Domácí úkoly- 2. třída

Prezencni vyuka ZS Neslovice od18 11 20
Celý dokument najdete v Novinkách nebo čtěte kliknutím na obrázek nahoře.

24. 11.

Kdo nestihl, dokončí:

ČJ2 - str. 43 cv. 1 ,  M - PS str. 32

Nepřítomní:

ČJ - stále opakujeme slova protikladná, souznačná,... uč. str. 44 cv. 6 jsme dělali ústně, str. 43 cv. 1 jsme psali do sešitu ČJ2

M - PS str. 32 celá

23. 11.

Zopakuj abecedu. Nezapomeň číst alespoň 15 minut.

Zítra půjdeme místo tělocviku na vycházku. Vezmi si teplé oblečení a dobré boty,  případně do batůžku pití a pláštěnku. 

Nemocní:

ČJ - psali jsme diktát - uč. str. 44 cv. 7, potom měly děti podtrhnout slova významem souřadná a napsat k nim slovo nadřazené.  Zopakovali jsme druhy vět, rozdíl mezi hláskou a písmenem, rozdělili jsme si hlásky na samohlásky, souhlásky. 

M - počítali jsme slovní úlohy na mazací tabulku, PS str. 31 cv. 10, str. 22 celá

Písanka str.  23

20. 11.

Není písemný domácí úkol. Nezapomeň číst z knihy (zapište do deníčku). Někteří si vzali dobrovolný úkol.

Příští týden se učíme předměty podle rozvrhu, ale každý den budeme ještě končit ve 12 hodin. Cvičení s Robinem nebude, ani žádné jiné kroužky. 

Přeji vám všem hezký víkend. :)

19. 11.

M - PS str. 30 cv. 7, oprava diktátu

Nepřítomní: ČJ - psali jsme diktát, ČJ - PS str. 26 cv. 2, 3, 4

M - odčítání desítek - PS str. 31 cv. 8, 9

Písanka str. 22 dokončit

Nepřítomní pátek 20. 11.: M - PS str. 44 (učebnice str. 78), ČJ - sloh - oslovení, pozdrav, omluva, poděkování18. 11.

ČJ - PS str. 26 cv. 1 písmenka doplňuj psacím písmem

Nemocní:

ČJ -  uč. str. 43 cv. 4 včetně a, b, d jsem dělali na průsvitku a ústně

M - str. 28 cv. 23, str. 30 cv. 5, 6

Písanka str. 22 jen po jména Cilka, ...

 

16. 11.

ČJ - opakujeme - uč. str. 43 cv. 2, 3 ústně, PS str. 33 cv. 21

M-  PS str. 29 cv. 2, 3, 4

Písanka str. 21

Číst podle času :)

Pokud jste si odnesli domů přezůvky, nezapomeňte si je opět donést. :)

13. 11.

ČJ - procvičujeme slova citově zabarvená - učebnice str. 42 cv. 2 ústně, cv. 3 - rozdělili jsme si na slova, vybrali slova citově zabarvená, slova bez citového zabarvení jsme vypsali pod sebe do sešitu ČJ1, vedle jsme potom psali k nim slova lichotivá

M - začali jsme sčítání desítek do 100 - str. 30 - počítali jsme ústně sloupeček barevných příkladů, PS str. 29 cv. 1, str. 28 cv. 24 a 25

Úkol na víkend - číst aspoň 15 minut denně

Užijte si krásný víkend, uvidíme se v pondělí na poslední online hodině v 8 nebo v 10 hodin. :)

Zde si můžeš procvičit rozdělování slov citově zabarvených.

12. 11.

Písanka str. 20

M - str. 29 cv. 8

Zítra máme všichni vyučování od 8 hodin, protože potom máte angličtinu.

11. 11.

Písanka str. 19

číst minimálně 15 minut

odkaz na mnohoznačná slova zde

10. 11.

