ - PS str. 25 cv. 4 - jen oddělit slova, str. 8 cv. 2, 4

M - str. 8 a 9 - číselná osa, znázornění, číslo hned za, hned před...ústně můžete zkusit některá cvičení např. 8/4, 9/5,6

str. 10 - na průsvitku jsme dělali cv. 1 a 3, na tabuli cv. 2 a 4

Písanka str. 4 - jen 4 řádky

11. 9.

Není domácí úkol, můžeš ale číst a dodělat list z matematiky. Užijte si víkend. :)

Marodi:

ČJ - říkali jsme si pohádku o Červené karkulce (uč. str. 8) a potom jsme si ji zahráli

M  -  str. 6 cv. 3 jsme dělali na průsvitku, ústně potom str. 7 celá, kromě cv. 3

10. 9.

Kdo nestihl M-PS str. 9 - dodělá

Dobrovolný úkol: list do matematiky - můžeš dělat postupně, nemusí být celé zítra :)

Marodi:

ČJ - PS str. 4

M - PS str. 9

Písanka str. 3 dokončit

9. 9.

Písanka str. 3 - napiš jen 5 řádků

Marodi:

ČJ - psali jsme diktát - jména chybějících spolužáků :)

Říkali jsme si, jaký je rozdíl mezi hláskou a písmenem, co jsou to samohlásky, souhlásky (uč. str. 47) a dvojhlásky (str. 51). V PS jsme dělali na str. 3 cv. 5, 7, 10

M - PS str. 8

Písanka str. 2 dokončit

8. 9.

ČJ - PS str. 3 cv. 9 - piš jména, stačí jen kolik se ti jich vejde na řádky :)

Někteří mají dělat opravu v sešitu ČJ1.

Zítra si doneste do školy jehlu a nit, budeme navlékat jeřabiny.

Marodi:

ČJ - probírali jsme psaní vlastních jmen, v učebnici jsme si přečetli na str. 7 cv. 2, vyhledali jsme vlastní jména a přepsali je do sešitu ČJ1

M - PS str. 6 a 7

7. 9.

ČJ - pracovní sešit str. 2 cv. 1 dokončit

PRV - uč se měsíce v roce

Nemocní:

ČJ - procvičovali jsme rozdělování slov do slabik, v PS jsem dělali str. 2 (děcka mají PS ve škole, pošlu je po spolužácích)

M - PS str. 4 cv. 3, str. 5 celá

Písanka str. 2 - jen 4 řádky

skaut - zahájení


Aerobik:

První společná hodina - schůzka bude ve čtvrtek 10.9.2020

v době od 16 do 16.30 hod v tělocvičně

(rodiče musí počkat před tělocvičnou).


Podle počtu přihlášených a vážných zájemců je rozdělím do skupin a od dalšího týdne začnou jednotlivým skupinkám tréninky.

4. 9.

Úkol na víkend: Čti 10 minut denně. :)

3. 9.

ČT - číst z knihy alespoň 10 minut nahlas

Napsat opravu dnešní věty do sešitu ČJ1.

Zkuste prosím doma vyhledat zelený malý sešit se včelkou, používali jsme ho loni na matematiku. 

Některým dětem dnes chyběly učebnice nebo sešity, český jazyk a matematiku je třeba nosit každý den. Budeme se snažit co nejvíce věcí nechávat ve škole, aby děti neměly těžké aktovky.

2. 9.

Dnes není domácí úkol, když budete mít čas, můžete číst alespoň 10 minut nahlas z knihy.

Zítra se už budeme učit podle rozvrhu. Dnes jsme si ve škole nechali učebnici prvouky, angličtinu a čítanku, aby děti neměly tak těžké aktovky.

V pondělí, středu a čtvrtek máme 3. vyučovací hodinu čtení a psaní. Budeme potřebovat čítanku, písanku a sešit ČT+SLOH. Než se vrhneme na čítanku, dočteme ještě náš loňský slabikář. Některé děti si ho dnes už donesly.

Pokud máte zájem o dopolední svačinky, nahlašte si je u paní Kučové.

Prosím o vyplnění návratky k Sportuj ve škole.

 

1. 9.

Jsem moc ráda, že jsem se dnes sešli v plné síle. :)

Dnes mají domácí úkol pouze rodiče - prosím o vyplnění první strany v žákovské knížce s medvídky (hlavně případné změny od loňska v tel. číslech nebo adrese). Můžete obalit učebnice a sešity, kromě deníčku (ten si zítra sami podepíšeme). Prosím také o podepsání souhlasů a družinových papírů.

Zítra ještě budeme mít 4 vyučovací hodiny, podepíšeme si učebnice a vypovídáme se ze zážitků, abychom se ve čtvrtek mohli vrhnout na učení.

