Ke stažení

* Organizace školního roku 2018/2019

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

* Žádost přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

* Žádost o odklad školní docházky

* Žádost o přestup žáka/žákyně základní školy do jiné základní školy

* Oznámení o individuálním vzdělávání

* Oznámení o ukončení individuálního vzdělávání

*Žádost o povolení plánované absence žáka delší než 4 dny

MATEŘSKÁ ŠKOLA

* Žádost o přijetí do MŠ

* Žádost o osvobození od úplaty- MŠ

* Žádost o odhlášení dítěte z MŠ

* Žádost o ukončení docházky do MŠ

ŠKOLNÍ DRUŽINA

* Žádost o prominutí úplaty- ŠD

PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA
* Žádost o přijetí dítěte do přípravné třídy