Úkoly na samostatnou práci: čítanka str. 34, ČJ - PS str. 26 cv. 5

Od zítřka upravím schůzku v Teamsech, vytvořím jednu schůzku od 8 do 12 hodin, zájemci o první skupinu se do ní přihlásí v 8 hodin, zájemci o druhou se připojí před desátou hodinou. Vyzkoušíme, jestli to bude lepší. :)

9. 11.

ČJ - PS str. 28 celá - cv. 2 obrázek je dobrovolný, str. 29 cv. 6

Písanka str. 18 dopsat

M - PS str. 26 cv. 12, 13


♥ 5.11. Milé děti, od dnešního dne najdete úkoly z angličtiny v samostatné "přihrádce" pod 2. třídou.♥ Your English teacher Věra Kaplanová

6. 11.

ČJ - slova nadřazená, podřazená, souřadná - učebnice str. 39, PS str. 29 cv. 5

M - PS str. 25 dokončit

PRV - str. 22 a 23 přečíst

Procvičování ovoce

Rozdělení ovoce - zelenina

Počítání do 20

Tady si můžeš zkusit matematickou pětiminutovku na čas.

Procvičování matematické řady do 100

5. 11.

ČJ - slova souznačná - uč. str. 38, ústně cv. 2, cv. 3 jsme nejprve udělali ústně, potom napsali do sešitu ČJ2, PS str. 30 luštili jsme křížovku- cv. 9

M - PS str. 24 cv. 5 (číslo hned před a hned za jsme si řekli ústně, do osy jsme vyznačili celou desítku před a za, str. 25 cv. 7, 8

Písanka str. 18 - jen 6 řádků (po slovo dým)

Číst alespoň 15 minut z knihy.

 

Mimořádné opatření - COVID-19

 

Vážení rodiče,

od středy 14.10. do 1.11.2020 přecházíme z nařízení vlády na distanční výuku. Prosím, sledujte informace zde na této stránce. Distanční výuka je pro žáky povinná. Informace k připojení k online výuce pošlu na email. Kdo nemá možnost připojení na internet, nebo nemá příslušné zařízení (mobil, tablet, počítač), spojí se co nejdříve s třídním učitelem na domluvu k dalšímu postupu. Žákům budou také zadávány úkoly na této stránce k samostatnému vypracování. Ke kontrole je posílejte mailem nebo přes WhatsApp.

 

Stravování v době distanční výuky v ZŠ Neslovice

 

Vážení rodiče a strávníci, s platností od 14.10.2020 přechází všichni žáci 1. stupně (mimo mateřské školy) na distanční výuku. Všem těmto žákům bude do 23.10. stravování odhlášeno. Žáci si mohou stravování individuálně přihlásit za běžnou cenu oběda u vedoucí stravování, tel. 739575945. Při zájmu o odběr oběda zítra, to je 14. 10. 2020 je nutno oběd nahlásit dnes do 17:00 hod, na další dny je potřeba oběd nahlásit nejpozději do 14:00 hod den předem. Odběr obědů bude probíhat výdejem do jídlonosičů v době od 11:30 do 12:30, a to ve Školní jídelně ZŠ Neslovice, Školní 93.

 

V první den přineste 2 jídlonosiče označené jménem strávníka. Do jednoho dostanete oběd a druhý zůstane v jídelně připravený na naplnění v dalších dnech, kdy v době výdeje bude jídlonosič naplněn a strávník si ho pouze vyzvedne a zanechá prázdný druhý jídlonosič (nebude čekat na vyzvednutí).

 

Od 26.10 do 30.10. 2020 jsou vyhlášeny prázdniny a žáci nemají na dotovaný oběd nárok.

4. 11. 

ČJ - PS str. 31 celá - u cv. 13 jsme psali jen 3 věty

M - uč. str. 28 rozklad dvojciferného čísla, ústně cv. 2, PS str. 24 cv. 4, 6

Čítanka str. 16 přečíst

Písanka str. 17

3. 11.