Do čtvrtka doneste do školy loňský 3. díl slabikáře, dočteme si ho, a písanku (ať vidím, jak šlo psaní). :)

 

ŠKOLNÍ ROK 2020 / 2021

Ahoj druháci,

už se na vás moc těšíme v úterý 1. září v 8 hodin v naší třídě. Vezměte si aktovky, rozdáme si učebnice a sešity. Budeme končit nejpozději v 9 hodin, spíš asi dříve. :)

A co budete potřebovat do 2. třídy?

Určitě vybavené pouzdro - pero, tužky, gumu, pastelky, pravítko, tuhé lepidlo (kores). Do třídy přezůvky, na dvůr něco na převlečení, do tělocviku oblečení do tělocvičny a cvičky s bílou podrážkou + botasky a mikinu na hřiště. Nebudeme zatím používat látkové ručníky. Kelímky na pití máme také školní. Prosím, noste trvale v aktovce jednu roušku. Veškeré další výtvarné a jiné školní potřeby nakoupíme společně - budeme vybírat 800 Kč.

Užijte si poslední dny prázdnin a ahoj v úterý. :)


Vstup rodičů do budovy školy je povolen pouze na základě domluvy s pedagogem.

 


 

Úkoly pro rychlíky :)

Čtení s porozuměním - Vodní dům

Počítání se symboly - tady už se musí trošku přemýšlet :)

Počítání se symboly - řešení

 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM - PANDA

MATEMATICKÉ KYTIČKY

ČARODĚJNICE - ČTI A POČÍTEJ SLABIKY

POČÍTEJ A NAJDI CESTU ČARODĚJNICI

 

PÍSNIČKA MĚSÍCE

 

Matematické pyramidy

Pro malé stavitele :)

Čtení s porozuměním - raději vytisknout

 

VELIKONOČNÍ MATEMATIKA

POČÍTÁNÍ S VAJÍČKY

A TROCHU JINÉ ÚKOLY

VELIKONOČNÍ OMALOVÁNKY


Stránky na procvičování čtení - Včelka:

 

 

Instrukce, jak použít promo kód UCIMESEDOMA:
1. Zadejte na počítači internetovou adresu www.vcelka.cz
2. Vpravo nahoře klikněte na červené tlačítko Vstup do aplikace
3. Zadejte postupně Váš email, heslo a další údaje potřebné pro registraci
4. Po dokončení registrace klikněte na tlačítko Přidejte prvního čtenáře
5. Postupujte dle instrukcí dokud neuvidíte seznam cvičení nově vytvořeného čtenáře
6. Klikněte na zelené tlačítko Použít promo kód
7. Vepište promo kód UCIMESEDOMA a klikněte na tlačítko Použít
8. Nyní můžete Včelku zdarma využívat po dobu 6 týdnů.


 

Kluk v motokáře

Malá čarodějnice

Delfín Filip - čtení s porozuměním

O Koblížkovi - čtení s porozuměním

 

Další úkoly do matiky - třeba pyramidy


Prezentace - jarní květiny

Zde jsou stránky na výuku angličtiny, můžete využít taky.

Tady najdete směsku všech možných testů včetně prvouky, karaoke na písničky apod.

 

Vybarvuj dýně podle počtu slabik ve slově

Vybarvuj hvězdičky podle počtu slabik
Kocour Tom - většina z vás už určitě zvládne přečíst a napsat odpovědi na otázky (tiskacím písmem) :)

Mořský koník - počítej a vybarvuj

Zvířata v lese - obrázkové čtení, lepší asi bude vytisknout

pokračování Zvířata jdou na piknik

Kdo rád počítá a vybarvuje, může se pustit do těchto obrázků:

Cvičitelka psů

Čertovské počítání

Kluk s drakem

 

Matematika - rozklad čísel

Porovnávání

Procvičování čtení

 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-1-trida

https://skolakov.eu/matematika-1-trida/scitani-a-odcitani-do-10

 

BIRTHDAY

PRESENT FOR SPIKE - PŘÍBĚH

THE WASHING MACHINE SONG

 

 

Grónská písnička:

https://www.youtube.com/watch?v=qwIeibV5lYw

 

 

ANGLIČTINA

 TOYS

COLOURS - BARVY

PÍSNIČKA - IF YOU ARE HAPPY ...

HAPPY HOUSE SONg

HELLO, I´M ......

 SLOVÍČKA -PROCVIČOVÁNÍ

Who is this?

Hello, hello. How are you?

 

 

 

Zde najdete videa nahraná autorem učebnice, můžete je chybějícím dětem pustit a při tom je nechat samotné pracovat :-)

http://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-1-dil-aktualizovane-vydani/

 

 

 


 

Kalendář

květen 2021
Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

On-line

Právě připojeni - hostů: 10 

PřihlášeníNajdi si