ČJ -psali jsme diktát do sešitu ČJ 1 - str. 31 cv. 6 b)

probírali jsme slova protikladná - str. 37, ústně jsme dělali cv. 3 a 4, na průsvitku cv. 5

M -  na mazací tabulku jsme počítali slovní úlohy - str. 23 nahoře, str. 24 cv. 6 a 8, str. 25 cv. 2, procvičovali jsme psaní a čtení čísel do 100 (např. 69, 96, 18, 81...), porovnávali jsme větší a menší (32 a 23, 74 a 60...)

M - PS dopsali jsme do obou tabulek na str. 23 čísla jen do prvních tří řádků,  porovnali jsme, v čem se tabulky liší, dopsali jsme do obou všechny celé desítky (10,20, 30, 40...), cv. 2

DÚ - čítanka str. 9 - přečti povídání o pejskovi a básničku dole

2. 11.

ČJ - učebnice str. 36 cv. 1 a 2 jsme dělali ústně, cv. 3 jsme psali do sešitu ČJ2

M - počítáme do sta, učebnice str. 26 - desítky, počítání číselné řady, kteréčíslo leží před, za

M - PS str. 23 cv. 1 - vybarvovali jsme barevně čtverečky s chybějícími čísly - 8, 13, 27, 32, 45, 59, 67, 71, 84, 96

Písanka str. 16

Prvouka (Já a můj svět) str. 19 - přečti si o stěhovavých ptácích


23. 10.

ČJ - učebnice str. 34 cv. 6 - luštili jsme na mazací tabulku

ČJ - PS str. 16 cv. 13 - protože je zde málo místa, psali jsme věty do sešitu ČJ2

M - počítali jsme hady, PS str. 20 cv. 30, str. 21 cv. 34, 35

Domácí úkol na prázdniny:

Číst knihu.

ČJ - PS str. 7 cv. 1 - přečti si básničku, očísluj sloky, jak mají jít správně za sebou, můžeš namalovat i obrázky. Básničku si potom správně alespoň 3x přečti.

Dobrovolný úkol na prázdniny: Vytiskni si pracovní list ZDE a vezmi si ho na vycházku do lesa. Zkus splnit co nejvíc úkolů. Pokud nenajdeš kaštan, zkus alespoň žalud. :)

Dávejte na sebe pozor, umývejte si packy :) a užijte si prázdniny v klidu a v pohodě. Moc děkuji rodičům a prarodičům za spolupráci při distanční výuce a přeji pevné zdraví a hodně pozitivní energie v pošmourných podzimních dnech. :) Snad se uvidíme 2. listopadu ve škole, případně nadále při online výuce. 

 

22. 10.

ČJ - psali jsme diktát do sešitu ČJ1: Teta Alena jede autem. Veze Pepu. Kdo je Pepa? Už jede papoušek Pepa.

ČJ - PS str. 15 cv. 11

 Písanka str. 15

M - PS str. 20 cv. 31, str. 21 cv. 32, 33

Počítali jsme zpaměti hady (řadu příkladů), např. 2+6+2+4-3+6+2-9=

 

21. 10. 

Úkoly na dnešek:

ČJ - učebnice str. 33 - celá strana, pracovali jsme na průsvitku 

ČJ - PS str. 15 cv. 10 - našli jsme v bludišti věty a přepsali je do sešitu ČJ2

Mpočítali jsme pamětně řadu příkladů, např. 5+4-3+2...

M- PS str. 19 cv. 27, str. 20 cv. 28, 29

Písanka str. 14

20. 10.

Úkoly na dnešek:

ČJ - PS str. 14 cv. 9 - alespoň 4 věty přepsat do sešitu ČJ2

M - učebnice str. 25 cv. 1 na průsvitku

M - PS str. 18 cv. 23, 24; str. 19 cv. 25, 26

Domácí úkol:

Poslechni si písničku Káča našla ptáče, zítra s ní budeme pracovat. :)

19. 10.

Úkoly na dnešek:

ČJ - PS str. 14 cv. 8, učebnice ústně str. 31 cv. 4 a), b)

Písanka str. 13

M - PS str. 17 cv. 20 domácí úkol

str. 18 cv. 21, 22

Číst alespoň 10 minut každý den.

Odkazy na procvičování:

sčítání a odčítání do 20

čeština - např. druhy vět :)

Procvičování abecedy

I tady se dá procvičovat + a -


16. 10.

Úkoly na dnešek:

ČJ -PS str. 14 cv. 7

Diktát: František jde k Jirkovi. Naše Helenka má nové kolo. Komu patří ten pes?

M - PS str. 17 cv.18, 19

Prvouka - rybník, str. 18

Video - výlov rybníka

 

 

15. 10.

Úkoly na dnešek:

ČJ - PS str. 13 cv. 5, 6

M - učebnice str. 23 cv. 1, 2 budeme psát na mazací tabulku, cv. 3 do sešitu

Písanka str. 12

Domácí úkol: M - str. 23 cv. 4 do sešitu, číst alespoň 15 minut


14. 10.

Úkoly na dnešek:

ČJ str. 28 cv. 6 promysli si znaménka a tři věty napiš do sešitu ČJ2, cv. 5 udělej na průsvitku

Písanka str. 11 dokonči

M - PS str. 16 cv. 16, 17

Ve cv. 16 jsme použili příklady:

3+4, 3+5, 3+9, 8+8, 6+7, 9+9, 4+9, 4+5, 3+7, 5+9, 5+4, 9+5

13. 10.

M - PS str. 16 cv. 14

Nemocní:

ČJ - str. 30 cv. 1 ústně, str. 25 cv. 3 alespoň 3 věty do sešitu 

M - str. 21 cv. 1 do sešitu, PS str. 16 cv. 15

 


12. 10.

ČJ - udělat opravu z PS str.13 cv. 4 do sešitu ČJ2 - opravuj celou větu. 

Nemocní:

ČJ - věty přací - str. 28/1 a 29/2 + PS str. 13 cv. 4

M - slovní úlohy s medvídky na str. 20 - 22 jsme počítali na mazací tabulku, stejně tak str. 20 cv. 1, PS str. 15 cv. 13

Písanka str. 10 + 11 (jen 4 řádky)

8. 10.

ČJ - PS str. 22 cv. 10 na pondělí

Někteří mají dodělávat v M - PS.

Nemocní:

ČJ - probíráme věty rozkazovací, pracovali jsme na pracovním listě - tvořili jsme věty oznamovací a věty rozkazovací

M - PS str. 15 cv. 10, 11, 12

Písanka str. 9

7. 10.

ČJ - PS str. 22 cv. 8, str. 23 cv. 1

Kdo ještě neumí, trénuje abecedu.

V pátek budeme mít Sportovní den s olympionikem. Do školy do batůžku nabalit pouzdro, pití, svačinu (pokud nemáš školní), oblečení na ven i do tělocvičny.

Nemocní:

ČJ - opakovali jsme abecedu, psali jsme diktát - 16/10, opakovali jsme, jaké známe druhy vět + příklady

M - počítali jsme slovní úlohy na mazací tabulku (19/7), do sešitu str. 19 cv. 5


6. 10.

ČJ - udělej opravy v sešitě

Nemocní:
ČJ - psali jsme diktát - str. 14 / 8b), opakovali jsme abecedu, na interaktivní tabuli jsme seřazovali slova podle abecedy, do sešitu jsme přepisovali první dvě věty str. 23 cv. 2

M - počítali jsme slovní úlohy na mazací tabulku

Učili jsme se počítat se závorkami - str. 18.

Do sešitu (s hasiči) jsme počítali str. 18 cv. 1

5. 10.

Písanka str. 8 dokončit

Nemocní:

ČJ - četli jsme str. 22 cv. 1 + cvičení dole kromě f, říkali jsme si, kdy je asi které znaménko, vyluštili jsme si druhy vět (PS str. 12 cv. 1), řekli jsme si, co to jsou věty oznamovací (str. 23 žlutý rámeček), ústně jsme četli str. 23 cv. 2, odpovídali na otázky ve cv. 3

Písanka str. 8

M - na průsvitku jsme dělali str. 12 cv. 3, str. 13 cv. 2, str. 15 cv. 2, na mazací tabulku jsme počítali slovní úlohy str. 11 cv. 2, str. 12 cv. 1, str. 13 cv. 1, 4, str. 14 cv. 1

2. 10.

ČJ - PS str. 22 cv. 9 - vymysli a napiš jména pro plyšáky

Nemocní:

ČJ - str. 17 - povídali jsme si o tom, jak poprosit, poděkovat, sehráli jsme si různé scénky

M - geometrie - PS str. 43

Prv - opakovali jsme stromy a keře v lese

1. 10.

Udělat opravu v písance, podle potřeby počítat na listu z matematiky, opravit chyby

AJ

- opět zvířátka + opakování barev

- trénovali jsme psaní v angličtině (a monkey, a lion, a zebra, .....) a čtení anglických slov

- otázka "Can you see a lion?

 

30. 9.

ČJ - do sešitu ČJ2 dopiš zbytek cvičení str. 15 cv. 4

Udělej si opravu diktátu.

Nabalte do aktovky mazací tabulky a fixy z loňska.

Letos nebudeme (alespoň prozatím) vybírat citronovou a pomerančovou kůru z důvodu nedostatku skladovacích prostor.

29. 9.

ČJ - do sešitu ČJ2 přepiš první dvě věty z učebnice str. 15 cv. 4 (doplň podle nápovědy)


25. 9.

ČJ - PS str. 11 cv. 3 dokončit

Nepřítomní:

ČJ - PS str. 11

M - list

24. 9.

Číst alespoň 15 minut nahlas, udělat opravy v sešitech.

Nepřítomní:

ČJ- str. 12 cv. 2, 3 jsme doplňovali na průsvitku, str. 13 cv. 3 jsme si řekli společně a slova potom psali do sešitu

M - procvičovali jsme sčítání s přechodem přes desítku

Písanka - str. 6 dokončit

AJ - dnes opět zvířata ( a snake, a crocodile, a tiger, a monkey, a lion, a zebra) věta " I can see ......" Seznamujeme se s psanou formou anglických slov.

Odkaz na písníčku a příběh:

Can you snap like a crocodile?

Mouse safari

 

22. 9.

Dnes není písemný domácí úkol, ale čtěte alespoň 15 minut nahlas a procvičujte ústně sčítání a odčítání do 10 (dnes při pětiminutovce někteří nestíhali rychlejší tempo). Ani diktát na velká písmena nedopadl nejlépe.

Připomínám, že zítra je sportovní den. Potřebujete sportovní oblečení do tělocvičny i na hřiště, pouzdro, pití, příp. svačinu.

Dneska jsme v tom fofru zapomněli rozdat úkolníčky, čtení si poznamenejte a dopíšete zítra.

Marodi:

ČJ - PS str. 23 cv. 2, psali jsme diktát na písmenka: k, s, f, e, y, b, ů, z, d,m, S, P, N, I, T, Z, K, A, D, M

M - počítáme stále sčítání s přechodem přes desítku, dnes příklady typu 7+__, 6+__, 5+__

21. 9.

Do sešitu ČJ2 přepiš alespoň dvě věty z učebnice str. 9 cv. 8

Marodi:

ČJ - procvičujeme abecedu, PS str. 25 cv. 4b, 5, 6, str. 10 cv. 10

M - sčítali jsme přes desítku příklady začínající na 8, tzn. 8+3, 8+4,... pracovali jsme na pracovním listě

Písanka str. 6 - jen 4 řádky

18. 9.

Čti o víkendu alespoň 15 minut nahlas.

Začni se učit abecedu, najdeš ji např. v učebnici na str. 12

Kdo ještě stále neumí měsíce, má poslední možnost se to naučit, jinak budou lítat v pondělí hromy a blesky.

Dobrovolný úkol: do loňského sešitu češtiny přepiš nějaký text z učebnice, např. str. 7 cv. 2, můžete zkusit část i jako diktát :)

Marodi:

ČJ - učíme se abecedu, dnes jsme si ji asi 3x řekli společně, v PS jsme luštili str. 24

Písnička Abeceda

M - dnes jsme začali probírat sčítání přes desítku, vysvětlili jsme si, jak si příklad rozložit. Pracovali jsme na pracovním listě. Ukážeme si znovu v pondělí. :) Případně se můžete kuknout na video ZDE, dělali jsme str. 13 a 14.


17. 9.

ČJ - PS str. 10 cv. 9 - piš velká psací písmena

Ve středu 23. 9. budeme mít Sportovní den. S sebou sportovní oblečení do tělocvičny i na hřiště, pití, pouzdro, svačinu (školní svačiny děti dostanou).

Marodi:

ČJ - PS str. 5 cv. 15 - psali jsme vyluštěná jména na linky - Zuzana, Alena, Božena, Vilém, Radek, Vašek, str. 8 cv. 5, str. 9 cv. 6, povídali jsme si pohádku O perníkové chaloupce, potom jsme si ji zkusili zahrát

M - PS str. 12

Písanka str. 5

16. 9.

ČJ - PS str. 6 cv. 18

Nezapomínejte číst a dobu čtení zapisovat do tabulky v úkolníčku. :)

Marodi:

ČJ - říkali jsme si, jak se zdravíme, na průsvitku jsme dělali učebnice str. 10 cv. 2, v PS potom str. 6 cv. 17, str. 8 cv. 3

M - PS str. 11

Písanka str. 4 dokončit


15. 9.

M - PS str. 10 cv. 24

Marodi:

M- PS str. 10 cv. 21 (psali jsme příklad, protože na malování bylo málo místa), 22

ČJ - psali jsme diktát (str. 7 cv. 3), PS str. 3 cv. 8

14. 9.

ČJ - PS str. 5 cv. 14

Marodi:

ČJ - učebnice str. 9 ústně cv. 7, 8, pročíst žluté rámečky

ČJ - PS str. 25 cv. 4 - jen oddělit slova, str. 8 cv. 2, 4

M - str. 8 a 9 - číselná osa, znázornění, číslo hned za, hned před...ústně můžete zkusit některá cvičení např. 8/4, 9/5,6

str. 10 - na průsvitku jsme dělali cv. 1 a 3, na tabuli cv. 2 a 4

Písanka str. 4 - jen 4 řádky

11. 9.

Není domácí úkol, můžeš ale číst a dodělat list z matematiky. Užijte si víkend. :)

Marodi:

ČJ - říkali jsme si pohádku o Červené karkulce (uč. str. 8) a potom jsme si ji zahráli

M  -  str. 6 cv. 3 jsme dělali na průsvitku, ústně potom str. 7 celá, kromě cv. 3

10. 9.

Kdo nestihl M-PS str. 9 - dodělá

Dobrovolný úkol: list do matematiky - můžeš dělat postupně, nemusí být celé zítra :)

Marodi:

ČJ - PS str. 4

M - PS str. 9

Písanka str. 3 dokončit

9. 9.

Písanka str. 3 - napiš jen 5 řádků

Marodi:

ČJ - psali jsme diktát - jména chybějících spolužáků :)

Říkali jsme si, jaký je rozdíl mezi hláskou a písmenem, co jsou to samohlásky, souhlásky (uč. str. 47) a dvojhlásky (str. 51). V PS jsme dělali na str. 3 cv. 5, 7, 10

M - PS str. 8

Písanka str. 2 dokončit

8. 9.

ČJ - PS str. 3 cv. 9 - piš jména, stačí jen kolik se ti jich vejde na řádky :)

Někteří mají dělat opravu v sešitu ČJ1.

Zítra si doneste do školy jehlu a nit, budeme navlékat jeřabiny.

Marodi:

ČJ - probírali jsme psaní vlastních jmen, v učebnici jsme si přečetli na str. 7 cv. 2, vyhledali jsme vlastní jména a přepsali je do sešitu ČJ1

M - PS str. 6 a 7

7. 9.

ČJ - pracovní sešit str. 2 cv. 1 dokončit

PRV - uč se měsíce v roce

Nemocní:

ČJ - procvičovali jsme rozdělování slov do slabik, v PS jsem dělali str. 2 (děcka mají PS ve škole, pošlu je po spolužácích)

M - PS str. 4 cv. 3, str. 5 celá

Písanka str. 2 - jen 4 řádky

skaut - zahájení


Aerobik:

První společná hodina - schůzka bude ve čtvrtek 10.9.2020

v době od 16 do 16.30 hod v tělocvičně

(rodiče musí počkat před tělocvičnou).


Podle počtu přihlášených a vážných zájemců je rozdělím do skupin a od dalšího týdne začnou jednotlivým skupinkám tréninky.

4. 9.

Úkol na víkend: Čti 10 minut denně. :)

3. 9.

ČT - číst z knihy alespoň 10 minut nahlas

Napsat opravu dnešní věty do sešitu ČJ1.

Zkuste prosím doma vyhledat zelený malý sešit se včelkou, používali jsme ho loni na matematiku. 

Některým dětem dnes chyběly učebnice nebo sešity, český jazyk a matematiku je třeba nosit každý den. Budeme se snažit co nejvíce věcí nechávat ve škole, aby děti neměly těžké aktovky.

2. 9.

Dnes není domácí úkol, když budete mít čas, můžete číst alespoň 10 minut nahlas z knihy.

Zítra se už budeme učit podle rozvrhu. Dnes jsme si ve škole nechali učebnici prvouky, angličtinu a čítanku, aby děti neměly tak těžké aktovky.

V pondělí, středu a čtvrtek máme 3. vyučovací hodinu čtení a psaní. Budeme potřebovat čítanku, písanku a sešit ČT+SLOH. Než se vrhneme na čítanku, dočteme ještě náš loňský slabikář. Některé děti si ho dnes už donesly.

Pokud máte zájem o dopolední svačinky, nahlašte si je u paní Kučové.

Prosím o vyplnění návratky k Sportuj ve škole.

 

1. 9.

Jsem moc ráda, že jsem se dnes sešli v plné síle. :)

Dnes mají domácí úkol pouze rodiče - prosím o vyplnění první strany v žákovské knížce s medvídky (hlavně případné změny od loňska v tel. číslech nebo adrese). Můžete obalit učebnice a sešity, kromě deníčku (ten si zítra sami podepíšeme). Prosím také o podepsání souhlasů a družinových papírů.

Zítra ještě budeme mít 4 vyučovací hodiny, podepíšeme si učebnice a vypovídáme se ze zážitků, abychom se ve čtvrtek mohli vrhnout na učení.

Do čtvrtka doneste do školy loňský 3. díl slabikáře, dočteme si ho, a písanku (ať vidím, jak šlo psaní). :)

 

ŠKOLNÍ ROK 2020 / 2021

Ahoj druháci,

už se na vás moc těšíme v úterý 1. září v 8 hodin v naší třídě. Vezměte si aktovky, rozdáme si učebnice a sešity. Budeme končit nejpozději v 9 hodin, spíš asi dříve. :)

A co budete potřebovat do 2. třídy?

Určitě vybavené pouzdro - pero, tužky, gumu, pastelky, pravítko, tuhé lepidlo (kores). Do třídy přezůvky, na dvůr něco na převlečení, do tělocviku oblečení do tělocvičny a cvičky s bílou podrážkou + botasky a mikinu na hřiště. Nebudeme zatím používat látkové ručníky. Kelímky na pití máme také školní. Prosím, noste trvale v aktovce jednu roušku. Veškeré další výtvarné a jiné školní potřeby nakoupíme společně - budeme vybírat 800 Kč.

Užijte si poslední dny prázdnin a ahoj v úterý. :)


Vstup rodičů do budovy školy je povolen pouze na základě domluvy s pedagogem.

 


 

Úkoly pro rychlíky :)

Čtení s porozuměním - Vodní dům

Počítání se symboly - tady už se musí trošku přemýšlet :)

Počítání se symboly - řešení

 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM - PANDA

MATEMATICKÉ KYTIČKY

ČARODĚJNICE - ČTI A POČÍTEJ SLABIKY

POČÍTEJ A NAJDI CESTU ČARODĚJNICI

 

PÍSNIČKA MĚSÍCE

 

Matematické pyramidy

Pro malé stavitele :)

Čtení s porozuměním - raději vytisknout

 

VELIKONOČNÍ MATEMATIKA

POČÍTÁNÍ S VAJÍČKY

A TROCHU JINÉ ÚKOLY

VELIKONOČNÍ OMALOVÁNKY


Stránky na procvičování čtení - Včelka:

 

 

Instrukce, jak použít promo kód UCIMESEDOMA:
1. Zadejte na počítači internetovou adresu www.vcelka.cz
2. Vpravo nahoře klikněte na červené tlačítko Vstup do aplikace
3. Zadejte postupně Váš email, heslo a další údaje potřebné pro registraci
4. Po dokončení registrace klikněte na tlačítko Přidejte prvního čtenáře
5. Postupujte dle instrukcí dokud neuvidíte seznam cvičení nově vytvořeného čtenáře
6. Klikněte na zelené tlačítko Použít promo kód
7. Vepište promo kód UCIMESEDOMA a klikněte na tlačítko Použít
8. Nyní můžete Včelku zdarma využívat po dobu 6 týdnů.


 

Kluk v motokáře

Malá čarodějnice

Delfín Filip - čtení s porozuměním

O Koblížkovi - čtení s porozuměním

 

Další úkoly do matiky - třeba pyramidy


Prezentace - jarní květiny

Zde jsou stránky na výuku angličtiny, můžete využít taky.

Tady najdete směsku všech možných testů včetně prvouky, karaoke na písničky apod.

 

Vybarvuj dýně podle počtu slabik ve slově

Vybarvuj hvězdičky podle počtu slabik
Kocour Tom - většina z vás už určitě zvládne přečíst a napsat odpovědi na otázky (tiskacím písmem) :)

Mořský koník - počítej a vybarvuj

Zvířata v lese - obrázkové čtení, lepší asi bude vytisknout

pokračování Zvířata jdou na piknik

Kdo rád počítá a vybarvuje, může se pustit do těchto obrázků:

Cvičitelka psů

Čertovské počítání

Kluk s drakem

 

Matematika - rozklad čísel

Porovnávání

Procvičování čtení

 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-1-trida

https://skolakov.eu/matematika-1-trida/scitani-a-odcitani-do-10

 

BIRTHDAY

PRESENT FOR SPIKE - PŘÍBĚH

THE WASHING MACHINE SONG

 

 

Grónská písnička:

https://www.youtube.com/watch?v=qwIeibV5lYw

 

 

ANGLIČTINA

 TOYS

COLOURS - BARVY

PÍSNIČKA - IF YOU ARE HAPPY ...

HAPPY HOUSE SONg

HELLO, I´M ......

 SLOVÍČKA -PROCVIČOVÁNÍ

Who is this?

Hello, hello. How are you?

 

 

 

Zde najdete videa nahraná autorem učebnice, můžete je chybějícím dětem pustit a při tom je nechat samotné pracovat :-)

http://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-1-dil-aktualizovane-vydani/

 

 

 


 

Novinky

Kalendář

listopad 2020
Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

On-line

Právě připojeni - hostů: 22 

PřihlášeníNajdi si